Middelste Bonte Specht, Dendrocopos medius, 19-22 cm

Middelste Bonte Specht | Dendrocopos medius
Middelste Bonte Specht

Herkenning

De Middelste Bonte Specht is iets kleiner dan Grote Bonte Specht. De snavel is korter en hij heeft een opvallende ronde kop met geheel rode kruin. Deze is te verwarren met jonge Grote Bonte Spechten, die ook ene geheel rode kruin hebben. De anaalstreek is roze van kleur. De zwarte nekvlek reikt niet tot aan de snavel.

Biotoop

Komt vooral voor in oude loofbossen met eiken, maar recent ook wel in andere biotopen.

Geluid

Het geluid is gaaiachtig; gwek gwek.

Voedsel

In het voorjaar en de zomer wordt er voornamelijk insecten en hun larven en rupsen gegeten.

Broeden

Het territorium wordt door roepen afgezet, niet met roffelen. Vooral de man hakt de nestholte uit, ongeveer drie meter boven de grond in een rottende boomstam. Dit kan enkele weken duren. De opening is rond (bij de Zwarte Specht is het gat ovaal) een hulpmiddeltje hierbij is: 'bont rond'. De drie tot acht eieren worden op wat houtspaanders gelegd en zijn zuiver wit, want holenbroeders hebben geen schutkleur voor de eieren nodig. Na 16 dagen broeden komen de kuikens uit. Als de jongen wat ouder worden komt er behoorlijk wat gekwetter uit het spechtengat. Dit bedelgedrag zet de ouders aan tot voeren. Na drie weken vliegen de jongen uit.

Aantallen in Nederland

Na 2000 enorm in aantal toegenomen, Nederland wordt gekoloniseerd. Inmiddels ongeveer 800 broedparen.

Aantallen in onze omgeving

Ook hier worden ze steeds vaker gezien. In 2012 werd de eerste waarneming gedaan. Daarna werden er elk jaar wel waarnemingen gedaan, meestal in dezelfde omgeving. Vanaf 2017 ook op andere plekken in de Maashorst en Herperduin, maar een nest is nog niet gevonden.

Middelste Bonte Specht | in de Maashorst| Peter van de Braak
Middelste Bonte Specht | in de Maashorst| Peter van de Braak
Middelste Bonte Specht | in de Maashorst| Peter van de Braak
Middelste Bonte Specht | in de Maashorst| Peter van de Braak
Middelste Bonte Specht vrouw| in de Maashorst| Peter van de Braak
Middelste Bonte Specht vrouw| in de Maashorst| Peter van de Braak