Smient, Mareca penelope, 42 - 50 cm

Smient | Mareca penelope
Smient

Herkenning

De Smient is een eendensoort die in grote aantallen bij ons overwintert. Het mannetje heeft een kastanjebruine kop met een lichtgele kruin en een roze borst. Het lichaam is grijs en de buik is wit. De korte dikke snavel en hoog voorhoofd geven hem een ander profiel dan de meeste eendensoorten. In de vlucht zie je een groot wit veld op de voorvleugel. Het vrouwtje is bruin van kleur, maar ook een grijze vorm komt voor. De Smient wordt ook wel fluiteend genoemd, omdat de woerd een kenmerkend soort gefluit laat horen. Smienten zijn sociale vogels, ze verzamelen zich op zee of landinwaarts om gezamenlijk te rusten.

Biotoop

Ondiep rustig water, rivieren en kustmoerassen, ook wel op eilandjes.

Voedsel

Smienten kunnen net als ganzen grazen op weilanden. De snavel is aangepast aan het afsnijden van gras. Heeft dezelfde voedselgewoontes als de Rotgans en worden vaak samen aangetroffen. Eet ook water- en oeverplanten. In de broedtijd in het noorden worden veel muggenlarven gegeten.

Broeden

Broeden in de buurt van kleine ondiepe meren. De paartjes worden al in het wintergebied gevormd. Er wordt weinig gebaltst, omdat de Smient vrij monogaam is. Het nest is een ondiep kuiltje gevuld met bladeren, gras en dons, vaak verstopt onder struiken of overhangend gras. Er worden zeven tot negen eieren gelegd, die in drie weken door het vrouwtje worden uitgebroed.

Aantallen in Nederland

20 - 40 broedparen in Nederland, overwinterd echter in grote aantallen (circa 900.000).

Aantallen in onze omgeving

Komt niet als broedvogel voor in onze omgeving. Wel in de winter te zien, meestal in kleine aantallen.

Smient | Gemaakt bij de Kraaijenbergse Plassen | Peter van de Braak
Smient | In Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Smient | In Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Smient | In Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Smient | In Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Smient | In Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Smient | In Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Smient | In Osse Polder  | ©Peter van de Braak
Smient | In Osse Polder | ©Peter van de Braak
Smient | In Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Smient | In Osse Polder | ©Peter van de Braak