Ringmus, Passer montanus, 12,5 - 14 cm

Ringmus | Passer montanus
Ringmus

Herkenning

De Ringmus lijkt veel op de Huismus, maar is iets kleiner en eleganter. Heeft een chocoladebruine kop, terwijl de Huismus een grijze kop heeft. Mannetje en vrouwtje zijn gelijk. Heeft een zwarte vlek op wit veld bij de wangen. De zwarte bef is bij de Ringmus veel kleiner dan bij de Huismus.

Biotoop

Standvogel. Voor een deel heeft de Ringmus hetzelfde territorium als de Huismus; het platteland. Daar kom je de Ringmus het meeste tegen. Het geluid van de Ringmus lijkt erg op dat van de Huismus, maar klinkt iets hoger en bescheidener.

Geluid

De zang van de Ringmus lijkt op de zang van de Huismus, maar is wat hoger en iets sneller. Naast het "tsjilp" geluid klinkt er af en toe ook tsu-witt. Een nasale klank die vaak tijdens de vlucht bij de vogeltrek te horen is. Op de opname staan de bedelroepjes van een juveniel.

Voedsel

Ze eten veel onkruidzaden en zaden van allerlei grassen, meer dan Huismussen. Ook eten ze meer insecten dan Huismussen. Ze zijn niet zo afhankelijk van de mens als Huismussen. Ze komen alleen op voedertafels als het vriest. In China is in de jaren vijftig de Ringmus eens verjaagd door een grootscheepse verdelgingsactie. Hierna ontstond een insectenplaag waardoor de oogst nog slechter was dan met de Ringmussen. Hierna werden dus geen Ringmussen meer vergiftigd.

Broeden

De Ringmus is een holenbroeder en net als de Huismus een echte koloniebroeder. Hij broedt in natuurlijke boomholtes, nestkasten of gaten in huizen. Ook broeden ze wel in dicht struikgewas zoals meidoorn. Ze zijn ook als medebewoners ontdekt in nesten van de Buizerd, Havik en Roek. Als de Huismus in de buurt is ruimt de Ringmus het veld. Een mussenhuwelijk is voor het leven, alleen zijn ze niet erg trouw. Een mannetje kan twee en zelfs drie vrouwtjes hebben. Als de buurman dood is, neemt hij het buurvrouwtje over, alleen haar jongen worden gedood. Hij brengt geen nageslacht van een ander groot. Ook het vrouwtje gaat vreemd. Het nest wordt gemaakt van droge grasstengels, dunne takjes en wortels van planten. Het wordt bekleed met donsveertjes, mos of vruchtpluis. Ook haar van vee en huisdieren worden gebruikt. Ringmussen leggen 4 tot 7 eieren. Na ongeveer 12 dagen beginnen de eieren uit te komen. In het ei zitten de kuikens zo opgevouwen dat de poten naast de kop zitten, door te trappen kunnen ze zich uit de eischaal bevrijden.

Aantallen in Nederland

Rode lijstsoort. 40.000 tot 60.000 broedparen in Nederland, dit is een forse afname. Reden is de afname van nestgelegenheid (houtwal, hoogstamboomgaarden) en voedseltekort (toename snijmaïsteelt en minder graanstoppelvelden als wintervoedsel, minder insecten).

Aantallen in onze omgeving

De Ringmus was een vrij algemene broedvogel in het buitengebied van Uden. Tegenwoordig moet je er flink voor zoeken en in de inventarisaties worden ze nauwelijks nog vastgesteld.

Ringmus | Gemaakt bij de Kraaijenbergse Plassen | Peter van de Braak
Ringmus | Bij de Leijgraaf | ©Peter van de Braak
Ringmus | Bij de Leijgraaf | ©Peter van de Braak
Ringmus | Bij de Leijgraaf | ©Peter van de Braak
Ringmus | Bij de Leijgraaf | ©Peter van de Braak
Ringmus | Bij de Leijgraaf | ©Peter van de Braak
Ringmus | Bij de Leijgraaf | ©Peter van de Braak
Ringmus | Bij de Leijgraaf | ©Peter van de Braak
Ringmus | Bij de Leijgraaf | ©Peter van de Braak
Ringmus met Huismus| In Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Ringmus met Huismus| In Uden-Zuid | ©Peter van de Braak