Vogelwacht goes Lesbos 2006

groepsfoto ©Vogelwacht Uden
groepsfoto ©Vogelwacht Uden

Van maandag 1 mei tot en met maandag 8 mei 2006 hebben we met 16 personen deelgenomen aan de vogelexcursie naar Lesbos. Deze reis is net als voorgaand jaar door de club zelf georganiseerd. We hebben een fantastische reis beleeft. Het verblijf was hotel Malemi gelegen in Skala Kalloni. Een ideale uitvalsbasis voor vogelen op Lesbos. Hieronder het relaas van dag tot dag, maar eerst wat algemene gegevens over Lesbos. Lesbos of Mytilene is het op een na grootste Griekse eiland gelegen nabij Turkije. Oppervlakte ca. 1750 km² (70 km lang en 45 km breed), met maar ca. 80.000 inwoners, waarvan de meeste wonen in de hoofdstad Mytilene. Vanuit het zuiden uit dringen 2 baaien (Kalloni en Geras) ver het bergachtige eiland binnen. Olijfbomen zie je overal en is buiten het toerisme een belangrijke bron van inkomsten. Je vindt er verschillende landschapstypen, welke hier kort beschreven worden;

Wetlands

De gebieden met de meeste soorten, zeker in het voorjaar, zijn “wetlands” zoals: de beide gebieden met zoutpannen (bij Kalloni en Skala Polichnitos), de Kalloni Poel, het Kalloni Binnenmeer en sloten, de Kalloni Oost – en Westrivier, de Potamia Rivier en de Chalandra Rivier Skala Eressos, de Dipi Larssos Rietvelden en het gebied bekend als “Derbyshire” ten oosten van Kalloni, het Parakila Moeras ten westen van Kalloni en de gebied rond Sigri-Faneromeni en de beide Petra reservoirs.

Kustgebieden

De kustlijn in het noorden en noordoosten en delen van het in het westen kunnen tamelijk ruig zijn met klippen en verscheidene kleine eilandjes op zee zoals bijvoorbeeld bij Anaxos, Agio Stephanos, Sigri en Makara. Hier broeden soorten als Kuifaalscholver, Kleine Torenvalk, Eleonora’s Valk en Alpengierzwaluw en worden vaak foeragerende Pijlstormvogels en meeuwen (waaronder Audouinsmeeuw) gezien, terwijl Slechtvalk, Blauwe Rotslijster, Rotsklever en soms Rotszwaluw en Rotsduif de steilere klippen bezoeken. De minder steile klippen met verspreid struikgewas ( zoals tussen Petra en Molivos en Thermi en Madamados bijvoorbeeld) bieden nestgelegenheid aan Rüppells-, Orpheus-, en Baardgrasmus, samen met Bruinkeelortolaan en Cirlgors. Het gebied kan ook populair zijn bij jagende Slangearenden en Arendbuizerd. De kustduinen rondom de Kalloni Zoutpannen, Skala Eressos, Dipi Larssos en van Skala Polichnitos tot Skala Vassilika (ook heel goed voor wilde planten) zijn belangrijk voor Leeuweriken, Piepers, Kwikstaarten, Tapuiten en Hop. Griel nestelt er en Kiekendieven jagen regelmatig in zulke gebieden, terwijl de Roodpootvalken zich er verzamelen voor de oversteek (vooral bij tegenwind).

Gecultiveerde velden en grasland

Deze gebieden bevinden zich doorgaans langs rivieren en rivierdalen, waar water meestal gemakkelijk is te verkrijgen. Dit geldt vooral voor de vlakte bij Kalloni, en ook bij Skala Eressos en Faneromeni Strand. De aantrekkingskracht van de gebieden is duidelijk en naast het herbergen van grote aantallen Leeuweriken en Grauwe Gorzen, trekken ze ook een grote verscheidenheid aan doortrekkende Klauwieren, Paapjes, Vliegenvangers, grote aantallen Kwikstaarten, Piepers en Gorzen aan. Grasland wordt doorgaans niet gespoten, waardoor er veel planten en insecten op voorkomen. Er komen ook Griel, Steenuil, Bruine en Grauwe Kiekendief, Kleine Torenvalk en Roodpootvalk, afhankelijk van de tijd van het jaar voor.

Struikgewas en droge rivierbeddingen

Dit soort leefgebied, tezamen met opgedroogde rivierbeddingen komt veel voor. Hoewel het meest voorkomend in het binnenland, zijn de beste plekken om de er voorkomende soorten zoals Baardgrasmus en Rüppells Grasmus, samen met Klauwieren en Paapjes aan te treffen de kustgebieden tussen Petra en Molivos, het voorgebergte van Agios Stephanos tot Palios (goed voor Kleine Zwartkop) en de kustweg van “Derbyshire” naar Achladeri. De laatste is buitengewoon goed voor Grauwe Klauwier, Roodborsttapuit, Kleine Klapekster, Nachtzwaluw en Cirlgors. In de droge rivierbeddingen komen vaak Rosse Waaierstaart, Nachtzwaluw en soms Griel voor en tevens doortrekkende Vliegenvangers, Zangvogeltjes, Klauwieren, enz. met een kleine kans op een doortrekkende Perzische Roodborst begin mei.

Olijfboomgaarden

Olijfboomgaarden domineren het eiland. Er zijn ca. 11 miljoen bomen, ongeveer 25 % van alle olijfbomen in Griekenland. De hoge productie van de olijfbomen komt door het gematigde klimaat. Sneeuw, hoewel niet zeldzaam, valt doorgaans in de hoger gelegen gebieden, maar blijft niet lang liggen en het aantal zonuren is groter dan elders in Griekenland en de rest van het Middellandse Zeegebied. Op deze bomen, waarvan er veel erg oud zijn, leven veel insecten waar natuurlijk veel Zangvogeltjes, Hop, Maskerklauwier, Middelste Bonte Specht en Griekse Spotvogel op af komen, maar ook Bijeneters, doortrekkende Scharrelaars en Wielewalen.

Naald- en eikenbossen

Naald- en eikenbossen beslaan een groot deel van het eiland. Hoewel een eerste blik doet vermoeden dat er weinig vogels zullen zitten, is het een belangrijk gebied voor Rouwmees (een hooglandsoort hier), de Gaai en de Middelste Bonte Specht komen hier veel voor evenals de Taigaboomkruiper en de Europese Kanarie en natuurlijk een van de toppers van Lesbos de Turkse Boomklever. Hoewel de meeste mensen deze soort zoeken op de beboste hellingen boven Agiassos (waar ook aanzienlijke gebieden met aangeplante bossen en tamme kastanjes voorkomen waarboven roofvogels zoals Sperwer, Havik en Buizerd soms gezien kunnen worden) bestaan er zonder twijfel ook nog andere plaatsen, zoals de bekende plek bij Achlederi en de weg naar Vatera. Tijdens een pauze bij de picknick plaats kunnen Staartmees, Winterkoning, Heggenmus of Goudvink (allemaal bijzondere vogels op het eiland) worden waargenomen. In de eiken, waarvan er 2 soorten zijn op Lesbos, zijn altijd vogels te vinden, die aangetrokken worden door insecten in deze bomen. Hop, Mezen, Vinken, Zangers, Klauwieren, Vliegenvangers en Wielewaal zijn een paar mogelijkheden. Buizerd, maar in het oosten en noorden van het eiland ook Wespendieven, zijn de meest algemene roofvogels hier, samen met een enkele Slangearend en Havik. Verspreid liggen eikenbossen in het westen en noordwesten van het eiland (vooral tussen Skoutaros en Vatoussa) zijn de verblijfplaats van de Boomklever, Appelvink en Bergfluiter en soms waar ook olijfbomen voorkomen van de Griekse Spotvogel.

Kale hooglanden

Deze gebieden liggen het westen rond Eressos en Sigri, in het noorden rondom Molivos en in het oosten rond Agiassos. De nabij gelegen berg Olympus is het hoogste punt van het eiland na de berg Lepetimnos, die 1 meter hoger is. Deze gebieden zijn de bolwerken van de Rotsklever, Blonde Tapuit en ook van de Rotsmus en de Blauwe Rotslijster. Hier kan je altijd roofvogels aantreffen zoals: Slechtvalk, Eleonora’s Valk, Lannervalk, Kleine Torenvalk, Arendbuizerd en Slangearend en misschien een Havikarend. Hoewel de Bruinkeelortolaan hier veel voorkomt, is het gebied (vooral rondom Eressos) het meest bekend vanwege het voorkomen van de Smyrnagors. Ook Aziatische Steenpatrijs, hoewel schaars en de Steenuil, lijken zich hier net zo thuis te voelen als in de lager gelegen gebieden.

Maandag 1 mei 2006

De eerste dag van een 8 daagse vogelreis naar het Griekse eiland Lesbos Als het voor de meeste nog midden in de nacht is,moeten 16 vogelwachters uit Uden en omgeving zich uit hun bed laten rollen en zichzelf in de kleren hijsen om zichzelf gereed te maken voor een reis naar het vogeleiland Lesbos in Griekenland. Bij de Groenhoeve aangekomen, staat de bus al gereed. Om half 5 vertrekken we, iedereen is netjes op tijd. Vanuit Uden rijden we via Eindhoven en Antwerpen richting Brussel naar vliegveld Zaventem. Op 7.50 uur Nederlandse tijd vertrekken we met het vliegtuig.

Onderweg mogen we de tijd een uurtje vooruit zetten. Rond 12.00 uur land het vliegtuig op het vliegveld van Mitilini. Een heel verschil de luchthavens die wij hier in het westen gewent zijn en die zoals we aantreffen op Lesbos. Maar na het ontvangen van de koffers gaan we naar buiten waar 2 busjes voor ons klaar staan die we de rest van de week tot onze beschikking hebben. De bagageruimte is maar beperkt en dat wordt proppen. Het eerste wat we aan vogels zien vliegen zijn Bonte Kraaien. Het tellen van de soorten is begonnen. Het wedstrijdelement van zoveel mogelijk verschillende soorten is toch een sport opzich en maakt het extra boeiend. We vertrekken met de busjes richting Skala Kallonis waar we de rest van de week verblijven in het Malemi Hotel. Onderweg wordt door ieder rond gespeurd naar onze gevleugelde vrienden. Bij het hotel aangekomen snel onze bagage gedumpt en snel aan het vogelen. Kort bij ons hotel ligt een klein moerasgebiedje waar we al gelijk onze ogen uitkeken naar soorten waar we thuis alleen maar van kunnen dromen om deze tegen te komen.

moerasgebiedje ©Vogelwacht Uden
moerasgebiedje ©Vogelwacht Uden
moerasgebiedje ©Vogelwacht Uden
moerasgebiedje ©Vogelwacht Uden
Purperreiger ©Vogelwacht Uden
Purperreiger ©Vogelwacht Uden

We hebben een ronde gelopen om dit moerasje. Hier troffen we o.a. aan Purperreiger, Zwarte Ibis, Witwangstern en een enkele Witvleugelstern, Roerdomp, Ralreiger, Woudaap.

Witwangstern ©Vogelwacht Uden
Witwangstern ©Vogelwacht Uden
Witwangstern ©Vogelwacht Uden
Witwangstern ©Vogelwacht Uden
Zwarte Ibis ©Vogelwacht Uden
Zwarte Ibis ©Vogelwacht Uden
Woudaap ©Vogelwacht Uden
Woudaap ©Vogelwacht Uden
Woudaap ©Vogelwacht Uden
Woudaap ©Vogelwacht Uden
Roerdomp ©Vogelwacht Uden
Roerdomp ©Vogelwacht Uden

Vanuit het moerasje zijn we nog naar de South River gelopen waar we een aantal nieuwe soorten tegenkwamen; Kleine Zilverreiger en een aantal Grielen.

South river ©Vogelwacht Uden
South river ©Vogelwacht Uden
Griel ©Vogelwacht Uden
Griel ©Vogelwacht Uden
Griel ©Vogelwacht Uden
Griel ©Vogelwacht Uden

Maar het wordt avond en we lopen weer richting hotel. Rond 20.00 uur staat daar een lopend buffet gereed. Na het eten is het de soortenlijst invullen, deze komt voor de eerste dag al op ca 60 soorten. Een mooi begin. Dan sluit ieder de dag af op z’n eigen manier.

Dinsdag 2 mei 2006

Na een geweldige eerste dag, waar we al veel bijzondere vogels hebben mogen bewonderen zijn we om 08.45 uur met de auto’s vertrokken via de baai richting Agra. Onderweg hebben we de Orpheus Grasmus, Cirlgors, Bruinkeelortolaan, paapje, Gele kwik, Maskerklauwier enz. gezien.

Maskerklauwier ©Vogelwacht Uden
Maskerklauwier ©Vogelwacht Uden
Maskerklauwier ©Vogelwacht Uden
Maskerklauwier ©Vogelwacht Uden
Maskerklauwier ©Vogelwacht Uden
Maskerklauwier ©Vogelwacht Uden
Bruinkeelortolaan ©Vogelwacht Uden
Bruinkeelortolaan ©Vogelwacht Uden
Bruinkeelortolaan ©Vogelwacht Uden
Bruinkeelortolaan ©Vogelwacht Uden
Bruinkeelortolaan ©Vogelwacht Uden
Bruinkeelortolaan ©Vogelwacht Uden

Ook zaten heel veel sprinkhanen op de weg, je kon er bijna niet omheen lopen. Op een rots zat een flinke Hagedis te zonnen. Net voorbij Agra zijn we gestopt, voorbij een 2 vervallen torens. Aan de rechterzijde hadden we zicht op een flinke rotswand. Hier hoorden we en zagen we de Smyrnagors en bovenop een Rotsklever met nest.

zicht op rotswand ©Vogelwacht Uden
zicht op rotswand ©Vogelwacht Uden
Smyrnagors ©Vogelwacht Uden
Smyrnagors ©Vogelwacht Uden
Rotsklever nest ©Vogelwacht Uden
Rotsklever nest ©Vogelwacht Uden
Uitzicht ©Vogelwacht Uden
Uitzicht ©Vogelwacht Uden
Steile wand ©Vogelwacht Uden
Steile wand ©Vogelwacht Uden
Sprinkhaan ©Vogelwacht Uden
Sprinkhaan ©Vogelwacht Uden

Vervolgens zijn we richting Mesotopos gereden, en we zagen om 11.30 u de eerste Slangenarend en heel veel Zwartkopgorzen, Cetti`s Zangers, Rouwmezen in het plaatsje Eresos! Hier hebben we kaarten, brood en frisdrank gekocht. In dit dorpje hebben we ook onze eerste dwaling ondergaan, we kwamen steeds bij dezelfde autobus uit. Vanuit dit dorp kon je via een klein landweggetje (wat een aanrader is) richting Sigri.

uitzicht ©Vogelwacht Uden
uitzicht ©Vogelwacht Uden
uitzicht ©Vogelwacht Uden
uitzicht ©Vogelwacht Uden
klaproos ©Vogelwacht Uden
klaproos ©Vogelwacht Uden

Onderweg zijn we een aantal keer gestopt, met prachtige uitzichten, waar vooral Zwartkopgorzen, Grauwe Klauwieren, Roodkopklauwier, Arendbuizerd en diverse Zwaluwen te zien waren.

Zwartkopgors ©Vogelwacht Uden
Zwartkopgors ©Vogelwacht Uden
Roodkopklauwier ©Vogelwacht Uden
Roodkopklauwier ©Vogelwacht Uden
Arendbuizerd ©Vogelwacht Uden
Arendbuizerd ©Vogelwacht Uden

Halverwege kwamen we bij een waterdoorgang uit. Dit punt hadden we de avond ervoor als tip gekregen. Hier was al enkele dagen de Perzische Roodborst gezien.

omgeving ©Vogelwacht Uden
omgeving ©Vogelwacht Uden
uitzicht ©Vogelwacht Uden
uitzicht ©Vogelwacht Uden
Bruinkeelortolaan ©Vogelwacht Uden
Bruinkeelortolaan ©Vogelwacht Uden

Na een uurtje turen waar we prachtig 4 wielewalen, Zwartkopgorzen, Kleine Klapekster, Maskerklauwier, overvliegende Grauwe Kiekendief, Arendbuizerd gezien hebben, werd er een aantal leden ook de Perzische Roodborst gezien.

Na dit prachtige stukje zijn we verder doorgereden, onderweg nog even bij een kapelletje gestopt, hier zaten Gele Kwikstaarten en enkele Fluiters. Verderop op een oud schuurtje tussen de geiten zat een Steenuiltje te zonnen. In Sigri hebben we vervolgens een terrasje gepikt in de felle wind. Via een vogelaar die we onderweg tegenkwamen kregen we de tip om richting Antis gereden langs de kust te rijden. Hier waren een aantal Kleine Torenvalken gezien. Deze zandweg werd echter steeds smaller en slechter, totdat we uiteindelijk in een droge rivierbedding terecht kwamen, waarna de weg dood liep. (hadden we de verkeerde afslag genomen?)

kustweg ©Vogelwacht Uden
kustweg ©Vogelwacht Uden
rivierbedding ©Vogelwacht Uden
rivierbedding ©Vogelwacht Uden
rivierbedding ©Vogelwacht Uden
rivierbedding ©Vogelwacht Uden

Toch maar gekeerd en teruggereden, waarbij we onderweg een aantal Bijeneters van dichtbij kunnen bewonderen. Via Andissa zijn we teruggereden, onderweg zagen we nog een Aziatische Steenpatrijs, voorbij Filia op een rotsformatie zat prachtig een Blauwe Rotslijster.

Blauwe Rotslijster ©Vogelwacht Uden
Blauwe Rotslijster ©Vogelwacht Uden

Na een flinke terugrit kwamen we tegen achten bij het hotel aan alwaar we weer heerlijk gegeten hebben.

Woensdag 3 mei 2006

Na het stevige ontbijt (iedere ochtend met spek en ei) vertrokken we met onze gehuurde busjes naar de zoutpannen bij Kalloni. Via de westzijde zijn we het zandpad ingereden net voor de zoutpannen. Al snel zagen we een honderdtal Flamingo’s, en foeragerende Zomertalingen en Zwarte Ruiters.

zoutpannen ©Vogelwacht Uden
zoutpannen ©Vogelwacht Uden
Steltkluut ©Vogelwacht Uden
Steltkluut ©Vogelwacht Uden
Watersnip ©Vogelwacht Uden
Watersnip ©Vogelwacht Uden

Vlakbij ons zat een Watersnip die ons helaas eerder zag dan wij en er als een haas van doorging! Voorbij de grote zoutberg is aan de linkerzijde een mooie waterplas, hier hebben we de eerste Vorkstaartplevier gezien, maar ook Zomertalingen, Zwarte Ibis, diverse Sterns, Kleine Strandloper, Kemphanen, Ralreiger, Steltkluut.

Op het einde van deze weg, was een brugje met een hekwerk ervoor. Volgens onze tipgever was dit terrein vrij toegankelijk en erg interessant. Hier ligt het “bekende” Roodkeelpieperveld. En jawel hoor na enkele minuten zagen we diverse Roodkeelpiepers.

Roodkeelpieperveld ©Vogelwacht Uden
Roodkeelpieperveld ©Vogelwacht Uden
Roodkeelpieper ©Vogelwacht Uden
Roodkeelpieper ©Vogelwacht Uden
Roodkeelpieper ©Vogelwacht Uden
Roodkeelpieper ©Vogelwacht Uden

Verderop ook nog 2 Vorkstaartplevieren en werd zelfs Duinpieper geroepen.

Vorkstaartplevier ©Vogelwacht Uden
Vorkstaartplevier ©Vogelwacht Uden
Vorkstaartplevier ©Vogelwacht Uden
Vorkstaartplevier ©Vogelwacht Uden
Vorkstaartplevier ©Vogelwacht Uden
Vorkstaartplevier ©Vogelwacht Uden

Een Arendbuizerd liet zich laagvliegend erg goed bekijken. Teruglopend langs de kust hebben we ook nog enkele Kortteenleuwerikken gezien. Een Dwergstern en Fuut waren op zee aanwezig. Langs de kust liepen nog 2 Steenlopers in prachtkleed!

kust ©Vogelwacht Uden
kust ©Vogelwacht Uden
Steenloper ©Vogelwacht Uden
Steenloper ©Vogelwacht Uden
kust ©Vogelwacht Uden
kust ©Vogelwacht Uden

Vanaf de zoutpannen gingen we nu richting Achladeri wat ook nog wat moois te bieden had. Onderweg op de hoogspanningsdraden waren een aantal Roodpootvalken te zien. Even daarna werd er stevig geremd met de melding van onze volgbus van een Scharrelaar. Toch maar goed dat we portofoons bij ons hadden. Na deze vogel eens goed bekeken te hebben (nieuwe soort) reden we naar het eerst volgende dorp Va Silika om wat brood te halen voor de lunch.

Bij de plaatselijke bakker waren ze duidelijk niet gewend aan die buitenlanders en het hele dorp leek uit te lopen. Na wat brood en jam ingeslagen te hebben zijn we naar een bos gereden waar de Turkse Boomklever een nest had met jongen.

Roodpootvalk ©Vogelwacht Uden
Roodpootvalk ©Vogelwacht Uden
omgeving ©Vogelwacht Uden
omgeving ©Vogelwacht Uden
klaprozen ©Vogelwacht Uden
klaprozen ©Vogelwacht Uden

Deze was van korte afstand goed te zien,om de paar minuten kwam het vrouwtje de jongen voeren.

Turkse Boomklever ©Vogelwacht Uden
Turkse Boomklever ©Vogelwacht Uden
Turkse Boomklever ©Vogelwacht Uden
Turkse Boomklever ©Vogelwacht Uden
Turkse Boomklever ©Vogelwacht Uden
Turkse Boomklever ©Vogelwacht Uden

In het bos was verder nog een mooie Maskerklauwier te zien en een Blonde Tapuit.

De Boomkruiper was hier ook aanwezig. Na de lunch genuttigd te hebben zijn we weer terug gereden richting de zoutpannen. Onderweg wederom weer twee mannetjes Roodpootvalk die aan het jagen waren wat ze op de zelfde manier doen als onze biddende Torenvalk. Na een lekker ijsje en een sapje bij de benzinepomp kwamen we aan de oostzijde van de zoutpannen waar we over een hobbelig zandpad langs een kreek reden.

Groenpootruiter ©Vogelwacht Uden
Groenpootruiter ©Vogelwacht Uden
Bosruiter ©Vogelwacht Uden
Bosruiter ©Vogelwacht Uden
zoutpannen ©Vogelwacht Uden
zoutpannen©Vogelwacht Uden

Hier zat een Poelruiter, Groenpootruiter, Bosruiter, diverse Strandplevieren en veel schitterende Witvleugelsterns. Aan het eind van het pad hebben we nog even een groepsfoto gemaakt terwijl een Slangenarend het een en ander van boven gade sloeg.

Witvleugelstern ©Vogelwacht Uden
Witvleugelstern ©Vogelwacht Uden
Strandplevier ©Vogelwacht Uden
Strandplevier ©Vogelwacht Uden
Oeverloper ©Vogelwacht Uden
Oeverloper ©Vogelwacht Uden

We zijn daarna rustig terug gereden naar ons hotel. Omdat we nog een uurtje over hadden zijn we konden we nog even naar het moeras. Hier de gebruikelijke soorten; Zwarte Ibis, Purperreiger, Woudaapje, Ralreiger, Steltkluten en diverse sterns.

Zwarte Ibis ©Vogelwacht Uden
Zwarte Ibis ©Vogelwacht Uden
Zwarte Ibis ©Vogelwacht Uden
Zwarte Ibis ©Vogelwacht Uden
Ralreiger ©Vogelwacht Uden
Ralreiger ©Vogelwacht Uden
Witwangstern ©Vogelwacht Uden
Witwangstern ©Vogelwacht Uden
Witwangstern ©Vogelwacht Uden
Witwangstern ©Vogelwacht Uden
Witwangstern ©Vogelwacht Uden
Witwangstern ©Vogelwacht Uden

Diverse vogelaars stonden om dit moeras heen. Een aantal Engelsen waren erg enthousiast een schets in een kladblok aan het tekenen.

Wij werden erg nieuwsgierig en maar goed ook. Zij hadden even geleden namelijk een dwergooruil ontdekt. Deze zat in dicht bij ons hotel. Erg snel werden de busjes gehaald en de route gereden die de Engelsen ons verteld hadden. Langs het moeras, richting Skala Kolona, direct na het supermarktje linksaf, na een kilometer kom je bij een schooltje uit. Dit is de bekende plek voor de Dwergooruil.

Gelukkig hadden we een perfecte beschrijving met de boom en zelfs de tak waar deze uil zat. Deze heeft wel een uitstekende schutkleur.

Dwergooruil ©Vogelwacht Uden
Dwergooruil ©Vogelwacht Uden
Dwergooruil ©Vogelwacht Uden
Dwergooruil ©Vogelwacht Uden
avondeten ©Vogelwacht Uden
avondeten ©Vogelwacht Uden

Tevreden zijn we vervolgens gaan eten en natuurlijk de lijst bijwerken.

Donderdag 4 mei 2006

Zoals iedere ochtend ook deze dag vroeg op om van het mooie licht te profiteren om nog wat leuke foto’s te maken.

Cetti's zanger ©Vogelwacht Uden
Cetti's zanger ©Vogelwacht Uden
Kuifleeuwerik ©Vogelwacht Uden
Kuifleeuwerik ©Vogelwacht Uden
Balkankwikstaart ©Vogelwacht Uden
Balkankwikstaart ©Vogelwacht Uden
Ralreiger ©Vogelwacht Uden
Ralreiger ©Vogelwacht Uden
Zwarte Ooievaar, Blauwe Reiger, Kleine Zilverreiger ©Vogelwacht Uden
Zwarte Ooievaar, Blauwe Reiger, Kleine Zilverreiger ©Vogelwacht Uden
Zwarte Ibis ©Vogelwacht Uden
Zwarte Ibis ©Vogelwacht Uden

De Cetti’s Zanger, bij het moerasplasje, was ook deze ochtend weer te zien en vooral te horen. Op tijd terug voor het ontbijt om daarna met de busjes richting het Inland Lake te rijden. Onderweg werd wederom een Slangenarend waargenomen.

Bij het inland lake aangekomen zagen we meteen een aantal Kwakken. Nieuwe soort voor het reisje.

Het doel van dit meer was het Klein Waterhoen. Na enige tijd speuren, en ondertussen foto’s maken van een Woudaapje wat zich op korte afstand liet zien, werd aan de overkant van het meertje een Klein Waterhoen waargenomen. Nabij het meer zat een Ooievaar al met kleine jongen op het nest. De Spaanse Mussen hadden dit nest ook in gebruik genomen.

Kwak ©Vogelwacht Uden
Kwak ©Vogelwacht Uden
Woudaap ©Vogelwacht Uden
Woudaap ©Vogelwacht Uden
Klein Waterhoen ©Vogelwacht Uden
Klein Waterhoen ©Vogelwacht Uden
inland lake ©Vogelwacht Uden
inland lake ©Vogelwacht Uden
Ooievaar ©Vogelwacht Uden
Ooievaar ©Vogelwacht Uden
Spaanse Mussen ©Vogelwacht Uden
Spaanse Mussen ©Vogelwacht Uden

Wel op enige afstand maar er zijn toch leuke plaatjes van gemaakt. Hier werd ook nog een Zwarte Wouw gezien. Volgende stop werden de rietvelden in de buurt van het dorpje Dipi. Hier zouden Zwartkoprietzangers gezien kunnen worden. We hebben de rietvelden afgezocht maar de vogel niet kunnen vinden. Wel werd hier nog een Duinpieper gevonden.

omgeving ©Vogelwacht Uden
omgeving ©Vogelwacht Uden
Duinpieper ©Vogelwacht Uden
Duinpieper ©Vogelwacht Uden
Duinpieper ©Vogelwacht Uden
Duinpieper ©Vogelwacht Uden

Omdat het gebied verder niet veel te bieden had werd besloten om verder te gaan. Er werd richting het dorpje Keramic gereden. We kozen een weg binnendoor die langs een riviertje liep. Hier werden veel Kleine Strandlopers gezien en Kemphanen. Af en toe werd gestopt om te luisteren, hierbij werd een Krekelzanger ontdekt. Een Zwarte Ooievaar en een aantal Kleine Zilverreigers vlogen ook nog op. De tocht ging nu verder richting het dorpje Asomatos, hier werd een baard vrouwtje gezien (een heuse Griekse oude dame met een baard) Het dorpje ligt vlak bij het hoogste punt van Lesbos. Onderweg werd kort gepicknickt. Tijdens de Picknick werd een Winterkoning gehoord. Dit was de enige Winterkoning van de hele trip. Ook werden hier meerdere Europese Kanaries gehoord en gezien. Een eind verder werd besloten om te stoppen bij een verlaten klooster. Hier liep een pad de bergen in. Onderweg werd een Baardgrasmus gezien.

Asomatos ©Vogelwacht Uden
Asomatos ©Vogelwacht Uden
Asomatos ©Vogelwacht Uden
Asomatos ©Vogelwacht Uden
Asomatos ©Vogelwacht Uden
Asomatos ©Vogelwacht Uden

Tevens werden hier Appelvinken, Zanglijster, Grote Bonte Specht en Goudhaan gescoord (nieuwe soorten). Bij het Klooster werd ook nog een Boomkruiper gehoord.Een Cirlgors kwam met voer aanzetten.

omgeving ©Vogelwacht Uden
omgeving ©Vogelwacht Uden
Baardgrasmus ©Vogelwacht Uden
Baardgrasmus ©Vogelwacht Uden
Cirlgors ©Vogelwacht Uden
Cirlgors ©Vogelwacht Uden

Het was al later geworden en er werd besloten om de dag af te sluiten met een bezoek aan de Zoutpannen. Eenmaal hier aangekomen zaten er weer volop steltjes. Ook werden nog 6 Kokmeeuwen gezien, de enige van de hele trip. Zij waren opmerkelijk genoeg nog allen in winterkleed.

Vrijdag 5 mei 2006

Enkele dagen geleden hadden we de omgeving van Sigri al bezocht en hier zagen we de meeste trekvogels (vooral kleine zangers). Vandaar dat we voor deze dag besloten hadden om er weer heen te gaan. Dit is het grote voordeel zonder gids, je kunt doen en laten wat we willen. Na het ontbijt met lekkere Griekse yoghurt togen we weer in de busjes op weg naar Sigri. Het begon aarzelend wat vogels betrof. Voorbij Agra zijn we even gestopt. Het zoeken was nog naar de Rosse Waaierstaart. We meenden deze vogel al meteen gevonden te hebben maar dit bleken enkele jonge Cirlgorzen te zijn. Wel zagen we op deze plek nog allerlei andere vogels. Zo ontdekten we vrij snel weer het nest van rotsklevers die jongen hadden want om de paar minuten zag je ze met voer af en aan vliegen. Een Paapje gaat prachtig voor ons poseren. Even later gaat ze bij een Hop zitten.

Paapje ©Vogelwacht Uden
Paapje ©Vogelwacht Uden
Paapje ©Vogelwacht Uden
Paapje ©Vogelwacht Uden
Hop & Paapje ©Vogelwacht Uden
Hop & Paapje ©Vogelwacht Uden

De fotografen zijn er bij gaan staan maar dan zie je dat ze toch schuw zijn want ze kwamen niet meer opdagen. Pas toen ze weer vertrokken ging het voedsel aanbieden weer door. Van dichtbij zagen we hier de Rotsmus waarbij je telkens zijn gele vlek op de keel te zien kreeg als de vogel aan het zingen was. Dit met de oog- en kopstrepen zijn kenmerkend voor deze soort.

Rotsmus ©Vogelwacht Uden
Rotsmus ©Vogelwacht Uden
Rotsmus ©Vogelwacht Uden
Rotsmus ©Vogelwacht Uden
Smyrnagors ©Vogelwacht Uden
Smyrnagors ©Vogelwacht Uden

Verder nog mooi Smyrnagorzen gezien (uiteindelijk toch op veel plaatsen gezien) en een Blauwe Rotslijster die hier veel schuwer zijn dan in Extremadura in Spanje. Als nieuwe soort ontdekten we hier de Rotszwaluw. Je zou ze hier op Lesbos veel meer verwachten maar in zijn totaliteit hebben we maar enkele exemplaren gezien. Onderweg zagen en hoorden we nog een raaf. De middaglunch hebben we in de buurt van een herder gehouden.

herder ©Vogelwacht Uden
herder ©Vogelwacht Uden
Steenuil ©Vogelwacht Uden
Steenuil ©Vogelwacht Uden
Slangenarend ©Vogelwacht Uden
Slangenarend ©Vogelwacht Uden

Hier zagen we hoe gastvrij ze op Lesbos zijn. De herder kwam naar ons toe en overhandigde ons een ijskoude fles met sinas; gratis. Waar maak je dit mee in Nederland??? (ik denk nergens) Tijdens deze lunch konden we mooi een Steenuiltje observeren en telkens kwamen vrij laag Alpengierzwaluwen met hun witte buik overgevlogen.Ook een Slangenarend was hier aan het foerageren.

Uiteindelijk dan toch bij op het zandpad richting Sigri aangekomen. Het was weer een topdrukte aan vogelaars. Minstens dertig vogelaars waren hier aan het kijken naar vogels waarbij het vooral erom ging de Perzisch Roodborst te spotten. Na een aantal minuten zagen we in een seconde de Perzische Roodborst waarna deze zich in verschool in de bosjes. Het is een lastig waar te nemen soort. Na ongeveer 20 minuten kwam de Perzische roodborst voor bij hetzelfde bosje weer tevoorschijn en gelukkig liet de vogel zich toen wat langer zien zodat velen van onze club de vogel hebben gezien.

zicht op Perzische Roodborst ©Vogelwacht Uden
zicht op Perzische Roodborst ©Vogelwacht Uden
Grauwe Klauwier ©Vogelwacht Uden
Grauwe Klauwier ©Vogelwacht Uden
Kleine Klapekster ©Vogelwacht Uden
Kleine Klapekster ©Vogelwacht Uden

Als nieuwe soorten lieten zich mooi een koppeltje Sperwergrasmussen en een Orpheusgrasmus zich zien. Verder veel Grauwe Klauwieren, Grauwe Vliegenvangers en Wielewalen aanwezig. De klauwieren waren helemaal goed vertegenwoordigd want naast de Grauwe Klauwier zagen we ook de Roodkopklauwier, de Maskerklauwier en de Kleine Klapekster.

Roodkopklauwier ©Vogelwacht Uden
Roodkopklauwier ©Vogelwacht Uden
Roodkopklauwier ©Vogelwacht Uden
Roodkopklauwier ©Vogelwacht Uden
Roodkopklauwier ©Vogelwacht Uden
Roodkopklauwier ©Vogelwacht Uden
Moerasschilpad ©Vogelwacht Uden
Moerasschilpad ©Vogelwacht Uden
Hagedis ©Vogelwacht Uden
Hagedis ©Vogelwacht Uden
omgeving ©Vogelwacht Uden
omgeving ©Vogelwacht Uden

Een eindje verder van de voorgenoemde plaats kwamen we bij het klein kapelletje uit met enkele bomen. Hier waren verschillende Fluiters ingevallen die we tot op vijf meter konden benaderen. Ook de Grauwe Vliegenvanger liet zich fraai zien.

Fluiter ©Vogelwacht Uden
Fluiter ©Vogelwacht Uden
Fluiter ©Vogelwacht Uden
Fluiter ©Vogelwacht Uden
Zwartkopgors ©Vogelwacht Uden
Zwartkopgors ©Vogelwacht Uden

Nog later, op de terugweg naar ons hotel, zagen we langs de kant van de weg weer de karakteristieke rotsen waar de Blauwe Rotslijster weer bovenop zat. Wij deze keer stoppen maar helaas, de vogel vloog meteen weg. In de plaats hiervoor kwam er een Cirlgors zitten, ook mooi! Een Rouwmees liet zich ook fraai zien.

Cirlgors ©Vogelwacht Uden
Cirlgors ©Vogelwacht Uden
Rouwmees ©Vogelwacht Uden
Rouwmees ©Vogelwacht Uden
Rouwmees ©Vogelwacht Uden
Rouwmees ©Vogelwacht Uden

Om acht uur ’s avonds moesten we bij het hotel zijn om te eten en precies om acht uur kwamen we ook aan bij het hotel.(dit presteerden we overigens haast elke dag) Toch weer een mooie dag achter de rug die aarzelend begon maar met de Perzische Roodborst en de Orpheusgrasmus werd de dag toch weer goed gemaakt.

Zaterdag 6 mei 2006

Iets voor zevenen weer op, douchen en nog net voor het ontbijt naar het moerasplasje voor het hotel Kalloni. Nu zijn er al veel minder vogels te zien als in het begin van de week. De Zwarte Ibissen zijn bijna allemaal vertrokken.

Op de telefoondraad waren maar liefst vier zwaluwsoorten te zien, namelijk Oeverzwaluw, Huiszwaluw, Boerenzwaluw en de Roodstuitzwaluw. Net als iedere ochtend is de Vale Spotvogel volop aan het zingen.

Vale Spotvogel ©Vogelwacht Uden
Vale Spotvogel ©Vogelwacht Uden
Vale Spotvogel ©Vogelwacht Uden
Vale Spotvogel ©Vogelwacht Uden
Vale Spotvogel ©Vogelwacht Uden
Vale Spotvogel ©Vogelwacht Uden
Boerenzwaluw & Roodstuitzwaluw ©Vogelwacht Uden
Boerenzwaluw & Roodstuitzwaluw ©Vogelwacht Uden
Roodstuitzwaluw ©Vogelwacht Uden
Roodstuitzwaluw ©Vogelwacht Uden
Huiszwaluw ©Vogelwacht Uden
Huiszwaluw ©Vogelwacht Uden

Het ontbijt smaakte weer voortreffelijk. Vandaag zouden we naar de linker oever van de east-river gaan. Hier zouden we de Rosse Waaierstaart moeten zien. Een soort die tot nu nog niet op ons lijstje stond. De plek was als volgt te bereiken. Komend vanuit Skala Kolonie rijd net voor de eastriver het zandpad in, na een kilometer ga je het zandpad linksaf, richting de 4 graansilos. Op de T/splitsing ga je vervolgens weer rechtsaf, de heuvel over tot aan de splitsing. Hier parkeerden we onze auto. Er stonden meer vogelaars te kijken. Helaas na een wandeling van circa een uur geen Rosse Waaierstaart.

Wel zagen we ook weer mooi de Rouwmees. Teruggekomen bij ons auto’s wachtte ons een verrassing.

Rosse Waaierstaart ©Vogelwacht Uden
Rosse Waaierstaart ©Vogelwacht Uden
Rosse Waaierstaart ©Vogelwacht Uden
Rosse Waaierstaart ©Vogelwacht Uden
Rosse Waaierstaart ©Vogelwacht Uden
Rosse Waaierstaart ©Vogelwacht Uden

Vlakbij zat een Rosse Waaierstaart uitbundig te pronken. Deze vogel liet zelfs zijn staart in volle glorie bewonderen. Dan is deze vogel toch op zijn mooist. Bij gesloten verendek valt de soort niet zo op. Bij het kijken naar de Rosse Waaierstaart was ons opgevallen dat er veel roofvogels in de lucht hingen boven de heuvels. Om deze wat nader te aanschouwen werd besloten om de heuvel op te lopen. Goed en wel op pad kwam opeens recht boven ons een Vale Gier overgevlogen.

omgeving ©Vogelwacht Uden
omgeving ©Vogelwacht Uden
omgeving ©Vogelwacht Uden
omgeving ©Vogelwacht Uden
omgeving ©Vogelwacht Uden
omgeving ©Vogelwacht Uden

Een soort die hier niet broedt, maar tijdens de trek af en toe overkomt. In de lucht speurend zagen we ook nog een Arendbuizerd en enkele Zwartkopmeeuwen en 2 Zwarte Ooievaars.

Na deze enerverende voormiddag besloten we om terug naar Kalloni te gaan om daar inkopen te doen voor de middaglunch. De supermarkt had alles behalve vers brood. Dit zouden we onderweg ergens gaan inkopen. We gingen nu op weg naar het noorden van het eiland. Een streek waar we nog niet geweest waren. Van Kalloni werd koers gezet naar Petra en toen naar Molivos. Dit is de meest toeristische streek van het eiland, wat onder andere te zien was aan de vele winkeltjes. We besloten met enkele om naar de bakker te gaan. De weggetjes waren zo steil in Molivos dat dit met de auto’s niet te doen was. Het brood kwam vers uit de oven. In Molivos staat boven op een heuvel het kasteel Mithimna. Een prachtige plek voor een picknick, waarbij de vogels ook nog goed bekeken konden worden. Wat is het toch heerlijk in de buitenlucht bij prachtig weer het verse brood te verorberen. Al snel waren de 8 broden verdeeld onder de 16 zielen. De vele Gierzwaluwen vlogen om ons heen, helaas hebben we geen Vale Gierzwaluw eruit kunnen pikken.

kasteel Mithimna ©Vogelwacht Uden
kasteel Mithimna ©Vogelwacht Uden
Blonde Tapuit ©Vogelwacht Uden
Blonde Tapuit ©Vogelwacht Uden
Blonde Tapuit ©Vogelwacht Uden
Blonde Tapuit ©Vogelwacht Uden

Op de vlaggenstok van het kasteel ging nog een Blonde Tapuit zitten. De weg liep langs de kust richting Skala Sikaminias. Na een restaurant voorbij Molivos zijn we op een parkeerplaats gestopt. Op de berghelling hadden we kans op de Rüppels grasmus. Na even zoeken zagen we een Baardgrasmus en even later ook de Rüppels Grasmus.

berghelling ©Vogelwacht Uden
berghelling ©Vogelwacht Uden
Rüppels Grasmus ©Vogelwacht Uden
Rüppels Grasmus ©Vogelwacht Uden
Rüppels Grasmus ©Vogelwacht Uden
Rüppels Grasmus ©Vogelwacht Uden

Van hieruit zijn we via een zandpad langs de kust gereden. Langs de zee rijdend zagen we aan de overkant Turkije (te herkennen aan een Moskee).

zandpad ©Vogelwacht Uden
zandpad ©Vogelwacht Uden
pad aan zee ©Vogelwacht Uden
pad aan zee ©Vogelwacht Uden
zicht op Turkije ©Vogelwacht Uden
zicht op Turkije ©Vogelwacht Uden

Bij een vissersboot zagen we een paar dolfijnen en enkele leden zagen de Audouins Meeuw overkomen, dit is een schaars voorkomende meeuw langs de Middellandse zee. Van Skala Sikaminias gingen we langs de hoogste berg van Lesbos, mount Lepetimnos via Petra weer naar Kalloni. Onderweg nog wel een Havik gespot. Een soort die hier niet zo algemeen is. Op de terugweg hebben nog even de zoutpannen bij Kalloni bezocht, waar geen nieuwe soorten bijgeschreven konden worden. Het avondeten smaakte weer prima, waarna de lijst weer werd opgemaakt. Er konden 6 nieuwe soorten genoteerd worden, waardoor de stand op 162 soorten kwam.

Zondag 7 mei 2006

Om 06.30 uur opstaan, om op de laatste volle dag vroeg te vogelen, er waren meerdere personen die daar zo over dachten. Enkele leden hadden aan de westriver ( voor het ontbijt) 2 Dunbekmeeuwen en Regenwulpen gezien. Na het ontbijt zijn we naar dit ziltig gebiedje gereden.

kreek ©Vogelwacht Uden
kreek ©Vogelwacht Uden
Dunbekmeeuw ©Vogelwacht Uden
Dunbekmeeuw ©Vogelwacht Uden
Dwergstern ©Vogelwacht Uden
Dwergstern ©Vogelwacht Uden

Hier hebben we allemaal de 2 Dunbekmeeuwen en Regenwulpen konden bekijken, ze hadden inderdaad gelijk. Ook kwamen er enkele Zilverplevieren en zelfs een Lepelaar overvliegen.

Na dit moois zijn we vertrokken via Kaloni en door bergdorpjes richting Napi. Een kilometer voor Napi zijn we nog voor het stroompje rechtsaf gegaan. Dit pad zijn we een 500 meter ingereden. Voor het stenen ezelsbruggetje hebben we onze auto´s geparkeerd. Hier hadden we kans op de Griekse Spotvogel, dit duurde nog geen 5 minuten of we hoorden hem. Enkele keren hebben we deze op een Grote Karekiet lijkende vogel zelfs gezien. Hier trouwens ook weer een Wouwaapje, Arendbuizerd en een Maskerklauwier.

ezelsbruggetje ©Vogelwacht Uden
ezelsbruggetje ©Vogelwacht Uden
Maskerklauwier ©Vogelwacht Uden
Maskerklauwier ©Vogelwacht Uden
ezelsbruggetje ©Vogelwacht Uden
ezelsbruggetje ©Vogelwacht Uden

Na het zien van dit alles zijn we weer terug gereden richting Kaloni. Onderweg zagen we ook nog een Eleonoravalk. Ons verdere doel voor deze dag was het klooster bij Ipsolou (voorbij Andissa). Aan de zuidkant van dit klooster zaten vrij veel kleine zangvogels werd ons verteld. Komend bij het klooster, waar ook hier een militaire post was (pas op met fotograferen) zag één van onze leden een reuzenhazelworm, die helaas te snel in een rotspleet schoot. Langsvliegend prachtig de Balkansperwer gezien.

Ipsolou ©Vogelwacht Uden
Ipsolou ©Vogelwacht Uden
Ipsolou ©Vogelwacht Uden
Ipsolou ©Vogelwacht Uden
Ipsolou ©Vogelwacht Uden
Ipsolou ©Vogelwacht Uden

Aan de zuidkant van het klooster wemelde het van de kleine zangers, de Withalsvliegenvanger, Fitis, zwartkop, Smyrnagors en zelfs een Steenuil in de bomen. Onderweg zagen we nog 5 Roodpootvalkjes, in Sigri zijn we bij een restaurantje gestopt, met uitkijk op zee.

Steenuil ©Vogelwacht Uden
Steenuil ©Vogelwacht Uden
Withalsvliegenvanger ©Vogelwacht Uden
Withalsvliegenvanger ©Vogelwacht Uden
Zwartkop (vrouwtje) ©Vogelwacht Uden
Zwartkop (vrouwtje) ©Vogelwacht Uden

Via de bekende vallei, waar het wemelde van Grauwe Klauwieren, Roodkopklauwieren, Zwartkopgorzen, Bruinkeelortolanen en als klap op de vuurpijl ook een Rosse Waaierstaart. Na dit moois zijn we weer richting het hotel gegaan. Stiekem was het weer heel laat geworden en na weer een heel leuke vogeldag.

Maandag 8 mei 2006

Tja alweer de laatste dag. Wat gaat zo’n vakantie toch snel! Deze laatste dag zouden we nuttig gaan besteden, dus vroeg uit de veren. Rond 6.00 uur stonden we gepakt en gezakt gereed om nog voor het ontbijt te gaan vogelen. Al diverse malen hadden we bij de west river de Griel waargenomen, maar nog niet goed op de gevoelige plaat (schijfje) kunnen vastleggen. Aangekomen op de modderige vlakte zagen we op korte afstand 2 Vorkstaartplevieren zitten.

Vorkstaartplevier ©Vogelwacht Uden
Vorkstaartplevier ©Vogelwacht Uden
Vorkstaartplevier ©Vogelwacht Uden
Vorkstaartplevier ©Vogelwacht Uden
Vorkstaartplevier ©Vogelwacht Uden
Vorkstaartplevier ©Vogelwacht Uden

Dan deze maar eerst vastleggen, ze lieten zich tot op 10 meter benaderen. Even later ontdekte we ook de Griel en wel meerdere, wel 5 stuks zaten op deze vlakte. Deze toch wel schuwe vogel ging direct plat tussen het gras liggen, of hij rende er vandoor. Onze hoffotograaf was ondertussen nog verder langs de rivier opgelopen terwijl de rest het opgaf en de koffers ging pakken. Op de terugweg kwam de schaapsherder met zijn vele schapen het land op. De vogels zijn gewend aan de schapen en herder, dat bleek wel want de Griel liet zich ineens prachtig zien.

Griel ©Vogelwacht Uden
Griel ©Vogelwacht Uden
Griel ©Vogelwacht Uden
Griel ©Vogelwacht Uden
Griel ©Vogelwacht Uden
Griel ©Vogelwacht Uden

Op een 10 meter stond deze, en liet zich nu in allerlei poses fotograferen. Op een gegeven moment was hij hield hij het voor gezien en vloog er vandoor. De Vorkstaartplevieren kwamen er vliegend achteraan, wat een prachtige vogels in de vlucht, net zwaluwen.

Bonte Kraai ©Vogelwacht Uden
Bonte Kraai ©Vogelwacht Uden
Balkankwikstaart ©Vogelwacht Uden
Balkankwikstaart ©Vogelwacht Uden
Zwartkopgors ©Vogelwacht Uden
Zwartkopgors ©Vogelwacht Uden

Op dit veld zat ook nog een Duinpieper, Kortteenleeuwerik en BalkanKwikstaart, Bonte Kraai en Zwartkopgors.

Teruglopend naar het hotel zagen we nog even 2 Roodpootvalken en een Grote Karekiet. Maar helaas we moesten toch doorlopen want onze magen begonnen te knorren. Bij het hotel aangekomen was iedereen al weg, of nee ze zaten buiten te ontbijten. Dit was de eerste ochtend dat we ’s ochtends buiten konden zitten. (en voor deze reis ook de laatste). Na het ontbijt hebben we toch nog maar eens een groepsfoto gemaakt, nu met de zon erbij!

Tja en dan komt het moment alles weer inpakken en proppen in de auto’s. Met een volle bus vertrokken we weer richting het vliegveld. Hieraan gekomen begon het wat te regenen, gelukkig want met felle zon vertrekken geeft een minder goed gevoel! Moe en voldaan kwamen we na rond vieren aan op Brussel. Het busje stond al perfect klaar (al vanaf 12 uur!!), beter te vroeg dan te laat, weet echter niet of de chauffeur ook zo dacht!! Al met was deze vakantie voor de gehele groep weer een succes!! Wat een prachtig gebied en vele vogels hebben we gezien.

Vlag Griekenland ©Vogelwacht Uden
Vlag Griekenland ©Vogelwacht Uden
groepsfoto ©Vogelwacht Uden
groepsfoto ©Vogelwacht Uden
terugvlucht ©Vogelwacht Uden
terugvlucht ©Vogelwacht Uden

Waargenomen vogels tijdens deze week 173 soorten, hierbij een opsomming:

 01. Alpengierzwaluw  31. Dwergarend  61. Grutto  91. Merel  121. Rotszwaluw  151. Watersnip
 02. Appelvink  32. Dwergmeeuw  62. Havik  92. Nachtegaal  122. Rouwmees  152. Westelijke Blonde Tapuit
 03. Arendbuizerd  33. Dwergooruil  63. Hop  93. Nachtegaal  123. Rüppels Grasmus  153. Wielewaal
 04. Audouins Meeuw  34. Dwergstern  64. Houtduif  94. Noordse  124. Scharrelaar  154. Wilde Eend
 05. Aziatische Steenpatrijs  35. Ekster  65. Huismus  95. Noordse Stern  125. Slangenarend  155. Winterkoning
 06. Baardgrasmus  36. Eleonora’s Valk  66. Huiszwaluw  96. Oeverloper  126. Slechtvalk  156. Withalsvliegenvanger
 07. Balkankwikstaart  37. Europese Kanarie  67. Kauw  97. Oeverzwaluw  127. Smyrnagors  157. Witte Kwikstaart
 08. Balkansperwer  38. Fitis  68. Kemphaan  98. Ooievaar  128. Spaanse Mus  158. Witvleugelstern
 09. Bergeend  39. Flamingo  69. Klein Waterhoen  99. Oostelijke Blonde Tapuit  129. Sperwer  159. Witwangstern
 10. Bijeneter  40. Fluiter  70. Kleine  100. Orpheusgrasmus  130. Sperwergrasmus  160. Woudaap
 11. Blauwe Reiger  41. Fuut  71. Kleine Klapekster  101. Ortolaan  131. Spotvogel  161. Zanglijster
 12. Blauwe Kiekendief  42. Gaai  72. Kleine Plevier  102. Paap  132. Spreeuw  162. Zilverplevier
 13. Blauwe Rotslijster  43. Geelpootmeeuw  73. Kleine Strandloper  103.Perzische Roodborst  133. Steenloper  163. Zomertaling
 14. Boerenzwaluw  44. Gele Kwikstaart  74. Kleine Torenvalk  104. Pimpelmees  134. Steenuil  164. Zomertortel
 15. Bontbekplevier  45. Gierzwaluw  75. Kleine Zilverreiger  105. Poelruiter  135. Steltkluut  165. Zwarte Ibis
 16. Bonte Kraai  46. Goudhaantje  76. Kluut  106. Purperreiger  136. Strandplevier  166. Zwarte Mees
 17. Bonte Vliegenvanger  47. Grasmus  77. Kneu  107. Putter  137. Tapuit  167. Zwarte Ooievaar
 18. Boomkruiper  48. Graszanger  78. Koekoek  108. Raaf  138. Tjiftjaf  168. Zwarte Ruiter
 19. Boomvalk  49. Grauwe  79. Kokmeeuw  109.Ralreiger  139. Torenvalk  169. Zwarte Stern
 20. Bosruiter  50. Grauwe Gors  80. Koolmees  110. Regenwulp  140. Tuinfluiter  170. Zwarte Wouw
 21. Braamsluiper  51. Grauwe Kiekendief  81. Kortteenleeuwerik  111. Rietzanger  141. Turkse Boomklever  171. Zwartkop
 22. Bruine Kiekendief  52. Grauwe Klauwier  82. Krekelzanger  112. Roerdomp  142. Turkse Tortel  172. Zwartkopgors
 23. Bruinkeelortolaan  53. Griekse Spotvogel  83. Krombekstrandloper  113. Roodborsttapuit  143. Vale Gier  173. Zwartkopmeeuw
 24. Buizerd  54. Griel  84. Kuifaalscholver  114. Roodkeelpieper  144. Oostelijke Vale Spotvogel  
 25. Casarca  55. Groenling  85. Kuifleeuwerik  115. Roodkopklauwier  145. Veldleeuwerik  
 26. Cetti’s Zanger  56. Groenpootruiter  86. Kwak  116. Roodpootvalk  146. Vink  
 27. Cirlgors  57. Grote Bonte Specht  87. Lachstern  117. Roodstuitzwaluw  147. Visdief  
 28. Dodaars  58. Grote Karekiet  88. Lepelaar  118. Rosse Waaierstaart  148. Vorkstaartplevier  
 29. Duinpieper  59. Grote Lijster  89. Maskerklauwier  119. Rotsklever  149. Waterhoen  
 30. Dunbekmeeuw  60. Grote Zilverreiger  90. Meerkoet  120. Rotsmus  150. Waterral