Roodkeelduiker, Gavia stellata, 55 - 67 cm

Roodkeelduiker | Gavia stellata
Roodkeelduiker

Herkenning

In winterkleed gemakkelijk te verwarren met de Parelduiker. Sierlijke vogel met gestroomlijnd lichaam en uitgestrekte hals. De poten zijn ver naar achter geplaatst, waardoor hij goed kan zwemmen, maar op het land beweegt hij zich onbeholpen voort. Heeft in broedkleed een prachtig rode keel, maar wij zien hem voornamelijk in de winter en dan is de rode keel verdwenen.

Biotoop

Bij ons langs de Noordzeekust.

Voedsel

De Roodkeelduiker is een zeer behendige visser en weet vis en schaaldieren tot op tien meter diepte te verschalken.

Broeden

Broedt op kleine meertjes en zeearmen. Het nest ligt vlak bij het water en bevat meestal twee donkere eieren. Na vier weken komen de eieren uit en de kuikens kunnen binnen 24 uur zwemmen.

Aantallen in Nederland

Broedt niet bij ons in Nederland. In de winter wel waar te nemen langs de kust, vooral voor de westkust wordt deze soort gezien, er kunnen wel 10.000 vogels hier overwinteren..

Aantallen in onze omgeving

Slechts twee keer waargenomen, de eerste in december 1983 op waterplas de Kleuter in Uden. De tweede is een overtrekkende in november 2019, telpost zuid.

Roodkeelduiker | Gemaakt in Lauwersoog | Peter van de Braak
Roodkeelduiker | ©Peter van de Braak
Roodkeelduiker | ©Peter van de Braak
Roodkeelduiker | ©Peter van de Braak
Roodkeelduiker | ©Peter van de Braak
Roodkeelduiker | ©Peter van de Braak
Roodkeelduiker | ©Peter van de Braak
Roodkeelduiker | ©Peter van de Braak
Roodkeelduiker | ©Peter van de Braak
Roodkeelduiker | ©Peter van de Braak
Roodkeelduiker | ©Peter van de Braak