Weekend Lauwersmeer februari 2016

Nadat het aanvankelijk geplande weekend naar het Lauwersmeer 30 en 31 januari afgeblazen moest worden wegens het slechte weer werd besloten veertien dagen later een nieuwe poging te wagen. Zoals gebruikelijk had Peter Noy alles weer tot in de puntjes geregeld. We gingen met vijf auto’s (twintig personen) richting Camping Lauwersoog waar Peter een aantal Oeverwoningen voor ons gereserveerd had. Marga en Paul Verduin meldden zich ’s morgens om acht uur bij ons in ’s-Hertogenbosch waar bleek dat de hoeveelheid bagage zo groot was dat er besloten werd met de auto van Paul te gaan rijden. Iets later dan gepland gingen we op weg en arriveerden we rond elf uur op de afgesproken plek waar we ons te goed konden doen aan de koffie en een lokale lekkernij. Hoewel de meeste anderen al een half uur aanwezig waren, bleken we gelukkig niet de laatste te zijn. De auto van Ramon en Liesbeth Verkaar bleek er geen zin in te hebben zodat hulp ingeroepen moest worden om deze weer aan de praat te krijgen. Nadat we onze bagage naar de huisjes hadden gebracht werden we door een half zieke John Hermans geattendeerd op een IJseend vlak bij ons huisje op het Nieuwe Robbengat. Het bleek hier om een juveniel vrouwtje te gaan door de vaalwitte kop met zwarte kruin en zwarte vlek op de grens van oorstreek en hals. Na deze mooie waarneming reden we richting Lauwersoog waar we bij een klein plasje naast een aantal Tafeleenden, Kuifeenden, Blauwe Reigers en Wilde eenden ook twee Dodaars, drie Brilduikers en een Buizerd zagen. We werden aangesproken door een Zwitser die een Roerdomp had gezien langs de kustweg. Na enig overleg werd besloten toch verder richting haven te gaan. De Roerdomp zou later nog volgen. Bij de haven aan gekomen zagen we naast een groep Zilvermeeuwen en een aantal Futen ook de eerste Steenlopers. Toen John plotseling linksaf sloeg en Peter rechtdoor reed, ontlokte dat bij Peter de uitroep: “Hé broer, dat had je ook wel even eerder kunnen zeggen!” Weer verzameld bij het Pierenend konden we op de Waddenzee twee Brilduikers en twee vrouwtjes Eider spotten. Een stukje verder zag John vlakbij in de haven een (juveniele) Roodhalsfuut. Het winterkleed is vuilwit-grijs maar de uitgebreide gele snavelbasis en de smalle donkere strepen op de oorstreek en zijhals waren goed te zien. Een stukje verder werd er naast een aantal Aalscholvers en een paar Steenlopers tussen een grote groep Meerkoeten ook nog een Rotgans waargenomen. Vervolgens ging het via de dijk tussen Lauwersoog en de Bantpolder richting de Bantpolder. Langs de Bantswei zagen we tussen een grote groep van ongeveer vijfhonderd Brandganzen ook ongeveer honderd Rotganzen. Navraag bij John leerde dat er geen Witbuikrotganzen en Zwarte Rotganzen tussen zaten. De Rotgans die broedt in Noord-Rusland en West-Siberië en via de Oostzee naar de Waddenzee trekt heeft een donkergrijze buik. De Witbuikrotgans broedt in Groenland en Spitsbergen en overwintert hoofdzakelijk in Denemarken en Engeland. Deze soort heeft een veel lichtere grijswitte tot witte onderzijde die scherp contrasteert met de zwarte borst. De Zwarte Rotgans broedt in Oost-Siberië en Alaska en is dwaalgast in West-Europa. Deze gans heeft een scherp contrast tussen de witte flanken en de zeer donkere buik. Iets verder werd een Kleine Zilverreiger gespot. John vertelde dat deze middelgrote ranke reiger een veelal kustgebonden reiger is. Tijdens het foerageren zijn de zwarte poten met scherp contrasterende heldergele tenen goed te zien. Ook werden nog een aantal Graspiepers en een groep van twintig Kieviten, waar ook twee Wulpen, zes Goudplevieren en twee Steenlopers tussen zaten, waargenomen. In de Anjumerpolder zagen we een groep van meer dan duizend Brandganzen die op een gegeven moment met z’n allen de lucht in gingen: een spectaculair gezicht! Het was inmiddels 14.00 uur en dus hoog tijd voor de mee gebrachte boterham. Hoewel het weer goed was, speelde de ijskoude oostenwind sommigen parten. Het bezoek bij Peazemerlannen was daarom ook kort, we zagen niet veel meer dan een vijftal Bergeenden naast een enorme groep rustende Scholeksters. De eerder waargenomen Strandleeuweriken bleken het ook te koud te vinden en waren dus niet aanwezig. Onderweg naar Ezumakeeg zagen we een groep van twintig Reeën maar niet de gehoopte Velduilen die al dagenlang daar waargenomen waren. Bij de bult van Ezumakeeg Noord werden naast een Buizerd vele soorten eenden waargenomen. Naast meerdere Tafeleenden, Slobeenden, Brilduikers, Smienten, Wintertalingen en Krakeenden werden ook de prachtige Pijlstaarten en tot grote vreugde van Peter ook twee paartjes Nonnetjes gezien. Bij Ezumakeeg Zuid opnieuw geen spoor van de Velduilen. Wel werden er tussen een groep van zestig Grauwe Ganzen een vijftal Kolganzen en een groep van 27 Wulpen gezien. Verder dan een Torenvalk, een Grote Zilverreiger en twee Hazen kwamen we niet en omdat een bezoek aan de vogelkijkhut Sylkajut ook weinig opleverde, werd besloten richting Jaap Deensgat te trekken. Daar aangekomen bleken er tussen een groep van vijftig Bergeenden twee Bonte Strandlopers rond te scharrelen. Verder dan een Grote Zilvermeeuw met z’n roze poten kwamen we ook hier niet. Om 16.45 uur werd dan ook besloten richting huisjes te gaan en in de bar van het Restaurant ‘Het Booze Wijf’ op te warmen onder het genot van een borrel. Om 18.30 uur konden we aan tafel. De uitstekend bereide tomatensoep/kippensoep naast de gekruide kipfilet/zalmfilet/gepaneerde schnitzel en de boerenvanille ijs met slagroom lieten we ons goed smaken. In de avonduren liet Peter nog een prachtige presentatie zien van de 120 meest voorkomende soorten vogels rond het Lauwersmeer.

Nationaal Park Lauwersmeer ©Martien van Dooren
Nationaal Park Lauwersmeer ©Martien van Dooren
IJseend ©Paul Verduin
IJseend ©Paul Verduin
Eten en vogels kijken ©Martien van Dooren
Eten en vogels kijken ©Martien van Dooren
Kleine Zilverreiger ©Paul Verduin
Kleine Zilverreiger ©Paul Verduin
Tussen de rietkragen ©Martien van Dooren
Tussen de rietkragen ©Martien van Dooren
Roodhalsfuut juv. ©Paul Verduin
Roodhalsfuut juv. ©Paul Verduin

De volgende morgen om 7.30 uur opgestaan, in de huisjes ontbeten en de door Sjan Noy verzorgde ontbijt-/lunchdozen (hulde!) klaar gemaakt. Na alle bagage weer in de auto’s gedaan te hebben reden we om 9.30 uur weer richting Jaap Deensgat. Bij de Vlinderbalg zagen we opnieuw naast de Krakeenden, Kuifeenden en Smienten een mannetje Brilduiker en een vrouwtje Nonnetje. Het inmiddels slechte weer trotserend liepen we even later richting kijkhut van het Jaap Deensgat tot plotseling iemand een Roerdomp zag vliegen. Al snel verdween hij uit het zicht tot teleurstelling van de meesten die hem niet gezien hadden. Toen John met een aantal anderen besloot iets verder voorbij de kijkhut door te lopen in de richting van waar hij verdwenen was, besloot onze vriend opnieuw op de wieken te gaan en een demonstratievlucht in onze richting te maken. Iedereen had nu volop de gelegenheid deze prachtige vogel met zijn grote vleugels in de vlucht te bewonderen. Eenmaal in de kijkhut aangekomen zagen we dezelfde groep van vijftig Bergeenden van de vorige dag en na enig speurwerk nog een Slechtvalk. Vervolgens ging het richting Zomerhuisbos waar we een stukje moesten lopen richting Pompsterplaat. Op een gegeven moment zag ik een volgens mij Bruine Kiekendief over het riet scheren. Toen John even later deze vogel ook zag gaf hij aan dat het een vrouwtje Blauwe Kiekendief betrof. Verder vertelde hij dat de kans op een Bruine Kiekendieven erg klein is omdat ze momenteel vrijwel allemaal in Afrika zitten. John riep even later dat hij twee vliegende Zeearenden had waargenomen. Wanneer de meesten teleurgesteld reageren omdat ze deze niet gezien hadden, geeft John aan dat je dan maar bij hem moest blijven. Terplekke werd nog een Grote Zilverreiger en een groepje Aalscholvers gespot. We namen afscheid van deze plek bij een roepende Waterral en vier overvliegende Watersnippen. Omdat het weer inmiddels steeds slechter was geworden, besloten we richting de haven van Lauwersoog te trekken om daar bij Restaurant ‘Schierzicht’ een visje te gaan eten. De kibbeling met frites bleek bij de meeste deelnemers populair. Om 13.30 uur besloten een aantal mensen huiswaarts te keren vanwege de aanhoudende regen en wind. De doorzetters ondernamen nog een poging richting Ezumakeeg te rijden maar hielden het ook al snel voor gezien en gingen ook huiswaarts. Ondanks de kou (zaterdag) en de regen (zondag) hebben we een zeer geslaagd vogelweekend gehad, voortreffelijk georganiseerd door Peter (en Sjan).

Liesbeth Verkaar, Dick Sla, Marga Verduin-Smits ©Martien van Dooren
Liesbeth Verkaar, Dick Slaa, Marga Verduin-Smits ©Martien van Dooren
Brandganzen ©Paul Verduin
Brandganzen ©Paul Verduin
Peter Vlamings, Peter Noy, Rien de Mol, Annetje Elfrink ©Martien van Dooren
Peter Vlamings, Peter Noy, Rien de Mol, Annetje Elfrink ©Martien van Dooren
Eider ©Paul Verduin
Eider ©Paul Verduin
Wandelen om warm te blijven ©Martien van Dooren
Wandelen om warm te blijven ©Martien van Dooren
Peter Noy, Ramon en Liesbeth Verkaar ©Martien van Dooren
Peter Noy, Ramon en Liesbeth Verkaar ©Martien van Dooren

58 Vogelwaarnemingen

 01.Aalscholver  22.Kleine Zilverreiger  43.Slobeend
 02.Bergeend  23.Knobbelzwaan  44.Smient
 03.Blauwe Kiekendief  24.Kokmeeuw  45.Spreeuw
 04.Blauwe Reiger  25.Kolgans  46.Steenloper
 05.Bonte Strandloper  26.Koolmees  47.Stormmeeuw
 06.Brandgans  27.Zwarte Kraai  48.Tafeleend
 07.Brilduiker  28.Krakeend  49.Torenvalk
 08.Buizerd  29.Kuifeend  50.Tureluur
 09.Dodaars  30.Meerkoet  51.Veldleeuwerik
 10.Eider  31.Merel  52.Waterral
 11.Ekster  32.Nijlgans  53.Watersnip
 12.Fazant  33.Nonnetje  54.Wilde Eend
 13.Fuut  34.Pijlstaart  55.Wintertaling
 14.Goudplevier  35.Pimpelmees  56.Wulp
 15.Graspieper  36.Putter  57.Zeearend
 16.Grauwe Gans  37.Roerdomp  58.Zilvermeeuw
 17.Grote Mantelmeeuw  38.Roodborst  
 18.Grote Zilverreiger  39.Roodhalsfuut  
 19.IJseend  40.Rotgans  
 20.Kauw  41.Scholekster  
 21.Kievit  42.Slechtvalk  

De Deelnemers

Francien Arts, Martien van Dooren, Annetje Elfrink, Dieny Fleuren, John Hermans, Petra Hermens, Rien de Mol, Peter Noy, Sjan Noy, Harrie Rooijakkers, Dick Slaa, Vera Slaa, Toos Snijders, Marga Verduin-Smits, Paul Verduin, Ramon Verkaar, Liesbeth Verkaar, Theo Versteegden, Peter Vlamings, Tonny Vlamings


Dick Slaa