Spotvogel, Hippolais icterina, 12 - 14 cm

Spotvogel | Hippolais icterina
Spotvogel

Herkenning

De Spotvogel is maar kort bij ons, alleen om te broeden (van mei tot begin augustus). Overwintert in tropisch Afrika. Leeft vooral in de boomtoppen van loofbomen en is daarom moeilijk te zien. De bovenzijde is geelachtig olijfgroen, de onderzijde bleekgeel. Heeft een gele wenkbrauwstreep, groengeel gestreepte lange vleugels en grijsblauwe poten. De staart is recht afgesneden, dit in vergelijking met een Fitis, die een gevorkte staart heeft. Lange snavel met brede basis.

Biotoop

Hebben voorkeur voor vochtige kleigebieden zoals broekbossen, eendenkooien, oevervegetaties en de begroeiing rond boerderijen, parken en grote tuinen.

Geluid

De Spotvogel dankt zijn naam aan het nabootsen van de zang van vele andere vogels, ook die hij tijdens zijn overwintering hoort. Het is dus een mooie gelegenheid om hier Afrikaanse soorten te horen. In de zang van de Spotvogel zitten veel schrille, nasale tonen. Hij herhaalt de tonen soms 3-4 keer en laat ook zijn roep (een soort die-de-roe-iet) steeds weer terugkomen in de zang. Het tempo is trager dan van een Bosrietzanger, waarmee de Spotvogelzang soms verward wordt.

Voedsel

Insecten, insectenlarven, spinnen, in de nazomer ook zacht fruit en bessen.

Broeden

Het stevige nest wordt in een vork van een tak gemaakt en is vervlochten met de takken. De buitenkant is vaak bekleed met papier of bast. Beide ouders broeden de vier of vijf eieren uit en verzorgen de jongen, die na twee weken kunnen vliegen. Er wordt meestal maar één broedsel per jaar grootgebracht, want meer tijd is er niet. Trekt begin augustus al weer naar het zuiden.

Aantallen in Nederland

10.000 - 15.000 broedparen, staat op de Rode lijst, ondanks dat het broedgebied (vochtige bosjes) uitbreidt, de oorzaak is onbekend. Misschien is de oorzaak iets tijdens het overwinteren in Afrika. Ook in Duitsland fors afgenomen, net als elders aan de zuidrand van de verspreiding, klimaat kan ook een rol spelen.

Aantallen in onze omgeving

Broedt met kleine aantallen in onze omgeving, o.a. Maashorst, Annabos, Kooldert, Ham-Havelt (Veghel).

Spotvogel | Foto gemaakt bij de Leijgraaf | Peter van de Braak | 08-05-2020
Spotvogel | Foto gemaakt bij de Leijgraaf | Peter van de Braak | 08-05-2020
Spotvogel | Foto gemaakt bij de Leijgraaf | Peter van de Braak | 08-05-2020
Spotvogel | Foto gemaakt bij de Leijgraaf | Peter van de Braak | 08-05-2020