Werkgroep Roofvogels

Doel

De werkgroep roofvogels monitort het aantal roofvogels in onze omgeving en probeert ze uiteraard te behouden en te helpen waar nodig. Bovendien proberen we door middel van voorlichting mensen ervan te doordringen dat roofvogels onmisbare schakels zijn in de totale fauna, zodat roofvogels minder dan nu het slachtoffer worden van vergiftiging of afschot.

Torenvalk ©Vogelwacht Uden
Torenvalk ©Vogelwacht Uden
Sperwer ©Vogelwacht Uden
Sperwer ©Vogelwacht Uden
Havik ©Vogelwacht Uden
Havik ©Vogelwacht Uden
Activiteit

Het werkgebied is onderverdeeld in kleinere delen. Elke groep gaat jaarlijks zijn deel inspecteren op het voorkomen van roofvogels en brengt deze in kaart. Waar zitten de vogels, hoeveel eieren en jongen worden er grootgebracht. Binnen de groep zijn enkele leden die in het bezit zijn van lichtgewicht stokken die in elkaar geschoven kunnen worden. Aan de bovenzijde wordt een camera bevestigd en zo kunnen we hoge nesten bekijken zonder al teveel verstoring. Een aantal vogels worden ook geringd, dit doen we niet zelf, hier worden ervaren ringers bij ingezet.

Bescherming

Helaas worden roofvogels nog steeds vervolgd. De werkgroep houdt verdachte zaken in de gaten en neemt actie indien nodig. Door het monitoren hebben we ook goed zicht op toe- of afname van bepaalde roofvogels en kunnen we soms acties ondernemen, zoals het plaatsen van nestgelegenheid.

Welke Roofvogels brengen we in kaart? In de Maashorst en de rest van ons werkgebied broeden zeven soorten roofvogels, welke speciale aandacht van de werkgroep genieten. Dit zijn de Boomvalk, Torenvalk, Slechtvalk, Sperwer, Havik, Buizerd en Wespendief.