Zwarte Ibis, Plegadis falcinellus, 55 – 65 cm

Zwarte Ibis | Plegadis falcinellus
Zwarte Ibis

Herkenning

Middelgrote, zwarte reiger met duidelijke kromme snavel. Het verenkleed is donker paars-bruin met een groen metaalachtige glans op de vleugels.

Biotoop

De Zwarte Ibis komt voor in moerasachtige terreinen met een rijke vegetatie in zuid/oost Europa.

Voedsel

In open ondiep water worden visjes en amfibieën gevangen. Ook worden insectenlarven, slakken en garnalen gegeten.

Broeden

Nestelt in kolonies, vaak samen met andere reigersoorten, hoog in de bomen of in het riet.

Aantallen in Nederland

Het is een schaarse dwaalgast, die wel toeneemt. Er zijn al nestpogingen geweest, maar zonder succes.

Aantallen in onze omgeving

Slechts tweemaal waargenomen op Hemelrijk (1988) en overvliegend bij de Hofmans Plassen (2023).

Zwarte Ibis | Hofmans Plassen | 01-06-2023 | Alain Hofmans
Zwarte Ibis | Hofmans Plassen | 01-06-2023 | Alain Hofmans