Werkgroep Raven

Doel

Sinds 2011 broedt de Raaf in de Maashorst. De Raaf, die aan de top van de voedselketen staat, geeft bij uitstek de kracht en potentie van het natuurgebied aan. Om het wel en wee van deze iconische soort bij te houden brengt de werkgroep onder andere het broedresultaat in kaart. Deze broedgevallen waren tot 2016 uniek in Noord-Brabant maar de laatste jaren gaat het snel en zien we uitbreiding van deze soort in de regio, de provincie en heel Nederland.

Ravennest ©Vogelwacht Uden
Ravennest ©Vogelwacht Uden
Raven ©Vogelwacht Uden
Raven ©Vogelwacht Uden
Raven ©Vogelwacht Uden
Raven ©Vogelwacht Uden
Activiteit

De leden van de Raven Werkgroep van de Vogelwacht Uden e.o. monitoren jaarlijks de nesten en het broedgedrag van de Raven in het werkgebied van de Vogelwacht. In samenwerking met Ravenwerkgroep Nederland worden, waar mogelijk en in overleg met de terreinbeheerder, de jongen voorzien van een kleurring zodat deze vogels van een afstand makkelijk herkent kunnen worden. Hierdoor zijn er veel meer waarnemingen van een specifiek individu mogelijk en kunnen hun verspreiding en lotgevallen beter gevolgd worden.

Bescherming

Door het ringen en het bijhouden van de broedresultaten, krijgen we meer te weten over de verdere verspreiding van de Raven. Inmiddels zijn dankzij dit broedpaar nu diverse broedparen in Brabant actief.

Resultaten

In 2012 broedde, voor het eerst in 92 jaar weer Raven in Noord-Brabant en wel in de Maashorst. Tussen 2011 en 2021 zijn er 51 jongen Raven in de Maashorst geboren. Sinds 2016 worden ze ook geringd en zijn er 27 voorzien van een gekleurde ring. In totaal zijn er 31 terugmeldingen ontvangen van 13 verschillende individuen. Ongeveer de helft van de Raven worden dus binnen een paar jaar weer teruggemeld. In 2021 waren er vier raventerritoria in het werkgebied van de Vogelwacht.