In september 1974 werd binnen het IVN-Uden een werkgroep opgericht, die zich speciaal ging bezighouden met alles wat met vogels in de vrije natuur te maken had.
Een aanvankelijk nog kleine groep enthousiaste vogelaars, die actief was onder de naam Vogelwacht Uden e.o., groeide al snel tot een zelfstandige werkgroep. Het logo van deze werkgroep was de slechtvalk.

Oude logo Vogelwacht Uden
Oude logo Vogelwacht Uden

Qua publiciteit werd er flink aan de weg getimmerd door middel van stencils, een vitrine in het centrum van Uden en een vogelcursus voor eigen leden. In 1977 werd voor ruim honderd belangstellenden de eerste vogelbeschermingavond georganiseerd. De activiteiten groeiden gestaag en ook de zelfstandigheid van de werkgroep. Op 7 februari 1983 leidde dit uiteindelijk tot de definitieve oprichting van een eigen vereniging. Statuten werden opgesteld evenals het huishoudelijk reglement en er werd een bestuur gekozen. De vogelwacht ontwikkelde zich meer en meer en er werden diverse werkgroepen opgericht. Één van de hoogtepunten in het bestaan van de vogelwacht  vond plaats in oktober 1990, toen het gezamenlijke onderkomen De Groenhoeve" in gebruik werd genomen. In samenwerking met het IVN-Uden en de Stichting Kinderboerderij werd dit fraaie pand gebouwd, alwaar de meeste binnen activiteiten van de vereniging plaatsvinden.

De Groenhoeve bevind zich op de Artillerieweg 3 te Uden.

De Groenhoeve
De Groenhoeve

 

© Vogelwacht Uden e.o.