Sovon LiveAtlas tellingen nu extra leuk!

Tel een vogel op de kaart.

Sinds het verschijnen van de laatste Vogelatlas van Nederland in 2018 heeft Sovon Vogelonderzoek Nederland een nieuwe telling geïntroduceerd: de LiveAtlas telling. LiveAtlas is een project dat met behulp van eenvoudige streeplijsten de actuele verspreiding van vogels in Nederland in kaart brengt. Een logisch vervolg op de Vogelatlas. Iedere complete lijst geeft informatie over de aan- en afwezigheid van soorten. De lijsten geven ook inzicht in trefkansen van soorten gedurende het jaar. LiveAtlas is de eenvoudigste manier om mee te doen aan vogeltellingen in Nederland.

LiveAtlas regio Uden
LiveAtlas regio Uden

Meedoen aan de LiveAtlas is een uitdaging voor iedere vogelaar. Of je nu een heel kilometerhok uitkamt of een rondje in je wijk loopt: elke soort telt. Ook de vogels die je alleen hoort zingen of roepen. En vogels die overvliegen. Door lijstjes bij te houden krijg je zelf een steeds beter beeld van (veranderingen in) het voorkomen van soorten in de gebieden waar jij actief bent. En houd je je vogelkennis op scherp. Ook andere soortgroepen kunnen worden bijgehouden.

LiveAtlas challenge gans
LiveAtlas challenge gans

In dit Jubileum jaar voor Sovon (ze bestaan 50 jaar) hebben ze het extra leuk gemaakt om LiveAtlas tellingen uit te voeren. Op de kaart van Nederland hebben ze vogelfiguren gezet die op de kaart gezet kunnen worden door middel van het tellen (minstens 30 minuten) van kilometerhokken die dat figuur vormen. Bij het telen van 10 hokken krijg je een mok en bij 20 hokken een t-shirt! Een aantal tellers van de Vogelwacht Uden eo is al voortvarend van start gegaan en hebben inmiddels in de regio al een aantal hokken gedaan. Dat zijn de rood-gekleurde hokken op de kaartjes, de transparante hokken wachten nog om geteld te worden. Overigens kun je gewoon elk kilometerhok tellen. Voor meer informatie volg deze link (https://liveatlas.nl) of neem even contact met mij op.

Tel ze!

Leo Ballering