Roodkopklauwier, Lanius senator, 17 - 19 cm

Roodkopklauwier | Lanius senator
Roodkopklauwier

Herkenning

De Roodkopklauwier is iets groter dan Grauwe Klauwier. De vogel heeft een opvallend grote vleugelvlek. Op de kop is het zwarte masker goed te zien, met een rood/bruinkleurige pet.

Biotoop

Open cultuurlandschap met doornige struiken, ook open plekken in het bos, zandige streken, heide, weiden met meidoorn, sleedoorn, hondsroos of jeneverbes.

Voedsel

Grote insecten, nestjongen, volwassen vogels, hagedissen, amfibieën en knaagdieren. Zit vaak op een uitkijkpost bovenin de top van een struik om de omgeving af te speuren. De prooi wordt met de snavel gedood en na het vangen in de poten meegedragen, net als een roofvogel dat doet. Bij voedseloverschot maakt hij een voorraadkamer van opgeprikte prooien, door deze op de doornen van een struik of in het prikkeldraad te prikken.

Broeden

Broedt in doornige struiken, het nest wordt gemaakt in een gevorkte tak. Legt vijf tot zes eieren in een nestkom van gevlochten gras en mos. Beide ouders voeren de kuikens, die na twaalf tot zestien dagen uitvliegen.

Aantallen in Nederland

Schaarse dwaalgast in Nederland. Heeft lang geleden in Nederland gebroed.

Aantallen in onze omgeving

Slechts vier keer waargenomen in de regio. Twee keer in de Maashorst (2000, 2021 een aantal dagen ter plaatse), Reekse heide (2012) en Ham/Havelt (2020, bijna een week ter plaatse).

Roodkopklauwier | Gemaakt in 't Ham | Peter van de Braak | 09-06-2020
Roodkopklauwier | In 't Ham Veghel | ©Peter van de Braak
Roodkopklauwier | In 't Ham Veghel | ©Peter van de Braak
Roodkopklauwier | In 't Ham Veghel | ©Peter van de Braak
Roodkopklauwier | In 't Ham Veghel | ©Peter van de Braak
Roodkopklauwier | Gemaakt in de Maashorst | Gijs Vermeulen | 04-06-2021
Roodkopklauwier | Gemaakt in de Maashorst | ©Gijs Vermeulen
Roodkopklauwier | Gemaakt in de Maashorst | ©Gijs Vermeulen
Roodkopklauwier | In 't Ham Veghel | ©Peter van de Braak
Roodkopklauwier | In 't Ham Veghel | ©Peter van de Braak