Sprinkhaanzanger, Locustella naevia, 12,5 - 13,5 cm

Sprinkhaanzanger | Locustella naevia
Sprinkhaanzanger

Herkenning

Grijsbruin vogeltje met donkere vlekken op het verenkleed en onderstaart. De borst en buik zijn licht van kleur en meestal ongetekend, soms met lichte strepen. De staart is afgerond. Heeft een zeer dunne wenkbrauwstreep, waardoor hij te onderscheiden is van de Rietzanger. Beweegt de staart veelvuldig op en neer. Loopt meestal op de bodem van dichte vegetatie en heeft een 'muis-achtig' gedrag.

Biotoop

Vochtig struikgewas, natte graslanden, moerasranden, weelderige en ruige begroeiing met overjarig riet.

Geluid

De zang lijkt op het geluid van een sprinkhaan, vandaar zijn naam. Het is een snorrend en lang aangehouden zang. De Sprinkhaanzanger zingt dit met wijd open gesperde bek en draait daarbij continu zijn kop. Hierdoor horen we dat het geluid soms harder en dan weer zachter lijkt. Het geluid is hoger dan de zang van de Snor en de trillers zijn sneller. De Sprinkhaanzanger zingt ook vaak in de schemering of 's nachts.

Voedsel

Vooral insecten.

Broeden

Broeden graag in jonge dennenaanplant. Het nest is een eenvoudig kommetje van ruw gras, goed verborgen in een graspol of zeggenpol. Het vrouwtje is meestal onzichtbaar als ze van en naar het nest sluipt. Er worden meestal vijf eieren gelegd, soms twee keer per broedseizoen.

Aantallen in Nederland

5100 tot 6200 broedparen, overwinterd in Afrika, dus bij ons zomervogel. Broedt veel in de Wieden/Weerribben. Door verdroging van de moerassen ging het broedgebied en daarmee het aantal broedparen achteruit, nieuwe natuur stopt die achteruitgang.

Aantallen in onze omgeving

Schaarse broedvogel in onze omgeving. Meestal bij moerasbosjes waargenomen, zoals Ham-Havelt, Annabosje en t vennetje in het Wisentgebied. Keert zelden het jaar daarna op dezelfde plek terug.

Sprinkhaanzanger | Vorstenbosch | 02-05-2023 | Toy Janssen
Sprinkhaanzanger | Vorstenbosch | 02-05-2023 | Peter van de Braak
Sprinkhaanzanger | Vorstenbosch | 02-05-2023 | Peter van de Braak
Sprinkhaanzanger | Vorstenbosch | 02-05-2023 | Peter van de Braak
Sprinkhaanzanger | Vorstenbosch | 02-05-2023 | Peter van de Braak
Sprinkhaanzanger | Vorstenbosch | 02-05-2023 | Peter van de Braak
Sprinkhaanzanger | Vorstenbosch | 02-05-2023 | Peter van de Braak
Sprinkhaanzanger | Vorstenbosch | 02-05-2023 | Peter van de Braak
Sprinkhaanzanger | Vorstenbosch | 02-05-2023 | Peter van de Braak
Sprinkhaanzanger | Vorstenbosch | 02-05-2023 | Peter van de Braak
Sprinkhaanzanger | Vorstenbosch | 02-05-2023 | Peter van de Braak