Kuifleeuwerik, Galerida cristata, 17 – 19 cm

Kuifleeuwerik | Galerida cristata
Kuifleeuwerik

Herkenning

Iets groter en dikker dan de Veldleeuwerik, grijsbruine vogel met spitse rechtopstaande kuif (naam) die je ook kan zien als die plat ligt. De borst is in de lengte donker gevlekt, de buik is licht van kleur. De staart is vrij kort en donker met isabelkleurige buitenste staartpennen. De snavel is fors en wat naar beneden gebogen. De ondervleugels zijn oranjegeel. Zingt zowel in de vlucht als op zangpost, de zang lijkt op die van de Veldleeuwerik, maar is korter. Soms rennen ze zo hard heen en weer dat het net lijkt of ze rollen.

Biotoop

Open droge terreinen, karig begroeide plekken en nieuwbouwwijken.

Voedsel

Onkruidzaden, zachte plantendelen, granen en insecten.

Broeden

Het nest is een met gras gevoerd kuiltje in de grond, de binnenkant is met fijner materiaal bekleed. Broeden tot ongeveer 2005 ook op platte daken in nieuwbouwwijken. De drie tot vijf eieren worden door het vrouwtje uitgebroed in twaalf tot veertien dagen. Alleen het vrouwtje verzorgt de kuikens, die al na acht of negen dagen het nest verlaten. Ze worden dan nog enige tijd gevoerd tot ze kunnen vliegen. De vogel blijft het hele jaar in de buurt van zijn broedgebied.

Aantallen in Nederland

Staat op de rode lijst. Voormalige broedvogel die sinds 2015 is uitgestorven in Nederland. Ook in de landen om ons heen vrijwel verdwenen. Komt in Zuid- en Zuidoost Europa nog volop voor.

Aantallen in onze omgeving

Geen een meer. Vroeger broedvogel in nieuwbouwwijken (bijvoorbeeld Zoggel). Laatste waarneming in Uden-Zuid in 2005.

Kuifleeuwerik | Foto gemaakt in Spanje | John Hermans
Kuifleeuwerik | Foto gemaakt in Spanje | John Hermans
Kuifleeuwerik | Foto gemaakt in Spanje | John Hermans
Kuifleeuwerik | Foto gemaakt in Spanje | John Hermans