Orpheusspotvogel, Hippolais polyglotta, 12 - 13 cm

Orpheusspotvogel | Hippolais polyglotta
Orpheusspotvogel

Herkenning

De Orpheusspotvogel lijkt veel op de gewone Spotvogel. Het zijn geelgroene vogels met een vrij grote kop. De handpen projectie is veel korter dan bij de Spotvogel en de vleugelpunt is daarom minder spits.

Biotoop

Open loofbos met ondergroei, maar meer nog in lagere vegetatie met losse bomen.

Geluid

Zang lijkt ook op die van de Spotvogel, maar sneller en zonder de uithaal.

Voedsel

Insecteneter, maar in najaar ook wel vruchten.

Broeden

Ze komen laat aan dus ze broeden ook pas eind mei, juni. De 4-5 eieren komen na 13 dagen uit en 12 dagen later vliegen de jongen uit. Nest zit in vork van takken en is onder andere met spinrag gevoerd.

Aantallen in Nederland

Pas recent in Nederland broedend, rukt op uit het zuiden maar lijkt een grens te hebben bereikt. 5 tot 10 broedparen.

Aantallen in onze omgeving

Hier een zeldzaamheid, maar de laatste jaren meer te zien en horen. Mogelijk al broedvogel op de Maashorst.

Orpheusspotvogel | Gemaakt in de Maashorst| Peter vd Braak
Orpheusspotvogel in de Maashorst ©Peter van de Braak
Orpheusspotvogel in de Maashorst ©Peter van de Braak