Porseleinhoen, Porzana porzana, 19 - 22,5 cm

Porseleinhoen | Porzana porzana
Porseleinhoen

Herkenning

Lijkt wat op de Waterral, maar is iets kleiner, heeft een veel kortere snavel en groene poten. De snavel is geel met een rode basis. De bovendelen zijn bruin met witte vlekken en strepen, de borst is grijs met witte spikkels, de flanken lichtbruin gestreept. Bij alarm richt hij zijn staart op, waarbij de lichtgekleurde onderstaartveren duidelijk zichtbaar worden. Leeft alleen en verborgen, is vooral in de schemering actief. Vliegt niet snel op, maar sluipt weg in de begroeiing. Hoewel hij goed kan zwemmen, steekt hij zelden open water over. Zeldzame schuwe zomergast die ten zuiden van de Sahara overwintert.

Biotoop

Laag- en hoogveenmoerassen, natte zeggenmoerassen en overstroomde weilanden, uiterwaarden, komt minder voor in rietland.

Geluid

Het geluid dat het Porseleinhoen maakt wordt vaak vergeleken met een zweepslag, op afstand op een druppende kraan.

Voedsel

Schaaldiertjes, kleine kikkers, insecten, maar ook zaden en vruchten, voedsel wordt in ondiep water gezocht. Is door omzetting van grasland in bouwland en door verruiging van het landschap kwetsbaar geworden.

Broeden

Het nest is een dikke kom van gras en zeggen, gevoerd met fijner materiaal. Het ligt meestal vlak boven de grond tussen de vegetatie en is heel moeilijk te ontdekken. Er wordt meestal maar één keer per broedseizoen gebroed en er worden acht tot twaalf eieren gelegd. Zowel het vrouwtje als het mannetje broeden en verzorgen de kuikens. De zwarte kuikens zijn nestvlieders en kunnen na acht weken vliegen.

Aantallen in Nederland

Rode lijstsoort. 190 - 310 broedparen, mogelijk meer, omdat deze vogel moeilijk te ontdekken is. Het aantal schommelt.

Aantallen in onze omgeving

Heeft in 1998 in het Annabosje gebroed, wordt hier nog sporadisch waargenomen. Recent bij Linden (buiten het werkgebied bij de Kraaijenbergse Plassen) waargenomen.