Roodborst, Erithacus rubecula, 12 - 14 cm

Roodborst | Erithacus rubecula
Roodborst

Herkenning

Wanneer je de rode borst van de Roodborst niet kunt zien is hij toch vaak te herkennen aan een afhangend vleugeltje. Het is een jaarvogel wat betekent dat we hem wel het hele jaar zien, maar in de winter hebben we hier andere vogels dan in de zomer. Onze Roodborstjes trekken naar België of Frankrijk en in de winter zien we hier Deense of Scandinavische Roodborstjes. Soms blijven de mannetjes hun territoria in de winter bezetten en kun je ze soms ook 's winters horen zingen.

Biotoop

Broedt in bossen, open terreinen met heggen en struiken, in parken en tuinen met dichte vegetatie en open plekken. Is een echte eenling en duldt geen andere Roodborsten in zijn territorium.

Geluid

Ze hebben een parelend liedje met veel rollers die er wat weifelend uit komen. Het lijkt alsof de Roodborst zijn lied zingt door een waterfluit (zo'n fluitje met vogelvorm aan het eind die met water wordt gevuld). Het alarmroepje van de Roodborst is ook erg bekend een continu tikken op hoge toon. Vrouwtjes zingen in de winter ook. Ze zingen soms ook bij kunstlicht.

Voedsel

Wordt vaak op de voedertafels gezien in de winter. Beweegt zich het liefst op de grond. In het voorjaar is er een herverdeling van de territoria. Roodborstjes eten graag spinnen, torretjes en larven.

Broeden

Tijdens de bouw van het nest bedelt het vrouwtje om voedsel dat door het mannetje voortdurend aangesleept wordt. De Roodborst verdedigd zijn grondgebied fel en kan bijna agressief genoemd worden, vooral tegenover andere Roodborstmannetjes. Als er een vrouwtje op zijn grondgebied komt, zal ze zich erg ondergeschikt moeten gedragen en haar rode borst moeten verbergen anders zal hij haar verjagen. Om dezelfde reden hebben de jongen van de roodborst een bruingespikkelde borst om maar geen agressie op te wekken. Wanneer er genoeg voedsel in het territorium is, kan een mannetje soms twee vrouwtjes hebben. Het nest is een omvangrijk komvormig bouwsel waarbij zelden veren worden gebruikt. Het wordt meestal in een holte dicht bij de grond gemaakt. Het wordt gebouwd door het vrouwtje, die ook de 5 tot 6 witgespikkelde eieren uitbroedt. De jongen zijn donzige nestblijvers en worden door beide ouders gevoerd. Ze hebben 2 tot 3 broedsels per seizoen tussen eind maart en eind juni.

Aantallen in Nederland

250.000 tot 350.000 broedparen in Nederland.

Aantallen in onze omgeving

Algemene broedvogel in onze omgeving. Altijd één van de talrijkste soorten bij onze inventarisaties.

Roodborst Uden-Zuid ©Peter van de Braak
Roodborst Uden-Zuid ©Peter van de Braak
Roodborst Uden-Zuid ©Peter van de Braak
Roodborst Uden-Zuid ©Peter van de Braak