Roodkeelpieper, Anthus cervinus, 14 - 15 cm

Roodkeelpieper | Anthus cervinus
Roodkeelpieper

Herkenning

De Roodkeelpieper lijkt op de Graspieper, maar met rode keel (naam) en fijnere snavel. De rug is donkerder, de stuit is gestreept en het geluid is anders dan de Graspieper (meer Rietgorsachtig). In broedkleed zijn de borst en kop steenrood, in de winter is alleen de keel vaalrood. De rug is zwaar bruinzwart en wit gestreept, de borst en flanken hebben zwarte onderbroken lengtestrepen op een witte ondergrond. De buik is crèmewit. Bij jonge vogels is nog geen rood te zien.

Biotoop

Broedt op natte grazige open plekken met wilgen en berken in het uiterste noorden. Ook in moerassen en op vochtig bouwland, vaak met wat struiken en in de buurt van de kust. Overwintert in Afrika en maakt dus twee keer per jaar een enorme reis.

Voedsel

Insecten en hun larven zoals langpootmuggen, eet ook wormen.

Broeden

Broedt in noord Scandinavië en Siberië.

Aantallen in Nederland

Zeldzame doortrekker in oost Nederland, broedt niet bij ons.

Aantallen in onze omgeving

Wordt in zeer kleine hoeveelheden op de telpost gezien, broedt hier niet.

Roodkeelpieper ©Peter van de Braak
Roodkeelpieper ©Peter van de Braak