Strandplevier, Anarhynchus alexandrinus, 15 - 17 cm

Strandplevier | Zeeland | Alain Hofmans
Strandplevier | Zeeland | Alain Hofmans

Herkenning

De Strandplevier is één van de kleinere plevieren, waarvan er drie soorten regelmatig in Nederland broeden. De Bontbekplevier en de Kleine Plevier zijn de andere twee, die er ook op lijken. De Strandplevier oogt veel lichter en heeft een zwarte snavel en zwarte poten. Mannetjes zijn opvallender getekend dan vrouwtjes, met daarbij een zwarte vlek boven het oog op de grens van bruin en wit (in de zomer).

Biotoop

In Nederland op rustige zandstranden aan de Noordzeekust, vooral in de Zeeuwse Delta, maar ook op de Waddeneilanden. Trekt ’s winters naar het zuiden.

Geluid

Het geluid is een zacht fluitje en een kort rateltje. Baltsroep is een verzameling van vergelijkbare drukke roepjes.

Voedsel

Voornamelijk insecten en dergelijke.

Broeden

Broedt op het strand meer aan de duinzijde in verband met hoog water. Door recreatie zijn geschikte rustige plekken tegenwoordig zeldzaam in Nederland. Het nest is een verzameling van schelpjes, steentjes en strootjes.

Aantallen in Nederland

Zeldzame broedvogel in Nederland, in de jaren 80 nog zo’n 800 paar maar nu rond de 200 paar. Broed niet in de omgeving.

Aantallen in onze omgeving

Deze soort komt niet broedend in onze omgeving voor. De soort is slecht éénmaal vastgesteld, in het voorjaar van 2023 werd er een vogel ontdekt langs een pas gegraven waterloop met mooi kaal zand in de buurt van het dorp Zeeland. De vogel is daar één dag aanwezig geweest.

Strandplevier | Zeeland | Toy Janssen
Strandplevier | Zeeland | Toy Janssen
Strandplevier | Zeeland | Toy Janssen