Tafeleend, Aythya ferina, 42 - 49 cm

Tafeleend | Aythya ferina
Tafeleend

Herkenning

De Tafeleend is echte duikeend, met schuin aflopend achterlichaam. Kastanjebruine kop met rood oog, zwarte borst en snavel, bijna wit lichaam en zwarte staart. Het vrouwtje is grijsbruin van kleur, met blauwe snavelband en lichte oogring. Overwinterd in grote aantallen. Worden vaak in gezelschap van Kuifeenden gezien.

Biotoop

Laaggelegen moerassig terrein omgeven door riet, (altijd nabij open water). Verder op grote vaarten en kanalen met brede rietzomen.

Voedsel

Zaden, bladeren en wortelstokken van waterplanten, kranswier, schaaldiertjes wormen en insecten (larven). Het voedsel wordt hoofdzakelijk door duiken verzameld op 1 tot 2,5 meter diepte.

Broeden

Tijdens de balts wordt de kop in de nek gelegd, waarna een zacht fluitend geluid te horen is (hijgen). Verschillende mannetjes zwemmen rond het vrouwtje. Zoekt zijn broedplaats zeer zorgvuldig uit; open water zonder drijfplanten, maar met veel onderbegroeiing, zodat hij naar zijn voedsel kan duiken. Het nest is een met bladeren en riet beklede kom in de grond, of een platform van planten, opgebouwd op een drassige ondergrond. Het is spaarzaam met dons gevoerd dat de eend uit haar borst trekt. De zes tot twaalf eieren worden in drie en een halve week door het vrouwtje uitgebroed. Alleen het vrouwtje verzorgt de kuikens. Na acht weken kunnen ze vliegen.

Aantallen in Nederland

1800 tot 2200 broedparen in Nederland.

Aantallen in onze omgeving

Deze eend komt als broedvogel niet in onze omgeving voor. In het najaar wordt deze regelmatig in kleine aantallen waargenomen op het Hemelrijk, de Hofmans Plassen en de Zuid-Willemsvaart bij de brug van de A50.

Tafeleend | ©Peter van de Braak
Tafeleend | ©Peter van de Braak
Tafeleend| ©Peter van de Braak
Tafeleend| ©Peter van de Braak
Tafeleend vrouw| ©Peter van de Braak
Tafeleend vrouw| ©Peter van de Braak