Broedgeval van de Geoorde Fuut op het Hemelrijk

Begin juli werd er door Gerard van Aalst een foto gemaakt van een Geoorde Fuut met een jong op de rug. Dit is het bewijs dat er dit jaar een Geoorde Fuut op het Hemelrijk gebroed heeft.

Geoorde Fuut met jong ©Gerard van Aalst
Eén van de ouders ©Gerard van Aalst
Eén van de ouders ©Gerard van Aalst

De Geoorde Fuut is een wat zeldzame futensoort die een eeuw geleden in Nederland is gaan broeden (bron: Sovon). De vogel is kleiner dan de gewone Fuut, maar groter dan een Dodaars. In zomerkleed is het een opvallende mooie verschijning met een rood oog en oranje gele pluimveren die vanuit dat oog lijken te komen. In de winter is het minder kleurrijk en is vergissing met de Kuifduiker makkelijk. Ze broeden vooral in noordoost Nederland in heidevennen, vaak bij Kokmeeuwenkolonies. In totaal zijn er in Nederland rond de 400 broedpaar.

Geoorde Futen Hemelrijk 2016 ©Martien van Dooren
Geoorde Futen Hemelrijk 2016 ©Martien van Dooren
Geoorde Futen Hemelrijk 2016 ©Martien van Dooren
Geoorde Futen Hemelrijk 2016 ©Martien van Dooren

Het Hemelrijk wordt dit jaar, net als vorig jaar, onderzocht op broedvogels. Pas in de laatste ronde werd er een Geoorde Fuut gezien, maar zonder een jong. Geoorde Futen worden al jaren op het Hemelrijk gezien, maar de laatste paar jaar wat minder. Met jongen zijn er maar weinig waarnemingen, in 2008 worden er 3 juvenielen genoemd (bron waarneming.nl) en ook in 2006 en 2005 worden er juvenielen gemeld. Er is zelfs een waarneming met foto uit 1983. Vorig jaar was er maar één waarneming van Geoorde Futen op het Hemelrijk en die was zo vroeg in het seizoen dat de vogels waarschijnlijk zijn doorgetrokken. Tijdens de broedvogelinventarisatie is er in 2021 geen één keer een waarneming van Geoorde Futen gedaan. Dit jaar duurde het dus lang voordat de soort werd gezien. Daaruit blijkt maar weer hoe goed ze hun nest weten te verbergen in de oevervegetatie.

Geoorde Futen Hemelrijk 2015 ©Martien van Dooren
Geoorde Futen Hemelrijk 2015 ©Martien van Dooren
Geoorde Futen Hemelrijk 2016 ©Martien van Dooren
Geoorde Futen Hemelrijk 2016 ©Martien van Dooren

Deze week is er nog gezocht op het Hemelrijk naar de Geoorde Futen door Martien van Dooren. Hij heeft de vogels niet meer kunnen vinden. Geoorde Futen verlaten de nestplaatsen vrij snel als hun jongen groot genoeg zijn. Ze begeven zich dan naar verzamelplaatsen zoals bv het Grevelingenmeer. Het is in ieder geval goed nieuws dat er weer een broedgeval geweest is.

Arend Vermaat