Wat doet Vogelwacht Uden?

Naast de vier, hieronder genoemde doelstellingen richting de vogels, is Vogelwacht Uden in de eerste plaats een vereniging van mensen. De gemeenschappelijke factor die deze mensen bindt is de liefde voor de natuur en voor vogels in de vrije natuur in het bijzonder. De Vogelwacht verenigt deze mensen waardoor de mogelijkheid ontstaat om gezamenlijk aan de doelstellingen te werken en hier plezier aan te beleven. Door middel van de werkgroepen wordt vooral aan de doelstellingen gewerkt. Bijeenkomsten zoals de maandelijkse Maashorst-wandelingen (de eerste zondag van de maand), de excursies (de laatste zondag van de maand) en de meerdaagse excursies (voor- en najaarsexcursies) bieden de mogelijkheid voor sociale contacten en gewoon gezellig samenzijn. In de statuten van de vereniging staan een aantal doelstellingen, waaronder:

  • bescherming van vogels en hun biotoop
  • de waarde en schoonheid van vogels bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht brengen
  • het behouden en creëren van nestgelegenheid voor vogels
  • deelname aan activiteiten met betrekking tot vogelstudie en inventarisatie

Vogelwacht Uden is een vereniging, die zich belangeloos inzet voor alle in de vrije natuur levende vogels. De vereniging tracht de hierboven beschreven doelstellingen op actieve wijze te bereiken. Zij heeft hiervoor de gezamenlijke steun en inzet van alle leden nodig. De uitvoering en realisering van de werkzaamheden is ondergebracht in een aantal werkgroepen.

Binnen Vogelwacht Uden hebben we de volgende werkgroepen;

Werkgroep Inventarisatie

Deze werkgroep organiseert diverse soorten vogeltellingen op verschillende niveaus. Inventarisaties hebben tot doel een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de vogelstand in een bepaald gebied. Op deze manier kan worden vastgesteld welke invloeden biotoopveranderingen hebben.

Werkgroep Zeldzame Broedvogels

Het monitoren van zeldzame broedvogels in ons werkgebied. Soorten zoals Grauwe Klauwier, Orpheus Spotvogel, Boomleeuwerik worden onder de loep genomen door deze werkgroep.

Werkgroep Roofvogels

De werkgroep roofvogels probeert om het aantal roofvogels in onze omgeving te behouden, of daar waar we kunnen helpen eventueel uit te breiden. Bovendien proberen we door middel van voorlichting mensen ervan te doordringen dat roofvogels onmisbare schakels zijn in de totale fauna, zodat roofvogels minder dan nu het slachtoffer worden van vergiftiging of afschot.

Werkgroep Uilen

Het doel van de werkgroep is om ervoor te zorgen dat de stand van diverse uilen stabiel blijft of weer vooruit gaat. Ze doen dit niet alleen, ze werken samen met regionale en landelijke werkgroepen voor Steen- en Kerkuilen.

Werkgroep Website

Deze werkgroep zorgt voor de communicatie voor en door leden van de vereniging middels de website. Tevens houden ze de website up to date. Ze verzamelen en plaatsen artikelen die geschreven zijn door leden op de website. Dit kan variëren van een leuke ontdekking, verslagen werkgroepen tot aan reisverslagen. Ook worden foto’s gemaakt door eigen leden geplaatst in een fotogalerij.

Werkgroep Nestkasten

Het doel van de werkgroep nestkasten is zowel het verschaffen en beschermen van broedgelegenheid aan holenbroeders door het aanbieden van “kunstmatige holten”, als het bestuderen van het broedsels van vogels in de omgeving van Uden.

Werkgroep Zwaluwen

Deze werkgroep probeert bij te dragen aan een betere bescherming van alle zwaluwen in het werkgebied van Vogelwacht Uden. Ze houden zich bezig met de inventarisatie en registratie van broedende Oeverzwaluwen, maar ook Huiszwaluwen.

Werkgroep Winkelbeheer

Leden van deze werkgroep maken nestkasten en voedertafels voor verkoop. Tevens zorgen ze in de winter voor wintervoer, waarbij ze diverse zaden mengen tot een goed wintervoedsel voor vogels. Ook verkoop van diverse materialen verzorgen ze, o.a. boeken, holsters. Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor actuele informatie over het assortiment of overige vragen over de winkel.

Werkgroep Senioren

Er is een behoefte om buiten de normale activiteiten die veelal in het weekend plaatsvinden, kennis en plezier van vogels en natuur op te doen. Ieder lid kan meedoen aan de activiteiten die deze werkgroep door de week organiseert, maar deelnemers zijn vaak senioren. Deze werkgroep gaat iedere maandagochtend actief vogels kijken in diverse gebieden rondom Uden. Deze wandelingen staan vermeld in de agenda op deze site.

Werkgroep Trektellen

Deze actieve werkgroep telt vanaf half juli tot eind november te vogeltrek in de Maashorst. Hiervoor is een telpost Brobbelbies-Noord ingericht met een keet waar ieder lid van harte welkom is. Ervaren tellers zijn er bijna dagelijks aanwezig.

Werkgroep Raven

De leden van de Werkgroep Raven van de Vogelwacht Uden monitoren jaarlijks de nesten en het broedgedrag van de Raven in onze regio. In samenwerking met Ravenwerkgroep Nederland worden de jongen voorzien van een kleurring zodat in de toekomst hun verspreiding gevolgd kan worden.

Werkgroep Natuur & Milieu

Dit is een gezamenlijke werkgroep met het IVN-Uden. Het doel van deze werkgroep is om natuur- en milieuplannen van bijvoorbeeld de Gemeente Maashorst of provincie te toetsen en waar nodig van commentaar te voorzien. Kansen en bedreigingen op natuurgebied worden besproken en waar nodig actie ondernomen. Daarnaast wordt o.a. flora- en faunaonderzoek verricht in de verschillende natuurgebieden met als doel het geven van beheeradviezen.

Elke werkgroep heeft een coördinator die verantwoordelijk is voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten. Hij/zij zorgt ervoor dat de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk verdeeld worden. Tevens stimuleert de coördinator het in groepsverband realiseren van de taken, waarbij hij/zij leiding geeft aan de leden van zijn werkgroep. Aan het eind van het seizoen worden er door diverse werkgroepen jaarverslagen opgesteld die op deze site geplaatst worden. Tevens hebben de werkgroepen tijdens de ledenvergaderingen en/of lezingen de mogelijkheid om de andere leden te informeren.


Naast deze werkgroepen participeert Vogelwacht Uden ook in diverse stichtingen;

De werkzaamheden die binnen Vogelwacht Uden plaatsvinden, kan men onderverdelen in educatieve en uitvoerende activiteiten. Een groot aantal van deze activiteiten komt iedere maand of kwartaal weer terug. Voor de exacte data waarop het een en ander plaatsvindt verwijzen wij naar de jaar- en maand­agenda’s van Vogelwacht Uden.

Lidmaatschap

Omdat al onze activiteiten in het werkgebied plaats vinden en meestal vanaf ons clubgebouw de Groenhoeve worden gestart, willen we het liefst leden die binnen het werkgebied woonachtig zijn. Onze vereniging is immers een actieve vereniging die graag ziet dat haar leden actief zijn binnen de vereniging en in het werkgebied. Ons werkgebied behelst de regio Uden, Veghel, Erp, Volkel, Odiliapeel, Boekel, Zeeland, Schaijk, Heesch en Oss.

Lidmaatschap bij Vogelwacht Uden kost:

  • € 14,-- per persoon per jaar;
  • € 6,-- voor gezinsleden per persoon per jaar;

De administratiekosten bij aanmelding bedraagt €2,50. U krijgt digitaal een informatiepakket toegezonden bestaande uit, de statuten, het huishoudelijk reglement, een informatieboekje en een formulier voor automatische machtiging voor het afschrijven van de contributie.
Na betaling van de contributie, (of nog liever, het invullen van de machtiging) wordt u als lid ingeschreven en krijgt u elke maand de agenda waarop onze activiteiten vermeld staan.
Wanneer u Lid wilt worden van Vogelwacht Uden stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
LET OP: Jacht verhoudt zich niet tot de doelstellingen van de Vogelwacht Uden. Lidmaatschap van jachtverenigingen of actieve jachtbeoefening zal een reden zijn om iemand het lidmaatschap van de Vogelwacht Uden te weigeren.

Statuten, Huishoudelijk Reglement

Statuten
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Huishoudelijk Reglement

De Groenhoeve

Vooraanzicht Groenhoeve ©Martien van Dooren
Vooraanzicht Groenhoeve ©Martien van Dooren
Zijaanzicht Groenhoeve ©Martien van Dooren
Zijaanzicht Groenhoeve ©Martien van Dooren
Educatieruimte beneden ©Martien van Dooren
Educatieruimte beneden ©Martien van Dooren

Het gebouw DE GROENHOEVE, gelegen aan de Artillerieweg 3 te Uden, is eigendom van Stichting De Groenhoeve. Het is in oktober 1990 tot stand gekomen door samenwerking van de drie verenigingen;

  • Stg. Kinderboerderij Uden
  • IVN Afdeling Uden
  • Vogelwacht Uden e.o.

Het bestuur van Stichting de Groenhoeve bestaat uit twee vertegenwoordigers van elk van deze verenigingen.
De Groenhoeve is met name opgezet om gebruikt te worden voor educatieve activiteiten op het gebied van milieu, natuur en landschap en landbouwhuisdieren.
Echter ook andere educatieve activiteiten kunnen er ontplooid worden. Hierbij moet gedacht worden aan educatieve, sociaal-culturele en artistieke activiteiten in de vorm van lezingen, cursussen, tentoonstellingen en vergaderingen.

Beneden is een educatieruimte welke geschikt is voor ca. 60 personen. Op de bovenverdieping is een vergaderruimte voor ca. 20 personen. De ruimten kunnen worden gehuurd als educatieruimte/vergaderruimte ten behoeve van overleggen, vergaderingen, lezingen, cursussen, etc. Er kan gebruik worden gemaakt van de keuken voorzien van bar en koelkast, de gebruikte consumpties worden bijgehouden en afgerekend met de penningmeester (contant of middels een factuur). De prijs voor koffie, thee en frisdranken bedraagt € 1,50 per consumptie.

De huurprijzen zijn als volgt:

Voor vaste huurders met doorlopend contract
Benedenruimte: € 30,00 per dagdeel (5 uur)

Incidentele verhuur
Benedenruimte: € 40,00 per dagdeel (5 uur)

Voor meer informatie voor verhuur en reserveringen, zie Stichting de Groenhoeve