Rietzanger, Acrocephalus schoenobaenus, 11,5 – 13 cm

Rietzanger | Acrocephalus schoenobaenus
Rietzanger

Herkenning

Bruin vogeltje met een gestreept voorkomen. De kop en dekveren zijn gestreept, de buik en borst zijn in broedkleed licht en ongetekend. De brede beige wenkbrauwstreep in combinatie met de donkere teugel en oogstreep vallen meteen op en zijn een goed kenmerk. De stuit is ongestreept en roestbruin. Heeft een krassend liedje met hoge uithalen, dat van ver te horen is en dat meestal vanaf een hoge zangpost (rietstengel) ten gehore wordt gebracht, ook wel in korte recht stijgende baltsvlucht. Kan ook imiteren. Vliegt vaak rechtlijnig van bosje naar bosje. De Rietzanger verdubbelt zijn gewicht voor de trek, door intensief foerageren en wordt dan bijna bolrond. Ze maken de tocht tot voorbij de Sahara in één keer, waarbij deze vetreserves worden opgebruikt.

Biotoop

Anders dan zijn naam doet suggereren, komt hij niet alleen in het riet voor, maar ook in biezen, zeggen en wilgenstruiken langs rivieroevers, kanalen, vijvers en sloten, ook in vochtig kreupelhout.

Voedsel

Insecten, waar hij in de begroeiing op jaagt.

Broeden

Bouwt een slordig nest met een brede basis in laag dicht struikgewas. Het wordt tussen de stengels geweven. Het hangt niet aan de stengels, zoals veel rietzangers doen, maar het nest steunt op de vegetatie. De vijf tot zes eieren komen na twee weken uit en de kuikens zijn na twee weken vliegvlug.

Aantallen in Nederland

Bij ons zomergast (begin april – september), overwintert ten zuiden van de Sahara. 26.000 tot 32.000 broedparen.

Aantallen in onze omgeving

Broedt niet bij in onze omgeving. Behoorlijk zeldzaam hier, wordt lang niet elk jaar gezien.

Rietzanger in de Biesbosch ©Peter van de Braak
Rietzanger in de Biesbosch ©Peter van de Braak