Vrijwilligerspenning voor Chris van Lieshout

Niets vermoedend begaf Chris van Lieshout zich op woensdagavond 28 juni naar het gemeentehuis in Uden. Hij had een afspraak met wethouder Jeroen van de Heuvel over diverse zaken met betrekking tot hun natuurprojecten. Hij moest even wachten want de wethouder zat nog in een ander gesprek, dat wat was uitgelopen. Of hij maar alvast in de raadszaal wilde wachten met een kopje koffie. Maar toen hij daar zat te wachten druppelden er steeds meer voor Chris bekende mensen binnen. Hij had echter pas door welke kant het op ging toen zijn eigen familie binnen kwam en Willem Peters tegen hem zei geef die tas met vergaderstukken maar aan mij want die heb je vanavond niet meer nodig. Chris was verzeild geraakt in de uitreiking van de vrijwilligerspenningen van de gemeente Maashorst. Hij heeft uit handen van waarnemend burgemeester Donders deze onderscheiding ontvangen in de categorie duurzaamheid, natuur, ecologie en milieu. De onderscheiding bestaat uit een unieke medaille, een persoonlijke oorkonde en een geldbedrag van €500,- dat gebruikt mag worden binnen de eigen vrijwilligersorganisatie.

Burgemeester spreekt Chris toe
Burgemeester spreekt Chris toe
Felicitatie van Willem Peters
Felicitatie van Willem Peters
Chris ontvangt zijn vrijwilligerspenning
Chris ontvangt zijn vrijwilligerspenning

Chris van Lieshout, actief o.a. binnen de Vogelwacht Uden, Ivn Uden en de sVLU is door een breed scala van natuurorganisaties unaniem voorgedragen voor deze onderscheiding. Chris is een groot deel van zijn leven actief betrokken geweest bij het vrijwilligerswerk in de Maashorst en omgeving. Wekelijks steekt hij er de nodige uren in. Heel veel mensen kennen hem en iedereen zegt wat is die man enthousiast, heeft altijd een goed advies klaar en weet je op weg te helpen. Hij kan met iedereen door één deur, is consequent en afspraak is afspraak. Je weet wat je aan hem hebt en dat is niet weinig. Bij de Vogelwacht is Chris betrokken bij de werkgroep Roofvogels en Uilen, bij de Zwaluwenwerkgroep en hij is gids bij diverse wandelingen. Hij weet veel over bomen en planten en kan daar heel onderhoudend en met kennis van zaken over vertellen. Hij is een van de voortrekkers bij het huiszwaluwentil project en de oeverzwaluwenwand op het Hemelrijk. Alleen al voor wat hij bij de Vogelwacht Uden doet zou deze vrijwilligerspenning hem niet misstaan. De Vogelwacht feliciteert hem dan ook van harte met deze onderscheiding.

Chris geniet van alle belangstelling
Chris geniet van alle belangstelling
De burgemeester samen met de gekozen vrijwilligers van 2023
De burgemeester samen met de gekozen vrijwilligers van 2023

Martien van Dooren