Seniorenwandeling 19 februari 2024

Maandagmorgen om 09.00 uur verzamelen zich 13 vogelaars op de parkeerplaats aan de Udense Dreef, startpunt van de wekelijkse seniorenwandeling. Het is zacht weer en zowaar de zon schijnt tussen de wolken door. Het lijkt wel alsof de Maashorst nóg natter is geworden afgelopen week. Het fietspad langs de Udense Dreef is bij het hek naar het begrazingsgebied zo diep onder water komen te staan, dat het zelfs met de fiets niet meer toegankelijk is. Niemand van ons heeft de Maashorst ooit zó nat gezien. Kleine vennetjes, waar normaal gesproken een miniem laagje water staat, zijn nu overvolle kleine meertjes. Decennia lang stonden de meeste sloten droog, nu stromen ze over. Een groot deel van het begrazingsgebied is een watervlakte geworden, waarin de kale bomen aan de zoom worden weerspiegeld.

Theo Versteegden, Theo van Oort en Anette van den Heuvel                      
©Henk Arnoldussen
Theo Versteegden, Theo van Oort en Anette van den Heuvel ©Henk Arnoldussen
Overal water ©Henk Arnoldussen
Overal water ©Henk Arnoldussen

Het is hier en daar even zoeken om de natste stukken te omzeilen zodat we allemaal droge voeten kunnen houden. Het doorgaans al wat nattere Beekdal is nu echt onbegaanbaar, tenzij iedereen op rubber laarzen zou lopen. Zou deze waterrijkdom de komende zomer gunstig blijken voor de doorgaans veel te lage waterstand van het gebied? Maar wij als natuurliefhebbers zijn in ieder geval erg blij met al dat water in de Maashorst. Door het zachte weer en de voorjaarslucht horen en zien we veel vogels. Erg leuk om de Geelgors volop te horen zingen. Deze mooie gele vogel is ook heel goed zichtbaar tussen de kale takken. Op de parkeerplaats geeft Chris van Lieshout even de verschillende spechtenroffels ten beste en, ja hoor, onderweg kunnen we deze snelle les in de praktijk brengen: Grote Bonte, Zwarte én Kleine Bonte Specht worden waargenomen.

Grauwe Gans ©Henk Arnoldussen
Grauwe Gans ©Henk Arnoldussen
Overvolle poelen en vennen ©Henk Arnoldussen
Overvolle poelen en vennen ©Henk Arnoldussen

Op de weide in het wisentengebied zit een Grote Zilverreiger. Later zien we twee grote Zilverreigers in de opgeschoten berken. De Zanglijster is overal goed te horen en ook de Grote Lijster, Merel, Roodborst, Winterkoninkje en Heggenmus fluiten volop. De Veldleeuwerik zingt hoog in de lucht. Kramsvogels vliegen over en een vlucht Spreeuwen. Grauwe Ganzen en Nijlganzen zijn aangetrokken door de waterpartijen. Vandaag overigens geen Ooievaar zoals vorige keer. De Vink maakt zijn liedje nog nét niet af. Ook de Klapekster zit weer heel mooi te pronken boven op een meidoorn in het Zeelandse stuk van het begrazingsgebied. Zoals gebruikelijk bij de maandagochtendwandeling van de senioren zijn we rond 12.00 uur weer terug bij de parkeerplaats. Het was een natte, maar mooie wandeling en we hebben 33 vogels waargenomen.

De klapekster ©Henk Arnoldussen
De klapekster ©Henk Arnoldussen
Ook erg nat bij wisentgebied aan Udense Dreef ©Henk Arnoldussen
Ook erg nat bij wisentgebied aan Udensedreef ©Henk Arnoldussen

33 Vogelwaarnemingen


 01. Boomklever  13. Heggenmus  25. Spreeuw
 02. Boomkruiper  14. Houtduif  26. Staartmees
 03. Boomleeuwerik  15. Klapekster  27. Veldleeuwerik
 04. Buizerd  16. Kleine Bonte Specht  28. Vink
 05. Ekster  17. Koolmees  29. Wilde Eend
 06. Gaai  18. Kramsvogel  30. Winterkoning
 07. Geelgors  19. Meerkoet  31. Zanglijster
 08. Goudhaan  20. Merel  32. Zwarte Kraai
 09. Grauwe Gans  21. Nijlgans  33. Zwarte Specht
 10. Grote Bonte Specht  22. Pimpelmees  
 11. Grote Lijster  23. Roodborst  
 12. Grote Zilverreiger  24. Sperwer  

Annette van den Heuvel