Ruigpootbuizerd, Buteo lagopus, 49 - 59 cm

Ruigpootbuizerd | Buteo lagopus
Ruigpootbuizerd

Herkenning

De Ruigpootbuizerd lijkt op de Buizerd, maar heeft langere vleugels en is ook groter dan de Buizerd. Kenmerkend is de witte staart met de contrasterende zwarte eindstrepen (vooral bij bovenaanzicht duidelijk zichtbaar). Het vrouwtje heeft een zwarte buikvlek en meestal maar één zwarte eindband aan de staart. Onderzijde licht met opvallend donkere polsvlekken en donkere vleugelpunten, bovenzijde grijsbruin. Maakt in de vlucht langzame vleugelslagen. Dankt zijn naam aan de bevederde poten tot op de teenbasis. Bidt vaak vòòr hij zich op een prooi stort (maar Buizerds kunnen ook bidden).

Biotoop

Schaarse doortrekker en wintergast, dan meestal te zien in open gebieden. In zijn broedgebieden meestal bergvogel.

Voedsel

Jaagt voornamelijk op konijnen, kleine knaagdieren en andere kleine zoogdieren, soms op vogels.

Broeden

Nestelt op rotsrichels, in bergvalleien, in een boom of op de grond in noordelijke toendra. Broedt vooral in Scandinavië.

Aantallen in Nederland

Broedt niet bij in Nederland. Tussen de 50 en 80 overwinteraars, meestal in de noordelijke helft van Nederland. Veertig jaar geleden overwinterden er veel meer in Nederland.

Aantallen in onze omgeving

Broedt niet bij ons, schaarse doortrekker. De meesten worden op de telposten gezien.

ruigpootbuizerd | Foto gemaakt in de Osse polder | Peter van de Braak | 04-03-2005
Ruigpootbuizerd | Foto gemaakt in de Osse polder | Peter van de Braak | 04-03-2005
ruigpootbuizerd | Foto gemaakt in de Osse polder | Peter van de Braak | 04-03-2005
Ruigpootbuizerd | Foto gemaakt in de Osse polder | Peter van de Braak | 04-03-2005