Resultaten van PTT wintertellingen door onze leden!

De oudste telling van Sovon Vogelonderzoek Nederland is de Punt Transect Telling (PTT) die in de tweede helft van December gehouden wordt.
In het kort wordt gevraagd om een route van 20 telpunten uit te zetten die elk jaar tussen 15 en 31 december een keer geteld (5 minuten per telpunt, alle waar te nemen vogels).
Er zijn veel leden van de Vogelwacht Uden eo die meedoen aan deze telling. De resultaten worden ingestuurd naar Sovon maar ook gedeeld via de appgroep van de inventarisatie werkgroep. Uit deze appgroep heb ik een kort overzicht gemaakt van de resultaten per groep.

PTT route Der Eisenbahn Entlang (langs het Duitse lijntje van Goorse Bossen tot grens Veghel / Wijbosch), geteld door Arend Vermaat, Ton Hermans en Leo Ballering

Vandaag met Arend en Ton onze PTT wintertelling gedaan "Der Eisenbahn Entlang" (langs het Duitse lijntje). Precies op een droge periode? In totaal vandaag maar 1162 ex. en 47 soorten, beiden onder het langjarig gemiddelde van 2381 ex. en 50 soorten. ? Op de waterpartijen zaten dan ook weinig vogels en weinig soorten: wat groepen Meerkoeten op de Aa en Kuifeenden en Meerkoeten op het kanaal. De twee Tjiftjaffen op twee verschillende punten waren nog de grootste krenten, samen met de IJsvogel op de Leygraaf bij Knipperdul en de Slechtvalk bij het kanaal. Op punt 3 Duits lijntje/ Leygraaf nog wel een Sperwer gedipt . Tjiftjaf was overigens niet nieuw, in 2011 hadden we er al eens één...

PTT route De Hei (bij het Lijnt bij Keldonk) geteld door Leo Ballering

Met 5830 ex/41 soorten het hoogste aantal dat er in 23 jaar geteld is en dus ook veel hoger dan het langjarig gemiddelde van 1640ex/36 soorten. Het was vooral doordat bij de boerderij waar vorig de Raven zaten er 2500 Kokmeeuwen /500 Stormmeeuwen en 860 Kauwtjes de lucht in gingen.... 70 Canadese Ganzen is nieuwe soort, 5 Grote Zilverreigers (gemiddeld 4) maar geen enkele Blauwe Reiger ? De krentste waarneming waren twee Zwarte Spechten op punt 2

PTT route Landerd, geteld door Ria de Vent, Martien en Diny van Dooren, Jos van der Wijst, José Doorten, Tiny van Boekel en Theo van Oort

Vandaag met Ria, Martien, Diny, José, Tiny en Theo voor de 13e keer PTT Landerdroute (Schaijk-Zeeland) gedaan. Guur maar mooi weer; 910 exemplaren en 46 soorten. Telling in de middenmoot met als highlights: Raaf, Klapekster, Havik, Zwarte Specht en 15 Graspiepers. Geen wilde zoogdieren gezien. Na twee jaar Corona nu weer tocht met erwtensoep en borrel!

PTT route Kasteel Heeswijk - Veghel, geteld door: Steven Geurts en Gijs Koomen

Vandaag met Gijs de PTT-route tussen Veghel en kasteel Heeswijk gedaan. Het weer was niet echt ideaal, mede daarom laagste aantal ooit (980 exemplaren) maar met 50 soorten wel bovengemiddeld divers. Krenten waren Goudvinken op 2 punten, Grote Gele Kwik op 2 punten en Waterpiepers. Ook twee hazen gezien. Kleine Bonte Specht en Vuurgoudhaan waren helaas buiten de tijd. Het is een route die eind jaren 80 een aantal keer is geteld, en nu de afgelopen 4 jaar door mij. Wel leuk om de verschillen te zien. Nieuwe soorten in de afgelopen jaren zijn Aalscholver, Grote Zilverreiger, Canadese Gans en Krakeend. Ringmus is helemaal verdwenen en een aantal soorten (Spreeuw, Dodaars) flink verminderd.

PTT route Maashorst – Nistelrode, geteld door: Folkert Nijboer, Willie Bergmans, Noud van den Berg en Jan Nabuurs

Vandaag ook PTT TELLING gedaan met zijn vieren , slechte dag om te tellen. Maar tóch . Niet veel gezien , Houtduif, Ekster en heel weinig trek, wel enkele Zilverreigers en Goudvink maar niet veel kleinere soorten. Op naar het volgende 14 de jaar.

PTT route Melven (Mariaheide – het Ham (de Aa)), geteld door: Jan vd Tillaart, Willy van Lanen en William en Eric van der Velden

Vandaag met Willy, William en Eric (broer van William PTT telling waterwingebied Melven gedaan! 4347 vogels geteld met 43 soorten! Veel grote groepen vogels die gedeeltelijk opgeschrikt werden door het vuurwerk! Geen echte bijzonderheden maar wel Putters, Kramsvogels, Koperwieken en veel ganzen en Kauwen! Mooie afsluiting van het jaar.

PTT route rondje Vliegbasis, geteld door Marc Poulussen, John en Jan Willem Hermans

Vandaag met John en Jan Willem Hermans ppt telling rondje vliegbasis gedaan. Deze telling wordt gedaan v.a 2004 we hadden een 40 soorten sommige gewone zoals Roodborst helemaal niet maar daartegen ook een Slechtvalk en 7 Wilde Zwanen. Ook wind en regen heeft ook wel invloed op telling.

Vanuit Sovon kwam vandaag de eerste analyse van alle tellingen over heel Nederland (Eerste resultaten van de afgelopen PTT-telling (mailchi.mp))

Wil je meer weten over deze leukste telling van het jaar, neem dan even contact met mij op.

Tel ze!

Leo Ballering