Sneeuwgans, Anser caerulescens, 65 - 75 cm

Sneeuwgans | Anser caerulescens
Sneeuwgans

Herkenning

Niet al te grote witte gans met zwarte vleugelpunten uit Noord Amerika. Heeft een rose snavel en poten. Er is ook een "blauwe' vorm, die grotendeels grijsblauw is, maar met een witte kop. Kan verward worden met Ross' Gans, die een slag kleiner is en met tamme ganzen. Die laatste hebben meestal geen zwarte vleugelpunten. Er zijn ook ontsnapte Sneeuwganzen in Nederland.

Biotoop

Broedvogel in kolonies van stenige toendra. Hier in weilanden,

Voedsel

Gras, maar in de winter ook wat er nog op akkers ligt.

Broeden

Broedt in kolonies vanaf half juni. Legt 4 tot 5 eieren die na 3 1/2 week uitkomen. De jongen verlaten direct het nest, maar zijn na 45 dagen pas vliegvlug.

Aantallen in Nederland

0-2 broedparen, zelden succesvol. In de winter meer vogels die elders uit Europa komen.

Aantallen in onze omgeving

Eén keer overvliegend gezien op telpost noord, oktober 2016.