Zwarte Wouw, Milvus migrans, 48 - 58 cm

Zwarte Wouw | Milvus migrans
Zwarte Wouw

Herkenning

De Zwarte Wouw is donkerbruin en de staart is minder diep gevorkt dan de staart van de Rode Wouw. Ook het witte venster in de ondervleugels is minder opvallend dan bij de Rode Wouw. Het zijn echte zomervogels die in Afrika overwinteren. Komt plaatselijk in grote groepen voor.

Biotoop

Bossen nabij meren, rivieren en moerassen, soms dicht bij de dorpen en steden.

Voedsel

Vis, afval, vuilnis, bemachtigt op vuilnisbelten en in havens.

Broeden

Broedt vooral in Spanje en Frankrijk. Bouwt nest van takken en rommel in de kruin van een boom in de buurt van water. Het legsel bevat 2 tot 3 eieren, die na 3 tot 4 weken uitkomen, na ruim een maand vliegen de jongen uit en na twee tot vier weken zijn ze zelfstandig.

Aantallen in Nederland

Tegenwoordig (sinds 2009) een broedvogel van Nederland met 2 tot 4 broedparen, in Brabant en Limburg.

Aantallen in onze omgeving

In het voor- en najaar wordt deze soort overtrekkend over de Maashorst waargenomen. Oplettende vogelaars kunnen overtrekkers ook boven hun eigen tuin zien.

Zwarte Wouw | Foto gemaakt in Spanje | John Hermans | 24-04-2017
Zwarte Wouw | Foto gemaakt in Spanje | John Hermans | 24-04-2017
Zwarte Wouw | Foto gemaakt in Spanje | John Hermans | 24-04-2017
Zwarte Wouw | Foto gemaakt in Spanje | John Hermans | 24-04-2017
Foto gemaakt in Spanje | Peter van de Braak
Foto gemaakt in Spanje | Peter van de Braak