Maandagavondwandeling 22 april 2024

Afgelopen maandag 22 april vond voor het eerst sinds vier jaar weer een avondwandeling plaats. Met name door de coronaperikelen waren deze lentewandelingen in het slop geraakt. Maar dit is toch wel een leuke wandeling zo in de vooravond. Na het avondeten nog een paar uurtjes de natuur in, daar krijg je weer energie van. Het was prachtig wandelweer en rond 19.00 uur vertrokken we vanaf de grote parkeerplaats bij Natuurcentrum de Maashorst. John Hermans had als fervent voetbalsupporter zijn laserpen meegenomen om de vogels in het veld aan te kunnen wijzen. Toch wel een handig attribuut. De eerste stop was bij het Steenuiltje van Mark van de Veerdonk. Hij zat buiten op zijn plateautje te zonnen, maar verdween snel naar binnen toen we iets te luidruchtig bleken te zijn. Bij de Karlingerplas, of momenteel beter gezegd de Karlingerzee, hoorden we de Dodaars en er zat mooi een Grote Zilverreiger aan de grond en iets later boven in een Lariks met daaronder een Blauwe Reiger.

Vertrek vanaf de parkeerplaats bij het Natuurcentrum ©Martien van Dooren
Vertrek vanaf de parkeerplaats bij het Natuurcentrum ©Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Blauwe Reiger ©Martien van Dooren
Blauwe Reiger ©Martien van Dooren

Nat, natter, natst is het al maanden in de Maashorst. Het is echt genieten, maar je moet wel waterdichte schoenen of liever nog laarzen aan hebben om droge voeten te houden. Op het Slingerpad en de Udensedreef fiets je op diverse plaatsen door 30 cm diep water en de gemeente heeft er zelfs hekken geplaatst omdat je er eigenlijk niet door kunt. Aangekomen op de Udensedreef bij het wisentengebied is het overal zo nat dat we, ja het klinkt ongelooflijk, Bergeenden en Slobeenden tussen de wisenten zagen zwemmen. Er zijn nog nooit zoveel watervogels gezien in dit gebied. Maar ook de Veldleeuweriken lieten hoog in de lucht onder de laatste zonnestralen hun prachtige gezang horen. Voorbij het vierlandenpunt pakten we de Keltenweg richting Slabroekseweg en daar zagen we de vrij zeldzame Gulden Sleutelbloem in een drassig stuk gras staan. Ook zagen we iets verderop een verzopen preiakker waar de afgelopen dagen verwoede pogingen gedaan waren om de groente alsnog te oogsten. Omdat het intussen richting negen uur ging werd het tijd om weer richting Grote Parkeerplaats te gaan. In twee uur wandelen hadden we toch mooi meer dan 40 vogels waargenomen. Geweldig dat de avondwandelingen weer terug zijn. Volgende week maandag staan de Wijstgronden op het programma. Dat zal ook wel weer een natte boel worden.

Udensedreef, modderig en nat ©Martien van Dooren
Udensedreef, modderig en nat ©Martien van Dooren
Roodborsttapuit ©Martien van Dooren
Roodborsttapuit ©Martien van Dooren
Gulden Sleutelbloem
Gulden Sleutelbloem

Vogelwaarnemingen door Martien van Dooren

 01. Bergeend  13. Gele Kwikstaart  25. Merel  37. Vink
 02. Blauwe Reiger  14. Grauwe Gans  26. Nijlgans  38. Waterhoen
 03. Boerenzwaluw  15. Grote Bonte Specht  27. Pimpelmees  39. Wilde Eend
 04. Bonte Vliegenvanger  16. Grote Canadese Gans  28. Putter  40. Witte Kwikstaart
 05. Boomklever  17. Grote Zilverreiger  29. Roodborst  41. Zanglijster
 06. Boompieper  18. Houtduif  30. Roodborsttapuit  42. Zwarte Kraai
 07. Buizerd  19. Huismus  31. Slobeend  43. Zwarte Specht
 08. Dodaars  20. Kievit  32. Smient  44. Zwartkop
 09. Ekster  21. Kneu  33. Spreeuw  
 10. Fitis  22. Koolmees  34. Steenuil  
 11. Geelgors  23. Krakeend  35. Tjiftjaf  
 12. Gekraagde Roodstaart  24. Meerkoet  36. Veldleeuwerik  

Martien van Dooren