Werkgroep Uilen

Doel

Door menselijke beïnvloeding zijn de laatste decennia veel uilen in aantal achteruitgegaan. Zo zijn er veel houtwallen verdwenen en zijn veel schuren en gebouwen dichtgemaakt, waar uilen vroeger in broedden.
Het doel van de werkgroep is dan ook om deze neergang te stoppen of ervoor te zorgen dat de stand van diverse uilen weer vooruitgaat.
We doen dit niet alleen. Landelijk zijn er vele werkgroepen actief om ervoor te zorgen dat vooral de Kerkuil en Steenuil in Nederland blijven broeden. In Noord-Brabant wordt dit gecoördineerd door het Brabants Landschap. Zij geven elk jaar een nieuwsbrief uit hoe het gesteld is met deze twee uilensoorten.

Steenuil ©Vogelwacht Uden
Steenuil ©Vogelwacht Uden
Steenuil ©Vogelwacht Uden
Steenuil ©Vogelwacht Uden
Kerkuil ©Vogelwacht Uden
Kerkuil ©Vogelwacht Uden
Activiteit

Door middel van het hangen van kasten voor Kerkuilen en Steenuilen proberen we deze soorten te laten behouden of zelfs te doen toenemen in ons werkgebied. Vroeger hadden deze vogelsoorten aan broedplaatsen geen gebrek. Vele schuren, boerderijen, kerken en knotwilgen boden plaats voor de uilen. Tegenwoordig zijn veel schuren, boerderijen en kerken hermetisch afgesloten en zijn veel knotwilgen verdwenen. Als compensatie hiervoor hangen we speciale Kerk- en Steen-uilenkasten.
Op dit moment hangen er voor elke soort meer dan honderd kasten in ons werkgebied.

Welke uilen?

Zoals hierboven is vermeld helpen we de Kerkuil en de Steenuil.

Inmiddels broedt sinds enkele jaren ook de Oehoe in ons werkgebied. Hierbij proberen we de nesten op te sporen en te beschermen zoveel als mogelijk.

Verder broedt ook de Ransuil en de Bosuil in ons gebied. De Bosuil hoeft niet geholpen te worden. Deze soort gaat vooruit door het ouder worden van de bossen waardoor er meer holtes in bomen ontstaan waar de Bosuil in broedt. Jammer genoeg gaat het met de Ransuil niet zo goed, er worden veel Ransuilen opgegeten door Haviken en Bosuilen, maar de soort is nauwelijks te helpen, daar ze in oude kraaiennesten broeden.