Zanglijster, Turdus philomelos, 20 - 22 cm

Zanglijster | Turdus philomelos
Zanglijster

Herkenning

Het eerste wat opvalt aan de Zanglijster is de vér dragende zang. Al vroeg in het voorjaar, soms al in januari, begint hij te zingen en zijn territorium te claimen. Liefst op het hoogste puntje van een boom, zodat de zang heel ver te horen is. Hij heeft een zeer gevarieerde zang en kan ook erg goed imiteren. Verschillende vogels heeft hij in zijn repertoire. De klanken die hij uitstoot herhaalt hij drie of vier keer en er zitten veel ie-klanken in, dat is een goed kenmerk. De Zanglijster heeft een goede schutkleur, zeker als je hem op de rug ziet. Als je de voorkant ziet heeft hij een lichte zwart-gestippelde borst. Deze spikkels zijn pijlvormig. Hij heeft een karakteristieke manier van voortbewegen, stukjes rennen, dan weer stilstaan en luisteren en dan weer stukjes hippen. Turdus philomelos betekent: de mooi zingende lijster. Overwinterd in Frankrijk en Engeland.

Biotoop

Weelderige bossen, parken en tuinen.

Geluid

Zanglijsters zoeken vooral hoge punten vanwaaruit ze zingen (top van een boom, bovenop een gebouw). De zang is vooral kenmerkend door de luide tonen, die vaak 3 tot 4 keer herhaald worden.

Voedsel

Wormen, duizendpoten, keverlarven, rupsen en in de nazomer bessen, zaden en fruit. Als de voedselvoorraad van de Zanglijster op begint te raken, schakelt hij over op slakken. Daar gebruikt hij een steen of boomstronk voor. Hij slaat met kracht op de steen zodat de slak wel uit zijn huisje moet komen. Hij gebruikt hier meestal dezelfde steen voor, daar liggen dus veel overblijfselen van de slakkenhuisjes. Dit noemt men een slakkensmidse.

Broeden

Zanglijsters maken hun nest laag bij de grond op beschutte plaatsen in het struikgewas. Dat maakt de nesten wel kwetsbaar voor katten. Ze leven vooral in villatuinen en stadsparken. Het territorium is dan wel tien keer zo klein als wanneer het territorium in het buitengebied ligt. Het vrouwtje bouwt het nest. De binnenkant is mooi afgemaakt met slik en houtvezels tot een gladde, diepe nestkom. Daarin worden de 3 tot 6 hemelsblauwe eieren gelegd, die na 2 weken uitkomen. Weer twee weken later vliegen de jongen uit.

Aantallen in Nederland

110.000 tot 180.000 broedparen in Nederland.

Aantallen in onze omgeving

In onze regio een algemene vogel, in alle broedvogeltellingen worden er Zanglijsters geteld. In de Maashorst bijvoorbeeld broeden er ruim 250 paren Zanglijsters.

Zanglijster | Gemaakt in de Maashorst | Gijs Vermeulen
Zanglijster | Maashorst | ©Peter van de Braak
Zanglijster | Maashorst | ©Peter van de Braak
Zanglijster | In Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Zanglijster | In Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Zanglijster | Maashorst | ©Peter van de Braak
Zanglijster | Maashorst | ©Peter van de Braak
Zanglijster | Maashorst | ©Peter van de Braak
Zanglijster | Maashorst | ©Peter van de Braak
Zanglijster | Maashorst | ©Peter van de Braak
Zanglijster | Maashorst | ©Peter van de Braak