Vogelwacht Uden jaarvergadering 2023

Donderdag negen februari vond in de Groenhoeve de jaarvergadering van de Vogelwacht plaats. Zo’n 25 leden waren hierbij aanwezig. Naast de normale agendapunten tijdens zo’n jaarvergadering waren er ook twee agendapunten waar met spanning naar werd uitgezien. Wie o wie zou dit jaar het Goudhaantje van de club worden en zou er weer een voltallig bestuur zijn na afloop. Want Anita van den Acker had al een paar jaar geleden aangegeven dat ze als bestuurslid wilde stoppen na deze functie zo’n 35 jaar te hebben te hebben bekleed, waarvan de laatste 20 jaar als penningmeester. In de persoon van Jelle van Oss is al een goede opvolger binnen het bestuur aanwezig. Anita kan met een gerust hart de penningen overdragen. Nadat Anita voor het laatst de financiën van de club van tekst en uitleg had voorzien, nam Jan-Willem weer het woord en maakte de naam van het Goudhaantje van 2023 bekend, met dien verstande dat er dit jaar niet een maar twee Goudhaantjes zouden worden benoemd. Vanwege de coronaperikelen van de afgelopen jaren is er in die periode geen Goudhaantje geweest. Goudhaantjes zijn leden die in het jaar voorafgaand aan de jaarvergadering zich extra hebben ingezet voor de Vogelwacht Uden. Het was voor de aanwezige leden geen grote verrassing dat Anita tot Goudhaantje werd benoemd en het daarbij behorende speldje kreeg uitgereikt voor al die jaren van noeste arbeid voor de club. Heel mooi , maar ook niet zo verrassend eigenlijk was dat daarna Arend Vermaat ook tot Goudhaantje werd benoemd. Arend heeft zich afgelopen jaren bij veel activiteiten laten zien en niet alleen dat. Hij heeft zich intensief bemoeid met het Bmp project in de Maashorst en hij was een van de drijvende krachten achter het rapport “20 jaar trektellen Brobbelbies noord”. Via de website zijn vele verhalen te zien geweest die hij geschreven heeft. Daarnaast is hij een vaste kracht op onze trektelpost Brobbelbies-noord. Wekelijks kunnen we hiervan tijdens het trektelseizoen een fantastisch verslag lezen op onze website. We hopen dat we in de toekomst nog veel gebruik mogen maken van zijn schrijfkunst. Mede hierdoor wordt onze nieuwe website het informatieplatform binnen onze club. Niet verwonderlijk is dan ook dat hij zich vorig jaar bij de ontwikkeling van de nieuwe website gemeld heeft voor de webredactie. Vervolgens kon Jan-Willem met trots vertellen dat het bestuur er in geslaagd is om een nieuw bestuurslid te vinden. Het is Noud van den Berg geworden. Noud is nog niet zo lang lid van de Vogelwacht, maar al wel enthousiast betrokken bij diverse projecten. De Vogelwacht kan nog lang plezier hebben van deze jonge man, wiens aanstelling dan ook met applaus door de aanwezige leden werd goedgekeurd.

Het bestuur in de oude samenstelling ©Martien van Dooren
Het bestuur in de oude samenstelling ©Martien van Dooren
Goudhaantje Anita van den Acker ©Martien van Dooren
Goudhaantje Anita van den Acker ©Martien van Dooren
Goudhaantje Arend Vermaat ©Martien van Dooren
Goudhaantje Arend Vermaat ©Martien van Dooren
De twee gedecoreerden  ©Martien van Dooren
De twee gedecoreerden ©Martien van Dooren
Nieuw bestuurslid Noud van den Berg  ©Martien van Dooren
Nieuw bestuurslid Noud van den Berg ©Martien van Dooren
Nieuwe penningmeester Jelle van Oss ©Martien van Dooren
Nieuwe penningmeester Jelle van Oss ©Martien van Dooren

Martien van Dooren