Roodmus, Carpodacus erythrinus, 13,5 – 15 cm

Roodmus | Carpodacus erythrinus
Roodmus

Herkenning

Mus-achtige vink met een lange gevorkte staart en een zware conische snavel. Het mannetje heeft een helderrode kop, borst en stuit. De Roodmus heeft geen witte vleugelstrepen. Het vrouwtje is geelachtig bruin gestreept. Het grote donkere oog valt op. Heeft een erg herkenbaar liedje, dat vogelaars vertalen als; ‘nice to meet you’.

Biotoop

Terrein met veel struikgewas, parken, boomgroepen met veel ondergroei, vaak bij water of moerassige vegetatie. Overwintert in Azië en India.

Geluid

‘nice to meet you’.

Voedsel

Zaden, knoppen en insecten. Hij gebruikt zijn dikke snavel om knoppen en onrijpe zaden te openen. Eet ook zachte vruchten.

Broeden

Broedt noord en oost Europa, soms in kleine kolonies. Ze zijn erg plaatstrouw. Roodmussen hebben de voorkeur om laag in een struik te broeden in een goed verstopt klein nest. Om de jongen te voeren leggen de ouders vaak grote afstanden af. De vier tot zes eieren komen na 11 tot 12 dagen uit.

Aantallen in Nederland

Zeer schaarse zomergast en doortrekker. 10-15 broedparen, vooral op de Wadden.

Aantallen in onze omgeving

Zeldzame doortrekker. Op de Big Day in mei 2007 zingend op de Maashorst, dat is de enige waarneming in onze omgeving.

Roodmus | Udense Dreef | 27-05-2007 | Toy Janssen
Roodmus | Udense Dreef | 27-05-2007 | Toy Janssen