Zondag 5 mei Big Day

Zondag 5 mei om 07.00 uur was het verzamelen bij de telpost aan de Palmvenseweg voor de Big Day van dit jaar. Drie teams konden gevormd worden. Team 1 bestond uit Ria de Vent, Theo Peters, José Escher en Simone Schraven, die halverwege werd vervangen door Annelies Timmerman. Team 2 bestond uit John Hermans, Chris van Lieshout en Isidro Rendon. Team 3 bestond uit Jan-Willem Hermans, Mark Stevens, Mark Janssen en Martien van Dooren. Het was uitstekend wandelweer en voor de deelnemers klonk exact op tijd het startschot van Peter van de Braak. Iedere groep nam een andere richting. Onze groep 2 ging richting Loo en Koudenoord. In het begin werden er natuurlijk veel waarnemingen gedaan, waarvan de Nachtegaal aan het Loo de mooiste was. Aan het einde van Koudenoord zagen we een Turkse Tortel, die je niet zo vaak ziet in de Maashorst. Hier hadden we ook gehoopt op de steeds zeldzamere Ringmus, maar we vonden hem niet. Bij de huiszwaluwentil aan de Menzel hadden we natuurlijk Huiszwaluwen. Via het bezoekerscentrum gingen we naar de Karlingerweg. Maar we zagen er geen Steenuilen bij de twee bekende locaties met een kast. Bij de plas wel de Dodaars en een Grote Zilverreiger.

Zwarte Sterns ©Simone Schraven
Zwarte Sterns ©Simone Schraven
Team 1 ©Simone Schraven
Team 1 ©Simone Schraven
Alle deelnemers ©Martien van Dooren
Alle deelnemers ©Martien van Dooren

Ondertussen kwam van Simone Schraven op de app door dat hun groep zes overvliegende Zwarte Sterns had bij de Hofmans Plassen. Wij waren natuurlijk jaloers, want dat zou ongetwijfeld de mooiste waarneming van de dag worden. Kort daarna arriveerden we bij het wisentengebied waar nog steeds enorm veel water stond. Daar konden we, wie had dat ooit gedacht, een Groenpootruiter, Wintertaling en Krakeend op onze lijst noteren. Omdat aan de Zevenhuizerweg de afgelopen weken Pijlstaarten, Zomertalingen en Witoogeenden waren gezien, was dat ons volgende doel. Maar het viel enorm tegen. Er zat nauwelijks nog iets, wat was hier gebeurd? Ook geen Grauwe Klauwieren aanwezig, terwijl ze hier toch al gesignaleerd waren de afgelopen dagen. We hebben hier dan maar even gepauzeerd om op een boomstam van onze lunch te genieten. Toen we daarna weer verder gingen kwamen we de groep van John Hermans tegen. Er was niet veel tijd om bij te praten want er was voor beide teams nog veel werk aan de winkel. Wij gingen langs de afrastering van het wisentgebied richting Weversweg, onderwijl soorten scorend zoals de Bonte Vliegenvanger en Gekraagde Roodstaart. Maar we zaten toch in een wat moeilijkere fase, want nieuwe soorten kwamen niet meer zo snel en we hadden er nog niet zoveel. Op naar de Hofmans Plassen, maar eerst kwamen we nog wel langs een paartje Grauwe Klauwieren. Dat was natuurlijk wel weer een mooie waarneming. Bij den Hofman hadden we toch weer een redelijke vangst met 7 nieuwe waarnemingen, waaronder natuurlijk de Oeverzwaluw maar ook een Oeverloper, Grote Lijster en Kleine Plevier. Helaas zagen we hier geen Aalscholver of Knobbelzwaan, soorten die je normaal hier altijd ziet. De klok wees ondertussen ruim 13.00 uur aan en we besloten terug te gaan richting telpost. We hadden nog kans op een Blauwborst aan de Palmvenseweg en wie weet wat nog meer. Zwarte Mees hoorden we nog bij het verlaten van de Hofmans Plassen. Op de terugweg hebben we niet veel soorten meer aan onze lijst kunnen toevoegen. Moe, maar tevreden kwamen we weer bij de telpost aan. Hier waren enkele anderen ook al gearriveerd. Alleen de groep van John Hermans zagen we in de verte nog een ommetje maken. Maar dat bleek niet slim te zijn, want daardoor kwamen ze pas vijf over twee bij de telpost aan. Volgens de reglementen zou er voor elke minuut te laat één soort in mindering gebracht moeten worden. Maar omdat niemand de reglementen bij de hand had en onze Isidro fel protesteerde tegen deze mindering, werd de uitslag alsnog: team 1 en team 2 allebei 77 soorten en 71 soorten voor team 3. Totaal hebben we met zijn allen 88 soorten waargenomen. Een geweldige Big Day weer, met name voor de deelnemers.

Via deze link is een volledig overzicht te bekijken.

Martien van Dooren