Purperreiger, Ardea purpurea, 70 - 90 cm

Purperreiger | Ardea purpurea
Purperreiger

Herkenning

Grote, slungelig, vaak donker lijkende reiger. De ondervleugels zijn donkergrijs en roodbruin. Heeft een dunnere kop en dunnere snavel dan de blauwe reiger. Er loopt een opvallende zwarte streep langs de zijkant van de hals. In vlucht is de keelzak vaak diep omlaag gehoekt. Is een zomergast, overwintert in tropisch Afrika.

Biotoop

Ondiep water, rietvelden, sloten en natte weilanden.

Voedsel

Zoekt vissen, kikkers en insecten in ondiep water en veenweidegebieden. Eet ook wel zoogdieren.

Broeden

Nestelt in drassig rietland, moerassen of op eilanden, ook wel in bomen. Hier kunnen de vossen niet bij de eieren of kuikens. Er wordt een nest gemaakt van dood riet. Het zijn net als Blauwe Reigers kolonievogels, maar de nesten liggen meer verspreid. Broedt veel later (eind mei, begin juni) dan de Blauwe Reiger. Het legsel bestaat uit vier tot vijf eieren die door beide ouders bebroed worden. Na een kleine maand komen de kuikens uit. Die zijn na twee maanden zelfstandig. Er wordt maar één keer per jaar gebroed.

Aantallen in Nederland

Tussen de 740 en 855 broedparen in Nederland.

Aantallen in onze omgeving

Broedt niet in onze omgeving. Is wel een enkele keer overtrekkend waargenomen, in 2021 zelfs vrij veel en toen ook ter plaatse gezien.

Purperreiger | Gemaakt in Ameide| Peter vd Braak
Purperreiger |Foto gemaakt in Ameide | John Hermans |23-04-2015
Purperreiger | Foto gemaakt in Ameide | John Hermans | 23-04-2015