Zwartkopmeeuw, Ichthyaetus melanocephalus, 37 – 40 cm

Zwartkopmeeuw | Ichthyaetus melanocephalus
Zwartkopmeeuw

Herkenning

Iets groter dan de Kokmeeuw en heeft bredere en kortere vleugels zonder zwarte vleugeltoppen. De snavel en poten zijn rood, de rug heel lichtgrijs met witte handpennen zonder zwart. Kenmerkend is de zwarte kopkap (naam), die naar gelang van de stand van de vogel kan verschillen van vorm (de Kokmeeuw heeft een donkerbruine kop). Het oog is omrand door een witte, gebroken oogring. In de winter is nog slechts een vaag masker over van de zwarte kop. De staart en onderdelen zijn zuiverwit. De Zwartkopmeeuw kent drie leeftijdsgroepen.

Biotoop

Riviermondingen en delta’s, eilanden, fabrieksterreinen.

Voedsel

Regenwormen en emelten.

Broeden

Broedt in kolonies vaak samen met Kokmeeuwen of Stormmeeuwen. De eieren van de Zwartkopmeeuw zijn groter en hebben een lichtere grondkleur dan de eieren van de Kokmeeuw. Het nestmateriaal is van fijne takjes en veel mos. Er wordt meestal op natte plaatsen gebroed en de nesten liggen dicht bij elkaar. De drie tot vier eieren worden ruim drie weken bebroed. De kuikens zijn na vijf tot zes weken vliegvlug.

Aantallen in Nederland

1400 tot 2500 broedparen, heeft zich enorm uitgebreid. Broedt voornamelijk in de deltagebieden van Zeeland.

Aantallen in onze omgeving

Komt niet als broedvogel in onze directe omgeving voor. De meeste waarnemingen zijn gedaan bij de waterzuivering van Dinther en maart is de beste periode.

Zwartkopmeeuw| Vorstenbosch | Peter van de Braak | 08-03-2022
zwartkopmeeuw | Foto gemaakt in Vorstenbosch | Peter van de Braak | 08-03-2022
zwartkopmeeuw | Foto gemaakt in Vorstenbosch | Peter van de Braak | 08-03-2022
zwartkopmeeuw | Foto gemaakt in Vorstenbosch | Peter van de Braak | 08-03-2022
zwartkopmeeuw | Foto gemaakt in Vorstenbosch | Peter van de Braak | 08-03-2022