Spreeuw, Sturnus vulgaris, 19 - 22 cm

Spreeuw | Sturnus vulgaris
Spreeuw

Herkenning

Heeft een uitbundige zang en kleppert met de snavel. Tijdens het zingen doen de vleugels ook mee en de kop wordt omhoog gehouden waardoor er een soort keelbaard ontstaat. Kunnen heel goed imiteren, zelfs geluiden als blaffende honden of miauwende katten. Ook allerlei vogels worden geïmiteerd. In de winter hebben ze een gespikkeld jasje met een donkere snavel. In het voorjaar zijn de vleugelpuntjes afgesleten en krijgen ze een egaal zwart pak en een gele snavel. Als ze in de zon zitten valt er een prachtige glans over hun veren. Zit vaak op het gras. Hipt niet, maar loopt met schokkende bewegingen. Vliegend zijn Spreeuwen te herkennen aan hun driekantige spitse vleugels. Buiten broedtijd in grote groepen, die samen slapen en voor het slapen gezamenlijk vliegen in spreeuwenwolken. Ze houden goed in de gaten wat de vogels boven, onder en naast hen doen en reageren hier in een fractie van een seconde op. Daarom kunnen ze zo mooi in formatie vliegen.

Biotoop

Cultuurlandschap, tuinen en parken en loofbos (liefst eiken).

Voedsel

In de broedtijd insecten en hun larven, spinnen en regenwormen. De rest van het jaar zijn het alleseters. Bij het eten van emelten stoppen ze de halfgeopende snavel in de grond. Leven in een groep heeft zo zijn voordelen, ze vinden makkelijker voedsel en de Sperwer heeft meer moeite een Spreeuw uit te kiezen.

Broeden

Je ziet een Spreeuw zelden alleen. Hij broedt ook in grote groepen en je kunt een spreeuwenkast ophangen en ook wel twee of drie. De bekende spreeuwenpot wordt gelukkig alleen nog als broedplaats gebruikt en wordt vlak voor het uitvliegen van de jongen niet meer uitgehaald om in de pan te belanden. Alle ontlasting van de jongen wordt zorgvuldig afgevoerd in een vliesje gehuld. Als de jongen groot genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen zijn de kersen rijp en doen ze zich hier aan tegoed.

Aantallen in Nederland

450.000 tot 750.000 broedparen in Nederland en gaat in aantal achteruit (60% sinds 1990). In het najaar komen miljoenen Spreeuwen uit Scandinavië en Rusland naar ons land. Ze zoeken beschutte slaapplaatsen en die vinden ze vaak bij stations. Ze slapen er alleen, maar poepen natuurlijk ook veel, wat voor sommige mensen een probleem is.

Aantallen in onze omgeving

Algemene broedvogel in onze omgeving. Wordt ook in alle broedvogeltellingen aangetroffen.

Spreeuw | Gemaakt in de Uden-Zuid | Peter van de Braak
Spreeuw | Uden | ©Peter van de Braak
Spreeuw | Uden | ©Peter van de Braak
Spreeuw | Uden | ©Peter van de Braak
Spreeuw | Uden | ©Peter van de Braak
Spreeuw | Uden | ©Peter van de Braak
Spreeuw | Uden | ©Peter van de Braak
Spreeuw | Uden | ©Peter van de Braak
Spreeuw | Uden | ©Peter van de Braak
Spreeuw | Uden | ©Peter van de Braak
Spreeuw | Uden | ©Peter van de Braak