Roerdomp, Botaurus stellaris, 79 - 81 cm

Roerdomp | Botaurus stellaris
Roerdomp

Herkenning

De Roerdomp is een grote bruin-gele reiger, iets kleiner dan Blauwe Reiger. Opvallende dikke nek. In vlucht vallen de brede vleugels op. Vliegend lijkt de Roerdomp op een roofvogel of uil. Bij dreigend gevaar neemt de Roerdomp een paalhouding in, met zijn snavel recht omhoog wijzend. Door de bruine kleuren met zwarte strepen valt hij dan nauwelijks op in het riet.

Biotoop

Grote open binnenwateren, met grote rietvelden. In winters ook bij kleinere waters waar te nemen.

Geluid

Het geluid is een zwaar misthoorn-achtig geluid. Dit geluid komt overeen met het geluid als je in een lege fles met brede hals blaast.

Voedsel

Voornamelijk vissen, amfibieën en insecten.

Broeden

Broedt in grote open rietvelden. Maakt hierbij een platform van riet net boven de waterspiegel.

Aantallen in Nederland

Zeldzame broedvogel in Nederland, geschat aantal tussen 310-380 paar. Is erg gevoelig voor strenge winters.

Aantallen in onze omgeving

Deze soort komt niet broedend in onze omgeving voor. Slechts een enkele maal waargenomen rondom de toren bij Megen en de Revennekes in Uden. Uit nachtopnamen blijkt dat er toch nog weleens Roerdompen 's nacht overvliegen.

Roerdomp | Gemaakt in de Osse polder | Peter van de Braak
Roerdomp | Osse polder | ©Peter van de Braak
Roerdomp | Osse polder | ©Peter van de Braak
Roerdomp | Osse polder | ©Peter van de Braak
Roerdomp | Osse polder | ©Peter van de Braak
Roerdomp | Osse polder | ©Peter van de Braak
Roerdomp | Osse polder | ©Peter van de Braak
Roerdomp | Osse polder | ©Peter van de Braak
Roerdomp | Osse polder | ©Peter van de Braak
Roerdomp | Osse polder | ©Peter van de Braak
Roerdomp | Osse polder | ©Peter van de Braak