Publiekswandeling 17 maart 2024

Zondagochtend 17 maart was er weer een publiekswandeling in de Maashorst, met als thema “De eerste zomervogels”. Het beloofde een droge en zonnige ochtend te worden. Er was dan ook een flinke opkomst van leden van de Vogelwacht en daarnaast een tiental mensen die graag eens wilden meewandelen. Willie deed een kortere publiekswandeling tot 11 uur en de andere twee groepen hebben tot een uur of 12 gelopen. Op de parkeerplaats kwamen de eerste Gaaien al schreeuwend aangevlogen en liet een TjifTjaf zich ook duidelijk horen. Onderweg naar het Natuurcentrum zagen we in het veld aan de linkerzijde al Putters. Verder lopend over de Hoogslabroekseweg zagen we de nodige Vinken, Holenduiven en Witte Kwikstaarten. Richting het begrazingsgebied zagen we de eerste Appelvink, die met een telescoop mooi bekeken kon worden. Vlakbij het wisentgebied was het nog een hele uitdaging om over het water te komen. Er waren wat takken en boomstammetjes gelegd, die een mooie balansoefening vormden. Iedereen bereikte uiteindelijk droog de overkant, al dan niet met omlopend door het bos.

Simone Schraven, John Hermans ©José Escher
Simone Schraven, John Hermans ©José Escher
Chris van Lieshout, Thea van Zuijlen ©José Escher
Chris van Lieshout, Thea van Zuijlen ©José Escher
Chris van Lieshout, John Hermans, José Escher, Koos Doorten ©José Escher
Chris van Lieshout, John Hermans, José Escher, Koos Doorten ©José Escher

In het wisentgebied werd de Klapekster weer gezien en waren een aantal Kieviten druk aan het fourageren langs het water. Het water staat op de meeste plekken in de Maashorst nog uitzonderlijk hoog. Dat trekt natuurlijk extra watervogels aan. In de verte zagen we vandaag een drietal Slobeenden rondzwemmen. De terugweg ging via de Karlingerweg, waar in het ven een koppel Grote Canadese Ganzen zat. Verder kon er met enige inspanning een broedende Grauwe Gans worden waargenomen, die goed verstopt zat achter in het gras. Ook lieten de twee Dodaarzen zich weer horen, maar ze lieten zich deze keer ook duidelijk zien. Op de terugweg naar de parkeerplaats zagen we de sleedoorn al mooi in de witte bloesem staan en waren de eerste bloeiende paaslelies al weer te zien (dit zijn narcissen, voor de niet-Brabanders onder ons). Al met al een prachtige ochtend met mooi weer om vogels te kijken. Uiteindelijk hebben we 48 soorten gezien.

Vogelwaarnemingen door Chris van Lieshout


 01.Aalscholver  13.Groenling  25.Klapekster  37.Spreeuw
 02.Appelvink  14.Groene Specht  26.Kleine Mantelmeeuw  38.Staartmees
 03.Blauwe Reiger  15.Grote Bonte Specht  27.Koolmees  39.Tjiftjaf
 04.Boomklever  16.Grote Canadese Gans  28.Koperwiek  40.Veldleeuwerik
 05.Boomkruiper  17.Grote Lijster  29.Meerkoet  41.Vink
 06.Boomleeuwerik  18.Havik  30.Merel  42.Wilde Eend
 07.Buizerd  19.Heggenmus  31.Pimpelmees  43.Winterkoning
 08.Dodaars  20.Holenduif  32.Putter  44.Wintertaling
 09.Ekster  21.Houtduif  33.Roodborst  45.Witte Kwikstaart
 10.Gaai  22.Huismus  34.Roodborsttapuit  46.Zanglijster
 11.Geelgors  23.Kauw  35.Slobeend  47.Zwarte Kraai
 12.Grauwe Gans  24.Kievit  36.Sperwer  48.Zwarte Specht

Corine Hagens