Rietgors, Emberiza schoeniclus 13 - 15 cm

Rietgors | Emberiza schoeniclus
Rietgors

Herkenning

Het verenkleed van deze middelgrote gors is zowel voor het mannetje als het vrouwtje gestreept bruin met beige-wit en met donkere strepen. In de zomer is het mannetje gemakkelijk te herkennen aan zijn zwarte kop en keel en heeft hij een zuiver witte kraag en een smalle mondstreep. Het vrouwtje heeft een donkere oorstreek, lichte wenkbrauwstreep en een opvallende mondstreep. De vogels in Noord Europa hebben een kleine donkere snavel, die in Zuid Europa hebben een grote dikke snavel.

Biotoop

Moeraslanden, rietvelden en heidelandschappen. Hoge biezen en struiken op vochtige bodem. In de broedtijd makkelijk gezien als hij bovenaan een rietstengel of in de top van een struik zit te zingen.

Geluid

Voedsel

Insecten en zaden.

Broeden

Legt 4-5 zwart gespikkelde grijze eieren in een kommetje op of nabij de grond. Het legsel wordt in 12-14 dagen voornamelijk door het vrouwtje uitgebroed.

Aantallen in Nederland

Algemene broedvogel in waterrijke gebieden. 60.000 - 110.000 broedparen.

Aantallen in onze omgeving

Schaarse broedvogel in oze regio, geen één bij de broedvogelinventarisaties. In Schil en Punt (Veghel) broeden ze wel. In de winter zijn overwinterende vogels te zien tussen de Geelgorzen, ook op plaatsen waar je ze niet verwacht, bijvoorbeeld op de heide.

Rietgors | Gemaakt in Uden-Zuid | Peter van de Braak