Rode Wouw, Milvus milvus, 61 - 72 cm

Rode Wouw | Milvus milvus
Rode Wouw

Herkenning

De Rode en de Zwarte wouw zijn nauw verwant, maar verschillend van aard. Rode Wouwen zijn schuwer dan Zwarte Wouwen. De Rode Wouw heeft een grijze kop en lichte bijna doorzichtige stukken (vensters) in de vleugels en is verder roodbruin gestreept. Ook de geknikte vleugels zijn een kenmerk en de diep gevorkte staart.

Biotoop

Bebost gebied met meren en open terrein.

Voedsel

Jaagt op kleine tot middelgrote vogels en zoogdieren, maar eet ook aas. In Engeland succesvol door bijvoeren.

Broeden

Broedt hoog in de boomkruin in zelf gebouwd nest. Dat nest wordt niet elk jaar opnieuw gebouwd. Het ziet er slordig uit, ook wel met plastic er in verwerkt. Twee eieren, broedtijd 32 dagen, uitvliegen na ongeveer 55 dagen en dan nog minstens 3 weken voordat de jongen zelfstandig zijn.

Aantallen in Nederland

Zeldzame broedvogel in Nederland. Tussen de 1 en 9 broedpaar, neemt langzaam toe.

Aantallen in onze omgeving

In het voor- en najaar wordt deze soort overtrekkend waargenomen. Gemiddeld worden er 20 per najaar op telpost Noord gezien.