Kuifeend, Aythya fuligula, 40-47 cm

Kuifeend | Aythya fuligula
Kuifeend

Herkenning

De Kuifeend is een zoetwatereend zo groot als de Wilde Eend, zwart wit van kleur en een duidelijke kuif op de kop en een helder geel oog. Heeft een dunne hals en een vrij grote kop. Komt vrij algemeen voor. Vrouwtje onopvallend bruin van kleur. Overwintert in grote groepen in Nederland op ijsvrije binnenwateren, bijvoorbeeld de Randmeren.

Biotoop

Sloten, vijvers, meren en langs de zeekust. Nestelen vaak op kleine eilandjes om grondpredatoren te weren.

Voedsel

Eet wat meer dierlijk materiaal dan de meeste eenden, zoals insectenlarven, weekdieren, schaaldieren en relatief weinig waterplanten. Ook jonge Kuifeenden eten vooral slakjes en insectenlarven. Hierdoor kan er pas laat met broeden begonnen worden (half mei - half juni). Eerder is dit voedsel nog niet beschikbaar.

Broeden

De nesten zijn goed bekleed, er worden 7 tot 12 eieren gelegd die na 23 tot 27 dagen uitkomen. De jongen zijn na zes weken vliegvlug.

Aantallen in Nederland

20.000 tot 24.000 broedparen.

Aantallen in onze omgeving

De Kuifeend is als broedvogel rondom de Leijgraaf aangetroffen, maar ook op de Kleuter, het Hemelrijk, de Hofmans Plassen en de waterzuivering van Dinther. Waar de snelweg A50 de Zuid-Willemsvaart kruist zit in de winter een grote groep Kuifeenden.

Kuifeend | in Uden-Zuid| Peter van de Braak
Kuifeend | in Uden-Zuid| Peter van de Braak
Kuifeend vrouw| in Uden-Zuid| Peter van de Braak
Kuifeend vrouw| in Uden-Zuid| Peter van de Braak
Kuifeend vrouw met jong| in Uden-Zuid| Peter van de Braak
Kuifeend vrouw met jong| in Uden-Zuid| Peter van de Braak