Steppekiekendief, Circus macrourus, 40 - 50 cm

Steppekiekendief | Circus macrourus
Steppekiekendief |Foto gemaakt in de Maashorst | Toy Janssen |04-09-2021

Herkenning

De Steppekiekendief is een zeer zeldzame doortrekker in Nederland. Hij heeft zeer lange smalle vleugels die spits toelopen en lijkt erg veel op de Grauwe Kiekendief. Het mannetje is echter erg licht grijs zonder vleugelstrepen. De punten van de vleugels zijn wigvormig zwart. Het vrouwtje heeft een kleine witte stuit. De punten van de vleugels zijn niet zwart. Opvallend is de lichte halsring, boa genaamd.

Biotoop

Open vlakten, moerassen, braakliggend terrein tussen akkers en heide met lage struiken.

Voedsel

De Steppekiekendief eet (veld)muizen, akkervogels (Graspieper, Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart), hagedissen en grote insecten.

Broeden

Het broedgebied ligt in Zuidoost-Europa en centraal Azië. In de winter trekt de vogel naar India en Zuidoost-Azië. In West-Europa komt de soort voor als dwaalgast.

Aantallen in Nederland

Zeldzame doortrekker in Nederland (aantallen nemen toe), maar sinds 2017 broedvogel in Groningen.

Aantallen in onze omgeving

Tot nu toe zeven keer gezien in onze omgeving. In 2011 werd de eerste gezien op telpost noord. De twee jaren daarna werd er een overvliegen over Uden gezien. In 2014 werd er een mannetje in april gezien tussen Uden en Nistelrode en in datzelfde jaar in september een mannetje op telpost noord. Voorjaar 2019 op telpost zuid en najaar 2021 weer één op telpost noord.

Steppekiekendief |Foto gemaakt in de Maashorst | Toy Janssen |04-09-2021
Steppekiekendief |Foto gemaakt in de Maashorst | Toy Janssen |04-09-2021
Steppekiekendief |Foto gemaakt in de Maashorst | Toy Janssen |17-09-2011
Steppekiekendief |Foto gemaakt in de Maashorst | Toy Janssen |17-09-2011
Steppekiekendief |Foto gemaakt in de Maashorst | Toy Janssen |17-09-2011
Steppekiekendief | Foto gemaakt in de Maashorst | Toy Janssen | 17-09-2011
Steppekiekendief |Foto gemaakt in de osse polder| Toy Janssen |08-09-2011
Steppekiekendief |Foto gemaakt in de osse polder| Toy Janssen | 08-09-2011