Zwarte Specht, Dryocopus martius, 40 - 46 cm

Zwarte Specht | Dryocopus martius
Zwarte Specht

Herkenning

De grootste Europese specht, net zo groot als een Roek, egaal zwart, het mannetje met geheel vuurrode kruin, het vrouwtje alleen rode achterkruin, wit oog. De roffel is donker en minder snel dan van de Grote Bonte Specht. In de vlucht valt de lange rechte, naar voren gestoken nek op, heeft vlucht als Gaai, wat onhandig, niet golvend zoals andere spechten.

Biotoop

Gemengde oude bossen en naaldbossen, vooral hoge bomen. Maakt zijn nest graag in een beuk, spar of grove den.

Geluid

Roept regelmatig in de vlucht (kru kru), ook lachgeluiden als Groene Specht en langgerekte roep wat hem de naam Regenfluiter heeft bezorgd.

Voedsel

In hout levende insecten en hun larven, houtmieren en kevers. Zijn minder afhankelijk van mieren dan de Groene Specht. De mieren worden vooral op jongere naaldbomen gezocht. Op zoek naar zijn voedsel hakt hij dikwijls enorme gaten in aangetaste stammen. Tastzinorgaantjes liggen bij vogels vaak aan het einde van de snavel, bij spechten zitten ze aan het einde van een lange tong, waarmee ze insecten uit richels en spleten halen. Een al te gevoelige snavelpunt zou geen zegen zijn voor deze hameraars.

Broeden

In het voorjaar wordt het territorium afgezet door het geroffel. Dit doet hij door met zijn snavel zeer snel tegen een holle boom te roffelen. Mannetje en vrouwtje hakken samen hun eigen nest uit in een gezonde beuk, spar of grove den. Het gat is ovaal en vrij groot. Ze doen er enkele weken over. In het nest worden enkele houtspaanders gelegd, waar de eieren op gelegd worden. Beide ouders broeden twee tot vijf witte eieren uit in twee weken. De jongen blijven vier weken in het nest en worden na het uitvliegen nog 1 tot 2 maanden bijgevoerd. De Zwarte Specht wordt nog wel eens verjaagd door Kauwtjes, op zoek naar nestgelegenheid. Dit ondanks het feit dat de Zwarte Specht groter is dan de Kauw. Er moet dan weer opnieuw begonnen worden met een nest uithakken. Nu het bos steeds vaker een natuurfunctie krijgt in plaats van een houtoogstfunctie, krijgen de bomen de kans om ouder te worden, iets wat gunstig is voor alle spechtensoorten.

Aantallen in Nederland

700 - 1000 broedparen.

Aantallen in onze omgeving

In de Maashorst is deze vogel aanwezig met ongeveer 10 broedparen. Omdat het geluid verdragend is, is het vrij lastig om het juiste aantal broedparen te tellen. Naast de Maashorst broeden er ook in andere bossen in de omgeving Zwarte Spechten.

Zwarte Specht | Gemaakt in Berlicum| Peter vd Braak
Zwarte specht | In de Maashorst | ©Peter van de Braak
Zwarte specht | In de Maashorst | ©Peter van de Braak
Zwarte specht | In de Maashorst | ©Peter van de Braak
Zwarte specht | In de Maashorst | ©Peter van de Braak
Zwarte specht | In Uden | ©Peter van de Braak
Zwarte specht | In Uden | ©Peter van de Braak
Zwarte specht vrouw| In Uden | ©Peter van de Braak
Zwarte specht vrouw| In Uden | ©Peter van de Braak
Zwarte specht| In Uden | ©Peter van de Braak
Zwarte specht| In Uden | ©Peter van de Braak