Ortolaan, Emberiza hortulana, 15 - 16,5 cm

Ortolaan | Emberiza hortulana
Ortolaan

Herkenning

Middelgrote slanke gors. Het mannetje heeft een grijsgroen hoofd dat gemarkeerd wordt door een gele mondstreep, brede borstband en een lichtgele keel. In de zomer kastanjebruin en zwart gestreept bovenaan met diep oranjebruin getinte flanken en buik. Het vrouwtje heeft niet het grijsgroene hoofd van het mannetje en een smallere, soms onduidelijke borstband. Beide hebben een geelwitte oogring, roze gele poten en snavel.

Biotoop

In laagland in landbouwgebieden met groepen loofbomen en struikgewas en op open akkers. In Zuid Europa in open berggebieden, meestal op open plekken aan de bosranden, vaak boven de 1500m.

Voedsel

Zaden en insecten.

Broeden

Maakt z’n nest in een kommetje onder een struik. Legt 4-6 zwart gespikkelde blauwachtige eieren die in 11-14 dagen door het vrouwtje worden uitgebroed.

Aantallen in Nederland

In Nederland en België inmiddels verdwenen als broedvogel en een vrij zeldzame doortrekker. Overwintert in tropisch Afrika.

Aantallen in onze omgeving

De Ortolaan wordt geregeld waargenomen op de telpost (najaar). Eind april 2019 zat er een zingend mannetje op de Maashorst, die ook de volgende dag nog aanwezig was, maar daarna niet meer.