Zwarte Stern, Chlidonias niger, 22 - 26 cm

Zwarte Stern | Chlidonias niger
Zwarte Stern

Herkenning

Vrij kleine donkere stern die vooral bij zoet water voorkomt. In de zomer zijn de kop en het lichaam zwart, de vleugels en rug donkergrijs, de poten zwart en de onderstaart wit. De snavel is vrij lang, spits en recht, de ondervleugels zijn lichter gekleurd. In de winter zijn de kop, borst en buik wit met een zwarte koptekening, het lijf is donkergrijs en de poten lichtrood. Na de broedtijd kan de Zwarte Stern er vlekkerig uitzien, omdat zijn winterkleed aan het doorkomen is. Ze verzamelen zich dan met duizenden tegelijk (IJsselmeer in juli en augustus).Overwintert in Afrika, bij ons zomergast.

Biotoop

Moerassen, vennen en natte weilanden. Door drooglegging van deze biotopen is hun aantal sterk achteruit gegaan.

Voedsel

Ze vliegen laag boven het water en pikken hun voedsel meer op dan dat ze duiken. Ze eten waterinsecten en hun larven, maar ook vis (broed), schaaldieren, regenwormen en spinnen.

Broeden

Broedt vaak met kolonies tussen de Kokmeeuwen in zoetwatermoerassen. Het nest is een drijvende platform van waterplanten (krabbescheer of rietpollen). Krabbescheer komt steeds minder voor, daarom proberen we de vogel te helpen met het aanbieden van kunstmatige vlotjes. De Zwarte Stern was ooit een zeer algemene broedvogel in ons land, maar wordt steeds zeldzamer. Het nest is gevoerd met fijne stengeltjes en grasjes. Er worden twee tot vier eieren gelegd, die na twee weken uitkomen. Na twee weken verlaten de bruin met zwart gespikkelde kuikens het nest en na nog eens twee weken kunnen ze vliegen. Ze brengen maar een broedsel groot, maar bij verstoring beginnen ze opnieuw.

Aantallen in Nederland

Rode Lijstsoort. 1350 - 1570 broedparen in Nederland.

Aantallen in onze omgeving

Bij ons in de buurt komt de Zwarte Stern als broedvogel niet voor. De dichtstbijzijnde broedlocatie is de Ooijpolder bij Nijmegen. Op doortrek worden Zwarte Sterns hier wel eens gezien, meestal op het Hemelrijk.

Zwarte Stern |Hofmans plassen |12-05-2025 | ©Toy Janssen
Zwarte Stern |Hofmans plassen |12-05-2025 | ©Toy Janssen
Zwarte Stern |Hemelrijk |16-05-2025 | ©Gerard van Aalst
Zwarte Stern |Hemelrijk |16-05-2025 | ©Gerard van Aalst
Zwarte Stern | Hofmans plassen| 05-05-2024|  ©Simone Schraven
Zwarte Stern | Hofmans plassen| 05-05-2024| ©Simone Schraven