Steenloper, Arenaria interpres, 21 - 24 cm

Steenloper | Arenaria interpres
Steenloper

Herkenning

Makkelijk te herkennen vogel door de borst- en koptekening, de rug oranje met zwarte tekening, oranje poten en korte snavel. Vliegend veel wit, strepen op de vleugel, de schouders, op de rug en op de staart, die ook een zwarte band heeft.

Biotoop

Het broedbiotoop is rotskust zonder bomen, vaak op eilandjes, en moerassige hellingen en op de toendra. In de winter overal aan de kust, ook havenkades en basalt versteviging onderaan dijken.

Voedsel

Allerlei dierlijk spul; insecten, kokkels, kreeftachtigen enzovoort. In de broedtijd meest muggen en vliegen. Blijkt zelf afval te eten, zoals brood en patat.

Broeden

Nest is een ondiep kuiltje met wat plantenresten er in. Eén broedsel met vier eieren. Na 23 dagen komen de eieren uit, de jongen zorgen direct zelf voor hun eten en kunnen na 3 weken vliegen.

Aantallen in Nederland

Broedt hier niet, maar overwintert hier met zo'n 5000 vogels. In de trektijd zijn het er nog wat meer, dan kunnen ze ook in het binnenland worden gezien.

Aantallen in onze omgeving

Drie keer overtrekkend gezien, in 2017 op telpost zuid, in 2021 op telpost noord (8 vogels) en een paar dagen later op zuid. Allemaal augustus waarnemingen.

Steenloper | Peter van de Braak
Steenloper | aan de kust | ©Peter van de Braak
Steenloper | aan de kust | ©Peter van de Braak
Steenloper | aan de kust | ©Peter van de Braak
Steenloper | aan de kust | ©Peter van de Braak
Steenloper | aan de kust | ©Peter van de Braak
Steenloper | aan de kust | ©Peter van de Braak
Steenloper | aan de kust | ©Peter van de Braak
Steenloper | aan de kust | ©Peter van de Braak
Steenloper | aan de kust | ©Peter van de Braak
Steenloper | aan de kust | ©Peter van de Braak