Wat doet Vogelwacht Uden?

Naast de vier, hieronder genoemde doelstellingen richting de vogels, is Vogelwacht Uden in de eerste plaats een vereniging van mensen. De gemeenschappelijke factor die deze mensen bindt is de liefde voor de natuur en voor vogels in de vrije natuur in het bijzonder. De Vogelwacht verenigt deze mensen waardoor de mogelijkheid ontstaat om gezamenlijk aan de doelstellingen te werken en hier plezier aan te beleven. Door middel van de werkgroepen wordt vooral aan de doelstellingen gewerkt. Bijeenkomsten zoals de maandelijkse Maashorst-wandelingen (de eerste zondag van de maand), de excursies (de laatste zondag van de maand) en de meerdaagse excursies (voor- en najaarsexcursies) bieden de mogelijkheid voor sociale contacten en gewoon gezellig samenzijn. In de statuten van de vereniging staan een aantal doelstellingen, waaronder:

  • bescherming van vogels en hun biotoop
  • de waarde en schoonheid van vogels bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht brengen
  • het behouden en creëren van nestgelegenheid voor vogels
  • deelname aan activiteiten met betrekking tot vogelstudie en inventarisatie

Vogelwacht Uden is een vereniging, die zich belangeloos inzet voor alle in de vrije natuur levende vogels. De vereniging tracht de hierboven beschreven doelstellingen op actieve wijze te bereiken. Zij heeft hiervoor de gezamenlijke steun en inzet van alle leden nodig. De uitvoering en realisering van de werkzaamheden is ondergebracht in een aantal werkgroepen.
Elke werkgroep heeft een coördinator die verantwoordelijk is voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten. Hij/zij zorgt ervoor dat de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk verdeeld worden. Tevens stimuleert de coördinator het in groepsverband realiseren van de taken, waarbij hij/zij leiding geeft aan de leden van zijn werkgroep. Aan het eind van het seizoen wordt een jaarverslag opgesteld voor onder andere publicatie in het verenigingsblad “Het Bruujsel”. Tevens hebben de werkgroepen tijdens de ledenvergaderingen de mogelijkheid de andere leden te informeren.
De werkzaamheden die binnen Vogelwacht Uden plaatsvinden, kan men onderverdelen in EDUCATIEVE en UITVOERENDE ACTIVITEITEN. Een groot aantal van deze activiteiten komt iedere maand of kwartaal weer terug. Voor de exacte data waarop het een en ander plaatsvindt verwijzen wij naar de jaar- en maand­agenda’s van Vogelwacht Uden.

Geschiedenis

In september 1974 werd binnen het IVN-Uden een werkgroep opgericht, die zich speciaal ging bezighouden met alles wat met vogels in de vrije natuur te maken had. Een aanvankelijk nog kleine groep enthousiaste vogelaars, die actief was onder de naam Vogelwacht Uden e.o., groeide al snel uit tot een zelfstandige werkgroep. Qua publiciteit werd er flink aan de weg getimmerd door middel van stencils, een vitrine in het centrum van Uden en een vogelcursus voor eigen leden. In 1977 werd voor ruim honderd belangstellenden de eerste vogelbescherming avond georganiseerd. De activiteiten groeiden gestaag en ook de zelfstandigheid van de werkgroep. Op 7 februari 1983 leidde dit uiteindelijk tot de definitieve oprichting van een eigen vereniging. Statuten werden opgesteld evenals het huishoudelijk reglement en er werd een bestuur gekozen. De vogelwacht ontwikkelde zich meer en meer en er werden diverse werkgroepen opgericht. Eén van de hoogtepunten in het bestaan van Vogelwacht Uden vond plaats in oktober 1990, toen het gezamenlijke onderkomen "De Groenhoeve" in gebruik werd genomen. In samenwerking met het IVN-Uden en de Stichting Kinderboerderij werd dit fraaie pand gebouwd, alwaar de meeste binnen activiteiten van de vereniging plaatsvinden. De Groenhoeve bevind zich op de Artillerieweg 3 te Uden.

Lidmaatschap

Omdat al onze activiteiten in het werkgebied plaats vinden en meestal vanaf ons clubgebouw de Groenhoeve worden gestart, willen we het liefst leden die binnen het werkgebied woonachtig zijn. Onze vereniging is immers een actieve vereniging die graag ziet dat haar leden actief zijn binnen de vereniging en in het werkgebied. Ons werkgebied behelst de regio Uden, Veghel, Erp, Volkel, Odiliapeel, Boekel, Zeeland, Schaijk, Heesch en Oss.

Lidmaatschap bij Vogelwacht Uden kost:

  • € 14,-- per persoon per jaar;
  • € 6,-- voor gezinsleden per persoon per jaar;
  • € 10,-- voor jeugdleden per persoon per jaar.

De administratiekosten bij aanmelding bedraagt €2,50. U krijgt digitaal een informatiepakket toegezonden bestaande uit, de statuten, het huishoudelijk reglement, een informatieboekje en een formulier voor automatische machtiging voor het afschrijven van de contributie.
Na betaling van de contributie, (of nog liever, het invullen van de machtiging) wordt u als lid ingeschreven en krijgt u elke maand de agenda waarop onze activiteiten vermeld staan.
Ook krijgt u ons clubblad ‘Het Bruujsel’ in de bus, indien u binnen het werkgebied woont. Woont u buiten het werkgebied dan krijgt u een link op onze site waarop u het "Het Bruujsel" kunt downloaden. Om papier en bezorgtijd te sparen stellen wij het op prijs wanneer u de maandagenda per e-mail wilt ontvangen.
Wanneer u Lid wilt worden van Vogelwacht Uden stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
LET OP: Jacht verhoudt zich niet tot de doelstellingen van de Vogelwacht Uden. Lidmaatschap van jachtverenigingen of actieve jachtbeoefening zal een reden zijn om iemand het lidmaatschap van de Vogelwacht Uden te weigeren.

Statuten, Huishoudelijk Reglement en informatieboekje

Statuten
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Huishoudelijk Reglement
IInformatieboekje
Informatieboekje

De Groenhoeve

Vooraanzicht Groenhoeve ©Martien van Dooren
Vooraanzicht Groenhoeve ©Martien van Dooren
Zijaanzicht Groenhoeve ©Martien van Dooren
Zijaanzicht Groenhoeve ©Martien van Dooren
Educatieruimte beneden ©Martien van Dooren
Educatieruimte beneden ©Martien van Dooren

Het gebouw DE GROENHOEVE, gelegen aan de Artillerieweg 3 te Uden, is eigendom van Stichting De Groenhoeve. Het is in oktober 1990 tot stand gekomen door samenwerking van de drie verenigingen;

  • Stg. Kinderboerderij Uden
  • IVN Afdeling Uden
  • Vogelwacht Uden e.o.

Het bestuur van Stichting de Groenhoeve bestaat uit twee vertegenwoordigers van elk van deze verenigingen.
De Groenhoeve is met name opgezet om gebruikt te worden voor educatieve activiteiten op het gebied van milieu, natuur en landschap en landbouwhuisdieren.
Echter ook andere educatieve activiteiten kunnen er ontplooid worden. Hierbij moet gedacht worden aan educatieve, sociaal-culturele en artistieke activiteiten in de vorm van lezingen, cursussen, tentoonstellingen en vergaderingen.

Het gebouw DE GROENHOEVE bestaat uit een "voorhuis" en een "achterhuis".
Zie plattegronden

Benedenruimte.
Educatie ruimte.
Oppervlakte 8x9 mtr.
Ca 60 personen.
(N.U. is nooduitgang)
Bovenruimte.
Vergader ruimte.
Oppervlakte 8x5 mtr.
Ca 20 personen.
(N.U. is nooduitgang)

Beneden is een educatieruimte welke geschikt is voor ca. 60 personen. Op de bovenverdieping is een vergaderruimte voor ca. 20 personen. Voor verhuur kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0413-250047 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De ruimten kunnen worden gehuurd als educatieruimte/vergaderruimte ten behoeve van overleggen, vergaderingen, lezingen, cursussen, etc. Er kan gebruik worden gemaakt van de keuken voorzien van bar en koelkast, de gebruikte consumpties worden bijgehouden en afgerekend met de penningmeester (contant of middels een factuur). De prijs voor koffie, thee en frisdranken bedraagt € 1,00 per consumptie.

De huurprijzen zijn als volgt:

Voor vaste huurders met doorlopend contract
Benedenruimte: € 30,00 per dagdeel (5 uur)

Incidentele verhuur
Benedenruimte: € 40,00 per dagdeel (5 uur)

Reserveringen en sleutelbeheer: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sleutel ophalen Kinderboerderij Groenhoeve
Adres Groenhoeve: Artillerieweg 3
5403 PB Uden
0413-250047