Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, 11 - 12,5 cm

Roodborsttapuit | Saxicola rubicola
Roodborsttapuit

Herkenning

Prachtig gekleurd klein vogeltje met zwarte kop en staart, roodoranje onderdelen, brede witte halsvlek en donkerbruine dekveren. De ondervleugels en onderbuik zijn licht gekleurd, de stuit licht gespikkeld. Het vrouwtje is fletser, zoals meestal het geval is in de vogelwereld.

Biotoop

Open landschap met doornige struiken (gaspeldoorn, braam, meidoorn). Ook zandige terreinen en heide, spoordijken en ruige wegbermen.

Geluid

De roep is typerend, (wiet-klik, alsof twee kiezels tegen elkaar klikken). De zang klinkt als die van het Paapje, maar saaier, eentoniger, meestal vanaf een zangpost, zoals de top van een struik, prikkeldraad of paaltje. Vliegt vaak op en neer vanaf zangpost. In de opname is een Roodborsttapuit mannetje te horen die de typische roep gebruikt in winderige omstandigheden.

Voedsel

Wormen, spinnen, kleine hagedissen, vlinders, vliegen die voornamelijk op de grond gevangen worden.

Broeden

Komt eind maart terug uit het winterverblijf. Heeft een vlinderachtige baltsvlucht. Het mannetje kan er meer dan één vrouwtje op nahouden. De 5 - 6 eieren worden door het vrouwtje bebroed op het nest dat op de grond of net boven de grond ligt en goed verscholen is tussen het gras. Het mannetje helpt met voeren. Kan wel drie broedsels per seizoen grootbrengen. Twee weken broeden en twee weken voeren en de kuikens zijn vliegvlug, zoals veel kleine zangertjes doen.

Aantallen in Nederland

Bij ons zomergast, wil bij zachte winters vrij vaak hier overwinteren (200 - 1000 vogels). De meest overwinteren in zuid Europa en Afrika. 15.000 - 18.000 broedparen en gaat vooruit in aantal.

Aantallen in onze omgeving

Een typische soort voor onze Maashorst, ongeveer 75 broedparen. Ook in andere natuurgebieden zoals het Annabosje, de Bedafse Bergen, het Duits lijntje.

Roodborsttapuit | Gemaakt in de Maashorst | John Hermans
Roodborsttapuit | Maashorst | ©Peter van de Braak
Roodborsttapuit | Maashorst | ©Peter van de Braak
Roodborsttapuit | Maashorst | ©Peter van de Braak
Roodborsttapuit | Maashorst | ©Peter van de Braak
Roodborsttapuit | Maashorst | ©Peter van de Braak
Roodborsttapuit | Maashorst | ©Peter van de Braak
Roodborsttapuit vrouw | Maashorst | ©Peter van de Braak
Roodborsttapuit vrouw | Maashorst | ©Peter van de Braak
Roodborsttapuit juveniel | Maashorst | ©Peter van de Braak
Roodborsttapuit juveniel | Maashorst | ©Peter van de Braak